Wtorek, 19 czerwca 2018 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Struktra organizacyjna - Kolegium
 
To jest wersja archiwalna z dnia 03.12.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Kolegium

Członkami Kolegium Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w dniu 01.10.2012 r. zostali wybrani:

  • Sędziowie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie:

Marcin Łochowski, Adam Bednarczyk, Katarzyna Wilczyńska, Beata Ziółkowska

  • Sędziowie Sądów Rejonowych:

Kamila Różańska, Remigiusz Pawłowski, Dorota Michalska, Michał Chojnowski

Przewodniczącym Kolegium Sądu Okręgowego jest Prezes Sądu Okręgowego SSO  Beata Janusz, a w razie jej nieobecności najstarszy służbą członek Kolegium.


Kolegium Sądu Okręgowego składa się z ośmiu członków, wybieranych przez zgromadzenie ogólne sędziów okręgu, w tym czterech sędziów sądu okręgowego i czterech sędziów sądów rejonowych działających w okręgu sądowym, a także z prezesa sądu okręgowego.

Kadencja Kolegium Sądu Okręgowego trwa trzy lata.

Uchwały zapadają większością głosów. Do podjęcia uchwał jest wymagana obecność co najmniej połowy wszystkich członków kolegium sądu okręgowego.
W przypadku równej liczby głosów, przesądza głos najstarszego służbą członka kolegium.

Kolegium Sądu Okręgowego realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. nr 98, poz. 1070 ze zm.), a ponadto:
1. wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w sądzie okręgowym funkcji kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji,
2. rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,
3. wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178§ 1,
4. wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego oraz sędziów sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym,
5. wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki,
6. wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.
« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Anna Bartoń
Wprowadzony przez: Anna Bartoń
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 28.02.2006
Data wprowadzenia: 28.02.2006
Data aktualizacji: 03.12.2012
Dokument wyświetlony razy: 28 510
Dokument aktualizowany razy: 16
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku