Poniedziałek, 24 lutego 2020 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Informator - Uwierzytelnianie dokumentów
 
To jest wersja archiwalna z dnia 19.08.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Uwierzytelnianie dokumentów

Uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do użytku z zagranicą odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 roku w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (Dz.U.02.17.164).

Zgodnie z treścią wymienionego rozporządzenia, na dokumencie sądowym sporządzonym w sądach z okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, autentyczność podpisu sędziego, referendarza sądowego lub sekretarza sądowego oraz autentyczność pieczęci urzędowej sądu oraz na dokumencie notarialnym autentyczność podpisu notariusza i jego pieczęci urzędowej (dla notariuszy działających w okręgu SOWP) uwierzytelnia Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie lub upoważniony przez niego sędzia.

Na tłumaczeniu dokumentów autentyczność podpisu tłumacza przysięgłego i jego pieczęci uwierzytelnia minister właściwy do spraw zagranicznych.

Za każdy uwierzytelniony dokument wnosi się opłatę skarbową w wysokości 26 zł. (podstawa: ustawa z dnia 16.01.2006 r. o opłacie skarbowej – Dz.U.06.225.1635).

Opłatę skarbową można uiścić w kiosku na terenie gmachu Sądu (parter, hol główny) lub w kasie Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, al. Solidarności 90 lub na konto: Bank Handlowy S.A.
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045.


Wnioski o legalizację dokumentów realizowane są w Oddziale Administracyjnympok. 376a (III piętro, korytarz M), od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 -15.30.

Wymagane dokumenty:
- oryginał dokumentów wymagających uwierzytelnienia
- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 26 zł
- wypełniony wniosek*

* wzór wniosku  word     pdf

Uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do użytku z zagranicą - wyciąg z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.01.2002 roku (rozdział 2)


Informacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych dot. poświadczania polskich dokumentów urzędowych dostępne na stronie MSZ ("Informacje konsularne" - Apostille)« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Joanna Adamowicz
Wprowadzony przez: Joanna Adamowicz
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 16.02.2012
Data wprowadzenia: 16.02.2012
Data aktualizacji: 19.08.2019
Dokument wyświetlony razy: 17 857
Dokument aktualizowany razy: 20
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku