Poniedziałek, 15 października 2018 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Praktyki studenckie, praktyki absolwenckie oraz wolontariat
 
To jest wersja archiwalna z dnia 17.05.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja-opublikowano ogłoszenie z 5.02.2018 r.

Praktyki studenckie, praktyki absolwenckie oraz wolontariat

Warszawa, 17.05.2017 r.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie ogłasza nabór na odpłatne praktyki absolwenckie w sekretariatach wydziałów i/lub oddziałów sądowych

Oferujemy:

 • możliwość odbycia 3 – miesięcznej praktyki,
 • możliwość poznania specyfiki pracy w Wydziałach i Oddziałach Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,
 • wynagrodzenie

Wymagania:

 • ukończenie co najmniej gimnazjum,
 • nieukończone do dnia rozpoczęcia praktyki 30 lat,
 • dyspozycyjność od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie od 8.00 do 16.00,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet biurowy, MICROSOFT OFFICE),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwa skarbowe,
 • nie może być prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na odbycie praktyki,
 • ubezpieczenie indywidualne od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres odbywania praktyki absolwenckiej

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy wg. wzoru określonego w załączniku nr A do Zasad organizacji praktyk absolwenckich w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie.
 • list motywacyjny,
 • życiorys

Dokumenty prosimy składać osobiście w Oddziale Administracyjnym pok. 367, III piętro lub przesłać na adres: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie Oddział Administracyjny ul. al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa.

Uprzejmie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

UWAGA: dokumenty należy składać co najmniej 7 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia praktyki absolwenckiej.


Warszawa, 9 listopada 2016 r.

INFORMACJA

Od 10 do 18 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie prowadzi nabór na odpłatne praktyki absolwenckie do Oddziału Administracyjnego.

Praktyka absolwencka trwa trzy miesiące: od 23 listopada 2016 r. do  22 lutego 2017 r.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie stosownych dokumentów:

1) formularza zgłoszenia, którego wzór znajduje się poniżej;
2) listu motywacyjnego;
3) życiorysu

do Oddziału Administracyjnego - pok. 367 (III piętro), w godzinach: poniedziałek 8.30 -18.00, wtorek - piątek 8.30 -15.30 - w nieprzekraczalnym terminie do 18 listopada 2016 r.


Warszawa, 10 września 2015 r.

INFORMACJA

Od 11 do 25 września 2015 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie prowadzi nabór na praktyki absolwenckie do Oddziału Informatycznego i innych komórek organizacyjnych.

Praktyka absolwencka trwa trzy miesiące: od 1 października do 31 grudnia 2015 r.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie stosownych dokumentów do Oddziału Administracyjnego – Szkolenia, III piętro, pok. 367 - w nieprzekraczalnym terminie do 25.09.2015 r.


INFORMACJA  z 3 lipca 2015 r.

lista osób zakwalifikowanych na praktyki absolwenckie:

Natalia Wrońska
Aneta Sylwia Narowska
Michał Preficz
Paulina Borkowska
Paweł Górny
Agata Gorzkowska
Sylwia Gańko
Radosław Safiejko
Monika Nowińska
Olga Skonieczna
Maciej Winnicki
Joanna Frankowska
Magdalena Jędrzejewska


Warszawa, 15.06.2015

INFORMACJA

Informujemy, że Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie w dniach od 15 czerwca 2015 r. do 26 czerwca 2015 r. prowadzi nabór na praktyki absolwenckie do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie i Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno Konsultacyjnego.


Praktyka absolwencka trwa trzy miesiące. Będzie się odbywała w okresie od 06 lipca 2015r. do 05 października 2015 r.


Osoby zainteresowane proszone są o złożenie stosownych dokumentów (patrz: Oferty pracy – praktyki absolwenckie) do Oddziału Administracyjnego – Szkolenia, III piętro, pok.367 - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.06.2015 r.


Warszawa, 22.05.2015 r.

Rządowy program praktyk studenckich

Uprzejmie informujemy, iż uczestniczymy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie oferty.praca.gov.pl.

Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych.

Szczegółowe informacje o programie praktyk w Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie można uzyskać pod numerem telefonu 22 440-20-82 oraz 22 440-31-54 oraz adresem mailowym dzs@warszawapraga.so.gov.pl

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie bip.kprm.


Warszawa, 10.04.2015 r.

INFORMACJA

Informujemy, że Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie nadal prowadzi nabór na praktykę absolwencką do Oddziału Finansowego.

Praktyka absolwencka trwa trzy miesiące.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie stosownych dokumentów (patrz poniżej) do Oddziału Administracyjnego – Szkolenia, III piętro, pok.367.


Prezes Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie,
Zarządzeniem Nr 20 z dnia 22 marca 2012 roku wprowadził do stosowania zasady organizacji praktyk studenckich, praktyk absolwenckich oraz wolontariatu w tut. Sądzie.


Osoby zainteresowane proszę o złożenie stosownych dokumentów, zgodnie z niżej przedstawionymi wzorami.

„Zasady organizacji praktyk studenckich"

 1. Oświadczenie
 2. Skierownie do odbycia praktyk studenckich
 3. Wzór porozumienia
 4. Wzór potwierdzenia odbycia praktyk studenckich
 5. Wzór zaświadczenia
 6. Zasady organizowania praktyk studenckich w Sądzie
 7. Zgłoszenie na praktykę studencką

„Zasady organizacji praktyk absolwenckich"

 1. Zgłoszenie na praktykę absolwencką
 2. Oświadczenie
 3. Umowa o praktykę absolwencką
 4. Wzór potwierdzenia odbycia praktyki absolwenckiej
 5. Wzór zaświadczenia
 6. Zasady organizacji praktyk absolwenckich

„Zasady dotyczące wykonywania świadczeń wolontarystycznych"

 1. Formularz zgłoszenia
 2. Oświadczenie
 3. Wolontariat-porozumienie
 4. Wzór potwierdzenia wykonania świadczeń wolontarystycznych
 5. Wzór zaświadczenia
 6. Zasady wykonywania świadczeń wolontarystycznych
 7. Zgłoszenie na wolontariat« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Beata Janusz
Wprowadzony przez: Kamil Laskowski
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 26.03.2012
Data wprowadzenia: 26.03.2012
Data aktualizacji: 17.05.2017
Dokument wyświetlony razy: 34 817
Dokument aktualizowany razy: 30
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku