Poniedziałek, 24 lutego 2020 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Informator dla interesantów - Opłaty sądowe
 
To jest wersja archiwalna z dnia 19.08.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Opłaty sądowe

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki.

Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Stroną jest każdy uczestnik postępowania sądowego, w tym także świadek, biegły i tłumacz, a kosztami procesu są również koszty innych rodzajów postępowania.

Przez pismo wnoszone do sądu rozumie się również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie.

Pismo wnoszone przez kilka osób podlega jednej opłacie. Jeżeli jednak przedmiotem sprawy są roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju i oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej (współuczestnictwo formalne), każdy współuczestnik uiszcza opłatę oddzielnie, stosownie do swojego roszczenia lub zobowiązania.

Opłatę od wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej pobiera się od osoby, która wystąpiła z takim wnioskiem, także wówczas, gdy na jego podstawie mają być ujawnione prawa osób, które nie są wnioskodawcami.

Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie.

Poniżej prezentujemy wysokości niektórych opłat sąowych i kancelaryjnych, które zaczną obowiązywać z dniem 21 sierpnia 2019 r. w związku z nowelizacją ustawy o kosztach sądowych:

Wybrane opłaty z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

Wybrane opłaty z zakresu prawa o księgach wieczystych sądowe

Wybrane opłaty sądowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Wybrane opłaty sądowe w sprawach karnych

Wybrane opłaty kancelaryjne - cywilne

Wybrane opłaty kancelaryjne - karne« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Wprowadzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 10.11.2010
Data wprowadzenia: 10.11.2010
Data aktualizacji: 19.08.2019
Dokument wyświetlony razy: 49 224
Dokument aktualizowany razy: 19
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku