Wtorek, 19 lutego 2019 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Struktra organizacyjna - Kolegium
 
To jest wersja archiwalna z dnia 07.06.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Kolegium

Członkami Kolegium Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie są sędziowie:

Katarzyna Wilczyńska, Radosław Olszewski, Adam Bednarczyk, Adam Radziszewski, Kamila Różańska, Marcin Brud, Iwona Podsiadła, Anna Bojarczuk.

Przewodniczącym Kolegium Sądu Okręgowego jest Prezes Sądu Okręgowego SSO Paweł Iwaniuk, a w razie jego nieobecności najstarszy służbą członek Kolegium.


Kolegium Sądu Okręgowego składa się z ośmiu członków, wybieranych przez zgromadzenie ogólne sędziów okręgu, w tym czterech sędziów sądu okręgowego i czterech sędziów sądów rejonowych działających w okręgu sądowym, a także z prezesa sądu okręgowego.

Kadencja Kolegium Sądu Okręgowego trwa trzy lata.

Uchwały zapadają większością głosów. Do podjęcia uchwał jest wymagana obecność co najmniej połowy wszystkich członków kolegium sądu okręgowego.
W przypadku równej liczby głosów, przesądza głos najstarszego służbą członka kolegium.

Kolegium Sądu Okręgowego realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. nr 98, poz. 1070 ze zm.), a ponadto:
1. wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w sądzie okręgowym funkcji kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji,
2. rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,
3. wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178§ 1,
4. wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego oraz sędziów sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym,
5. wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki,
6. wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Anna Bartoń
Wprowadzony przez: Anna Bartoń
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 28.02.2006
Data wprowadzenia: 28.02.2006
Data aktualizacji: 07.06.2017
Dokument wyświetlony razy: 47 082
Dokument aktualizowany razy: 16
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku