Sobota, 29 lutego 2020 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Podział czynności - Adam Bednarczyk
 

Podział czynności - Adam Bednarczyk

Podział czynności na rok 2015

Adam Bednarczyk - Wiceprezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

• wykonuje czynności z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego,
• rozpatruje skargi i wnioski,
• sprawuje bezpośredni nadzór nad V Wydziałem Karnym oraz VI Wydziałem Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,
• sprawuje bezpośredni nadzór nad VIII Wydziałem Penitencjarnym Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,
• sprawuje nadzór w zakresie spraw karnych w Sądach Rejonowych w okręgu,
• sprawuje nadzór nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach karnych za wyjątkiem spraw dotyczących tytułów wykonawczych kierowanych do egzekucji komorniczej,
• sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą wizytatorów do spraw karnych i inspektorów do spraw biurowości,
• sprawuje nadzór nad pracą biegłych sądowych i biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, lekarzy sądowych i mediatorów również w sprawach nieletnich
• wykonuje czynności przewidziane w ustawie prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie dotyczącym ławników,
• sprawuje bezpośredni nadzór nad wpisywaniem kandydatów na listę mediatorów,
• sprawuje merytoryczny nadzór nad pracą Kuratora Okręgowego w zakresie spraw karnych,
• załatwia sprawy dotyczące adwokatury, współpracuje z Okręgową Radą Adwokacką,
• współpracuje z Okręgową Izbą Radców Prawnych,
• sprawuje nadzór w zakresie bezpieczeństwa i ochrony obiektów sądowych w okręgu,
• sprawuje nadzór w czasie planowania i realizacji zadań obronnych przez wszystkie widziały i osoby funkcyjne,
• orzeka w VI Wydziale Karnym Odwoławczym i VIII Wydziale Penitencjarnym Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w miarę potrzeb i możliwości,
• sprawuje nadzór nad działalnością zastępcy rzecznika dyscyplinarnego
• odpowiada za ochronę informacji niejawnych w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,
• sprawuje bezpośredni nadzór nad Oddziałem Ochrony Informacji Niejawnych,
• kieruje organizacją systemu przygotowań obronnych w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie oraz sprawuje nadzór nad inspektorem do spraw obronnych,
• zajmuje się sprawami dotyczącymi informacji publicznej wg kompetencji i polecenia Prezesa Sądu,
• kieruje VIII Wydziałem Penitencjarnym Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie jako Przewodniczący Wydziału,
• wykonuje inne czynności zlecone przez Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,
• zastępuje Prezesa i Wiceprezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w czasie ich nieobecności.

« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Prezes SOWP Beata Janusz
Wprowadzony przez: Joanna Adamowicz
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 06.10.2011
Data wprowadzenia: 06.10.2011
Data aktualizacji: 30.01.2015
Dokument wyświetlony razy: 6 128
Dokument aktualizowany razy: 2
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku