Wtorek, 23 kwietnia 2019 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Informacje - Ławnicy
 
To jest wersja archiwalna z dnia 07.09.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Ławnicy

KOMUNIKAT nr 2
dot. orzekania w SN także w sprawach innych niż dyscyplinarne

9 maja 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 roku O ZMIANIE USTAWY O SĄDZIE NAJWYŻSZYM. (Dz.U. z 2018 r. poz. 847).
Ustawa ta wprowadza możliwość udziału ławników w rozpoznawaniu spraw Sądu Najwyższego także innych niż dyscyplinarne .
Zgodnie z art. 127 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym do dnia rozpoczęcia pierwszej kadencji ławników Sądu Najwyższego ich obowiązki wykonują ławnicy wskazani przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego albo Sędziego Sądu Najwyższego, któremu w trybie określonym w art. 111 § 4 cytowanej ustawy Prezydent RP powierzył kierowanie Sądem Najwyższym, spośród ławników Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, którzy zgłosili gotowość orzekania w Sądzie Najwyższym także w sprawach innych niż dyscyplinarne.

Ławnicy Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ww ustawy mogą zgłosić gotowość orzekania w Sądzie Najwyższym Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego albo Sędziemu Sądu Najwyższego, któremu w trybie określonym w art. 111 § 4 ww. ustawy Prezydent RP powierzył kierowanie Sądem Najwyższym.


KOMUNIKAT nr 1
dot. orzekania w sprawach dyscyplinarnych w SN

Prezes Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie zawiadamia ławników Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie o możliwości orzekania przez nich w postępowaniach dyscyplinarnych w Sądzie Najwyższym.

W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie Ustawy o Sądzie Najwyższym z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 5) ławnicy mogą zgłosić gotowość orzekania w sprawach dyscyplinarnych Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego.

Do dnia rozpoczęcia pierwszej kadencji ławników Sądu Najwyższego obowiązki ławników Sądu Najwyższego wykonują ławnicy wskazani przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, spośród ławników Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, którzy zgłosili gotowość orzekania w Sądzie Najwyższym.

podstawa: art. 127 Ustawy o Sądzie Najwyższym z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 5), która weszła w życie z dniem 3 kwietnia 2018 r.


Rada Ławnicza
przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga
w Warszawie

kadencja 2016 - 2019

Przewodniczący:
      Waldemar Kaczanowski (II Wydział Cywilny)

Zastępcy Przewodniczącego:
      Barbara Chmurzyńska
(I Wydział Cywilny)

     Marek Daszkowski  (I Wydział Cywilny)
Sekretarz:
      Agnieszka Orzechowska (II Wydział Cywilny)
Szkolenia ławników:
      Bogusława Parowicz - Kulczuga (I Wydział Cywilny)
Członkowie:
      Martyna Skibniewska (V Wydział Karny)
     Elżbieta Kowalczyk (III Wydział Cywilny)
     
Małgorzata Michałowska (II Wydział Cywilny)
      Ewa Starzyńska
(VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych)
      Dorota Szyperska - Nejman
(V Wydział Karny)

Numery telefonów do Rady będą udostępnione w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie


UCHWAŁY RADY ŁAWNICZEJ:

uchwała RŁ nr 3/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy RŁ>>>ikon pdf

uchwała RŁ nr 1/2018 z 28 czerwca 2018 r. >>>ikona pdf

uchwała RŁ nr 2/2018 z 31 lipca 2018 r. >>>ikona pdf

uchwała RŁ nr 3/2018 z 31 sierpnia 2018 r. >>>ikona pdf


zaakceptowane zmiany do Regulaminu pracy RŁ>>>ikona pdf

- REGULAMIN PRACY RADY ŁAWNICZEJ przy Sądzie Okręgowym warszawa-Praga w Warszawie>>>ikona pdf


 KOMPENDIUM

pdfRozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 31.01.2006 r. w sprawie wyboru, składu i struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań rady ławniczej

              Metodyka pracy ławnika" pod red. Artura Rycaka

ZASADY POSTĘPOWANIA ŁAWNIKA >>>ikona pdf


KOMUNIKATY:

- INFORMACJA dla ŁAWNIKÓW z 23.03.2018 r.

- INFORMACJA O SZKOLENIU dla ławników Wydziałów Cywilnych (I-III)- termin: 26.03.2018 -zob szczegóły>>>ikona pdf

INFORMACJA dla ŁAWNIKÓW z 7.03.2017 r.>>>ikona pdf

 INFORMACJA ZBIORCZA Z ZEBRANIA OGÓLNEGO ŁAWNIKÓW z 7 listopada 2016 r. >>> ikona pdf

- OGŁOSZENIE Z 10.10.2016 r. dot. udostępniania numerów tel.)>>>ikona pdf

- informacja Rady Ławniczej z 16.08.2017 r. o nowelizacji ustawy "Prawo o ustroju sądów powszechnych" >>>ikona pdf« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Joanna Adamowicz
Wprowadzony przez: Joanna Adamowicz
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 10.10.2013
Data wprowadzenia: 10.10.2013
Data aktualizacji: 07.09.2018
Dokument wyświetlony razy: 6 920
Dokument aktualizowany razy: 79
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku