Wtorek, 23 października 2018 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Informacje dodatkowe - Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 
To jest wersja archiwalna z dnia 11.01.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: korekta

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Akty oskarżenia, pozwy, wnioski oraz pisma procesowe i inne pisma, kierowane do sądu przez strony, uczestników postępowania, ich pełnomocników oraz osoby zainteresowane osobiście lub za pośrednictwem poczty przyjmowane są na Biurze Podawczym, gdzie są ewidencjonowane w sposób przewidziany zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku (Dz.Urz.MS.03.5.22) w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sadowych oraz innych działów administracji sądowej.
Na korespondencji wpływającej do sądu Biuro Podawcze zamieszcza adnotację zawierającą nazwę sądu, datę wpływu pisma, liczbę załączników i podpis przyjmującego pismo. Na żądanie kierujących korespondencję do sądu, biuro podawcze poświadcza przyjęcie pisma na jego kopii lub w książce doręczeń.

Z biura podawczego pisma przekazywane są do właściwych komórek organizacyjnych (Wydziałów, Oddziałów, Sekcji) zgodnie ze wskaznym adresatem.

Sposób postępowania z pismami wszczynającymi postępowanie w sprawie (pozwy, wnioski, akty oskarżenia i inne) regulują przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316) Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16 maja 2012 r. poz. 524), które weszło w życie 17 maja 2012 roku. (więcej w zakładce "Skargi i wnioski").« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Wprowadzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 01.10.2007
Data wprowadzenia: 01.10.2007
Data aktualizacji: 11.01.2016
Dokument wyświetlony razy: 9 395
Dokument aktualizowany razy: 7
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku