Poniedziałek, 24 lutego 2020 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Struktura organizacyjna - Wydziały Cywilne
 
To jest wersja archiwalna z dnia 11.09.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: korekta

Wydziały Cywilne

I Wydział Cywilny

UWAGA! w dniach od 23 września do 4 października 2019 r. sekretariat Wydziału będzie zamknięty w związku ze zmianą lokalizacji.

Zostały także odwołane sesje (z wyjątkiem spraw o ubezwłasnowolnienie) wyznaczone w terminie: 16 września – 4 października 2019 r. w dotychczasowej siedzibie tj. przy al. Solidarności 127. 

podstawa: zarządzenia nr: 111/19 i 112/19 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 9 września 2019 r.


Do właściwości I Wydziału Cywilnego należy rozpoznawanie w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości SOWP z wyłączeniem spraw rejestrowych przekazanych III Wydziałowi Cywilnemu.

Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązuje zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 30.03.2018 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach okręgowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych >>>ikona pdf

Od 3 kwietnia 2018 r. obowiązuje zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie nr 46/18 w sprawie wyznaczenie w SOWP Wydziału do wykonywania czynności poprzedzających założenie akt spraw objętych wspólnym przydziałem >>>ikona pdf


Przewodniczący I Wydziału Cywilnego - SSO Anna Pawłowska-Patro

Zastępca Przewodniczącego - SSO Agnieszka Gradowska-Okrój

Kierownik Sekretariatu I Wydziału Cywilnego -  Renata Kucewicz
pok. 4002, tel. 22 440 41 55

podział czynności>>>ikona pdf

podział czynności na 2019 >>>


Interesanci przyjmowani są wyłącznie w Biurze Informacyjnym Sądu – stanowiska oznaczone literami F, G, H – w holu głównym na parterze (wejście do Sądu od strony al. Solidarności) - na podstawie zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie nr 92/12 i nr 93/12 z 21 grudnia 2012 roku.

Informacja telefoniczna o sprawach za pośrednictwem Biura Informacyjnego Sądu: infolinia 22 440 60 00 
fax 22 440 42 21
e-mail: 1cywilny@warszawapraga.so.gov.pl

I Wydział Cywilny dysponuje salami rozpraw numer:

175 -  I piętro -  korytarz M

241 - II piętro -- korytarz K

366 - III piętro - korytarz J

384 - III piętro - korytarz M

schemat kondygnacji
parter I piętro II piętro III piętro


Czytelnia akt - pok. nr 387 (III piętro) - Regulamin Czytelni akt 

informacja o opłatach sądowych w pasku menu  - zakładka "Informacje - Opłaty sądowe"II Wydział Cywilny

UWAGA! w dniach od 30 września do 4 października 2019 r. sekretariat Wydziału będzie zamknięty w związku ze zmianą lokalizacji.
Zostały także odwołane sesje
(z wyjątkiem spraw o ubezwłasnowolnienie) wyznaczone w terminie: 23 września – 11 października 2019 r. w dotychczasowej siedzibie tj. przy al. Solidarności 127.

podstawa: zarządzenia nr: 111/19 i 112/19 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 9 września 2019 r.


Do właściwości II Wydziału Cywilnego należy rozpoznawanie w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości SWOP z wyłączeniem spraw rejestrowych przekazanych III Wydziałowi Cywilnemu.

Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązuje zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 30.03.2018 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach okręgowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych >>>ikona pdf

Od 3 kwietnia 2018 r. obowiązuje zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie nr 46/18 w sprawie wyznaczenie w SOWP Wydziału do wykonywania czynności poprzedzających założenie akt spraw objętych wspólnym przydziałem >>>ikona pdf

Przewodniczący II Wydziału Cywilnego - SSO Marcin Kołakowski

Zastępca Przewodniczącego - SSO Piotr Rempoła

Kierownik Sekretariatu II Wydziału Cywilnego - Monika Dybowska-Kaczmarek
pok. 4014, tel. 22 440 80 45

podział czynności >>>ikona pdf

podział czynności na 2019 >>>


Interesanci przyjmowani są wyłącznie w Biurze Informacyjnym Sądu – stanowiska oznaczone literami F, G, H – w holu głównym na parterze (wejście do Sądu od strony al. Solidarności) - na podstawie zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie nr 92/12 i nr 93/12 z 21 grudnia 2012 roku.

Informacja telefoniczna o sprawach za pośrednictwem Biura Informacyjnego Sądu: infolinia 22 440 60 00

fax 22 440 40 76
e-mail: 2cywilny@warszawapraga.so.gov.pl

II Wydział Cywilny dysponuje salami rozpraw numer:

111 - I piętro kortytarz G (zamiast dotychczaso252a - II piętro - korytarz M

361 - III piętro - korytarz J

362 - III piętro - korytarz J

384 - III piętro - korytarz M

4022 - IV piętro - korytarz M

schemat kondygnacji
parter I piętro II piętro III piętro IV piętro


Czytelnia akt - pok. nr 387 (III piętro) - Regulamin Czytelni akt

informacja o opłatach sądowych w pasku menu - zakładka "Informacje - Opłaty sądowe"


III Wydział Cywilny

UWAGA! w dniach od 7 do 18 października 2019 r. sekretariat Wydziału będzie zamknięty w związku ze zmianą lokalizacji.
Zostały także odwołane sesje
(z wyjątkiem spraw o ubezwłasnowolnienie) wyznaczone w terminie: 30 września – 18 października 2019 r. w dotychczasowej siedzibie tj. przy al. Solidarności 127.

podstawa: zarządzenia nr: 111/19 i 112/19 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 9 września 2019 r.


Do właściwości III Wydziału Cywilnego należy rozpoznawanie rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości SOWP, a także spraw rejestrowych, poza powierzonymi Sądowi Okręgowemu w Warszawie na podstawie odrębnych przepisów

Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązuje zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 30.03.2018 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach okręgowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych >>>ikona pdf

Od 3 kwietnia 2018 r. obowiązuje zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie nr 46/18 w sprawie wyznaczenie w SOWP Wydziału do wykonywania czynności poprzedzających założenie akt spraw objętych wspólnym przydziałem >>>ikona pdf

Przewodniczący III Wydziału Cywilnego - SSO Radosław Olszewski

Zastępca Przewodniczącego - SSO Błażej Domagała

Kierownik Sekretariatu III Wydziału Cywilnego - Irena Remiszewska
pok. 497, tel. 22 440 41 41, fax 22 440 40 93

podział czynności>>>ikona pdf

podział czynności na 2019 >>>

Interesanci przyjmowani są wyłącznie w Biurze Informacyjnym Sądu – stanowiska oznaczone literami F, G, H – w holu głównym na parterze (wejście do Sądu od strony al. Solidarności) - na podstawie zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie nr 92/12 i nr 93/12 z 21 grudnia 2012 roku.

Informacja telefoniczna o sprawach za pośrednictwem Biura Informacyjnego Sądu: infolinia 22 440 60 00

fax 22 440 40 93

e-mail: 3cywilny@warszawapraga.so.gov.pl

III Wydział Cywilny dysponuje salami rozpraw numer:

166 -  I piętro - korytarz M

251 - II piętro - korytarz M

365 - III piętro - korytarz J

382 - III piętro - korytarz M

383 - III piętro - korytarz M

4026 - IV piętro - korytarz M

schemat kondygnacji
parter I piętro II piętro III piętro IV piętro


Czytelnia akt - pok. nr 387 (IV piętro) - Regulamin Czytelni akt

informacja o opłatach sądowych w pasku menu - zakładka "Informacje - Opłaty sądowe"


IV Wydział Cywilny Odwoławczy

UWAGA! w dniach od 19 do 30 sierpnia 2019 r. sekretariat Wydziału będzie zamknięty, w związku z koniecznością zrealizowania przeprowadzki Wydziału do nowej lokalizacji.

podstawa: zarządzenie nr 89/2019 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2019 r.>

Do właściwości IV Wydziału Cywilnego Odwoławczego należy rozpoznawanie w II instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych z tego samego okręgu z wyjątkiem spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego.

UWAGA! od 19 sierpnia 2019 r nowa lokalizacja Wydziału:

ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

uruchomiono tymczasowy numer telefonu do kontaktu z Wydziałem: 506 183 645

Przewodniczący IV Wydziału Cywilnego Odwoławczego -
SSO Iwona Wróblewska-Pokora

Zastępca Przewodniczącego - SSO Wojciech Szcząska

Kierownik Sekretariatu IV Wydziału Cywilnego Odwoławczego - Grażyna Sobkowicz

podział czynności>>>ikona pdf

podział czynności na 2019 >>>

e-mail: 4cywilny@warszawapraga.so.gov.pl

UWAGA! w budynku porzy ul. Poligonowej 3 nie ma możliwości zakupu znaków opłaty sądowej

informacja o opłatach sądowych w pasku menu - zakładka "Informacje - Opłaty sądowe"
 « Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Anna Bartoń
Wprowadzony przez: Anna Bartoń
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 30.12.2005
Data wprowadzenia: 30.12.2005
Data aktualizacji: 11.09.2019
Dokument wyświetlony razy: 321 702
Dokument aktualizowany razy: 127
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku