Sobota, 29 lutego 2020 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Podział czynności
 

Podział czynności

Podział czynności na rok 2011

Wiceprezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie ds. karnych

• kieruje IX Wydziałem Wizytacyjnym Sądu Okręgowego Warszawa-Praga jako Przewodniczący tego Wydziału,
• sprawuje bezpośredni nadzór nad V Wydziałem Karnym oraz VI Wydziałem Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,
• sprawuje bezpośredni nadzór nad VIII Wydziałem Penitencjarnym Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,
• sprawuje nadzór w zakresie spraw karnych w Sądach Rejonowych w okręgu,
• sprawuje nadzór nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach karnych za wyjątkiem spraw dotyczących tytułów wykonawczych kierowanych do egzekucji komorniczej,
• załatwia skargi i wnioski dotyczące postępowania karnego,
• sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą wizytatorów do spraw karnych i inspektorów do spraw biurowości,
• sprawuje nadzór nad pracą biegłych sądowych i tłumaczy sądowych, biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, lekarzy sądowych i mediatorów w sprawach nieletnich,
• wykonuje czynności przewidziane w ustawie prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie dotyczącym ławników,
• sprawuje bezpośredni nadzór nad wpisywaniem kandydatów na listę mediatorów w sprawach karnych,
• sprawuje merytoryczny nadzór nad pracą Kuratora Okręgowego w zakresie spraw karnych,
• załatwia sprawy dotyczące adwokatury, współpracuje z Okręgową Radą Adwokacką,
• współpracuje z Okręgową Izbą Radców Prawnych,
• sprawuje nadzór w zakresie bezpieczeństwa i ochrony obiektów sądowych w okręgu,
• sprawuje nadzór w czasie planowania i realizacji zadań obronnych przez podległe wydziały i osoby funkcyjne,
• orzeka w VI Wydziale Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w miarę potrzeb i możliwości,
• wykonuje inne czynności zlecone przez Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,
• zastępuje Prezesa i Wiceprezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w czasie ich nieobecności.« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Prezes SOWP Beata Janusz
Wprowadzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 15.03.2011
Data wprowadzenia: 15.03.2011
Data aktualizacji: 03.10.2011
Dokument wyświetlony razy: 6 593
Dokument aktualizowany razy: 12
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku