W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel.: (+48) 22 417-72-72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel.22 417-72-72
Czytelnia Akt tel.22 417-73-73
Biuro Podawcze tel.22 417-72-00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel.22 417-74-74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.waw.sa.gov.pl/#/login


Zarządzenie Prezesa SOWP w sprawie ograniczenia wstępu do budynku Sądu

Wersja strony w formacie XML

Zarządzenie nr 28 /20
Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie
z dnia 12 marca 2020 roku
w sprawie zasad i trybu zapobiegania w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga
w Warszawie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem

na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 365) zarządzam:

§ 1
Ograniczam od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. wstęp do budynku sądu przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie oraz budynku Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów dla osób nie będących pracownikami sądu, prokuratury, Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, jedynie do:
1) stron i ich pełnomocników – w dniach wyznaczonych na czynności, w których mogą brać osobisty udział,
2) innych osób – wezwanych na dany dzień do osobistego stawiennictwa.

§ 2
1. Zobowiązuję Sędziów Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie do ograniczenia od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. rozpoznawania spraw jedynie do spraw nie cierpiących zwłoki, które zostaną określone osobnym zarządzeniem.
2. Zobowiązuję Przewodniczących Wydziałów Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie do odwołania w trybie pilnym wyznaczonych w okresie od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. spraw innych niż wymienione w ustępie 1, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to wyznaczonych terminów publikacji orzeczeń.

§ 3
Ograniczam od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. pracę Biura Obsługi Interesantów, Czytelni Akt, Biura Podawczego i Kasy Sądu:
1) do udostępniania na czytelni akt spraw, w których wyznaczone będą we wskazanym wyżej okresie posiedzenia jawne,
2) do przyjmowania pism procesowych jedynie za pośrednictwem operatorów pocztowych,
3) do przyjmowania wpłat wyłącznie na rachunek bankowy sądu,
4) do wydawania odpisów i wypisów z akt jedynie za pośrednictwem operatora pocztowego,
5) do udzielania informacji wyłącznie telefonicznie lub z wykorzystaniem środków informacji elektronicznej.

§ 4
1. Polecam poinformowanie o treści Zarządzenia:
1) Ministra Sprawiedliwości;
2) Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie;
3) Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie;
4) Prezesów Sądów Rejonowych w apelacji warszawskiej;
5) Prokuratora Prokuratury Regionalnej w Warszawie;
6) Prokuratora Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie;
7) Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie;
8) Komendanta Stołecznego Policji;
9) Komendanta Miejskiego m.st. Warszawy Państwowej Straży Pożarnej
10) Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;
11) Prezydenta m.st. Warszawy;
12) wszystkie pozostałe jednostki sądownictwa, prokuratury, policji, służby więziennej i innych służb współpracujących z Sądem;
13) Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie;
14) Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie;
15) władze krajowe samorządów adwokackiego, radców prawnych, notariuszy i komorników;
16) władze gmin innych niż m.st. Warszawa leżących na obszarze właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie;
2. Polecam umieszczenie treści Zarządzenia na budynku sądu oraz stronie internetowej sądu.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 roku.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane