Poniedziałek, 24 czerwca 2019 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Informacje dodatkowe - Prowadzone rejestry,ewidencje i archiwa
 
To jest wersja archiwalna z dnia 11.01.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: korekta

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

W sądach prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:
1) repertoria;
2) wykazy;
3) kartoteki;
4) zbiory wokand;
5) księgi pomocnicze

Urządzenia ewidencyjne służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę oznaczenia, układu i przechowywania akt.

Wpisów w urządzeniach ewidencyjnych dokonuje się niezwłocznie po zaistnieniu podstawy do ich zamieszczenia.

Rejestry, ewidencje oraz wykazy prowadzone są w oparciu o: zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (D. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316).

W Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie biurowość sądowa od dnia 1 stycznia 2012 roku prowadzona jest w systemie informatycznym (zarządzenie Prezesa SOWP nr 113/11 z dnia 28.12.2011 r.)


Archiwa prowadzone są w oparciu o przepisy:
> ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.06.97.673),
> rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375),
> rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004r. w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych (Dz. U. Nr 46, poz. 443),
> zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. Ministerstwa Sprawiedliwości Nr 5, poz. 22),
> rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. "Regulamin urzędowania sądów powszechnych". (Dz.U. z 2007r. nr 38 poz. 249),
> zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 15 grudnia 2006 roku Nr 59/2006 w sprawie wprowadzenia Tymczasowej Instrukcji kancelaryjnej wraz z rzeczowym wykazem akt.

Dane zawarte w rejestrach : repertoriach, wykazach, kontrolkach i innych urządzeniach ewidencyjnych udostępniane są uczestnikom postępowania oraz na żądanie uprawnionych osób.« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Wprowadzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 01.10.2007
Data wprowadzenia: 01.10.2007
Data aktualizacji: 11.01.2016
Dokument wyświetlony razy: 7 326
Dokument aktualizowany razy: 6
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku