Wtorek, 25 lutego 2020 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Praktyki studenckie, praktyki absolwenckie oraz wolontariat
 

Praktyki studenckie, praktyki absolwenckie oraz wolontariat


Warszawa, 29 stycznia 2020 roku

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie ogłasza nabór na odpłatne praktyki absolwenckie w sekretariatach wydziałów i/lub oddziałów sądowych

Oferujemy:

 • możliwość odbycia 3 – miesięcznej praktyki,
 • możliwość poznania specyfiki pracy w Wydziałach i Oddziałach Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,
 • wynagrodzenie

Wymagania:

 • ukończenie co najmniej gimnazjum,
 • przedział wiekowy 18-30 lat,
 • dyspozycyjność od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie od 8:00 do 16:00,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet biurowy MS OFFICE),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwa skarbowe,
 • nie może być prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowego,
 • stan zdrowia pozwalający na odbycie praktyki,
 • ubezpieczenie indywidualne od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres odbywania praktyki absolwenckiej

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy wg. wzoru określonego w załączniku nr A do Zasad organizacji praktyk absolwenckich w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie (dostępny na stronie internetowej)
 • list motywacyjny
 • CV

Dokumenty prosimy składać osobiście w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie lub przesłać na adres: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie Oddział Administracyjny, ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa z dopiskiem „praktyka absolwencka”. Kontakt telefoniczny: 22 417 74 32.

Uprzejmie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

UWAGA: dokumenty należy składać co najmniej 7 dni przed przewidywanym terminem praktyki absolwenckiej.


Nabór na odpłatne praktyki absolwenckie
Dyrektor Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie
ogłasza nabór na płatne praktyki dla absolwentów prawa

Oferujemy:

 • możliwość odbycia 3 – miesięcznej praktyki,
 • wynagrodzenie
 • program praktyki obejmie zapoznanie się z obowiązkami służbowymi asystenta sędziego

Wymagania:

 • ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagraniczne uznawane w Polsce,
 • przedział wiekowy do 30 lat.
 • dyspozycyjność od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie od 8:00 do 16:00,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet biurowy MS OFFICE),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • posiadanie obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwa skarbowe,
 • nie może być prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowego,
 • stan zdrowia pozwalający na odbycie praktyki,
 • ubezpieczenie indywidualne od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres odbywania praktyki absolwenckiej

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy wg. wzoru określonego w załączniku nr A do Zasad organizacji praktyk absolwenckich w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie (dostępny na stronie internetowej)
 • list motywacyjny
 • CV

Dokumenty prosimy składać osobiście na Biurze Podawczym Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie lub przesłać na adres: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie Oddział Administracyjny, ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa z dopiskiem „praktyka absolwencka”. Kontakt telefoniczny 22 417 74 32.
Uprzejmie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Prezes Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie, Zarządzeniem Nr 20 z dnia 22 marca 2012 roku wprowadził do stosowania zasady organizacji praktyk studenckich, praktyk absolwenckich oraz wolontariatu w tut. Sądzie.

Osoby zainteresowane proszę o złożenie stosownych dokumentów, zgodnie z niżej przedstawionymi wzorami.

„Zasady organizacji praktyk studenckich"

 1. Oświadczenie
 2. Skierownie do odbycia praktyk studenckich
 3. Wzór porozumienia
 4. Wzór potwierdzenia odbycia praktyk studenckich
 5. Wzór zaświadczenia
 6. Zasady organizowania praktyk studenckich w Sądzie
 7. Zgłoszenie na praktykę studencką

„Zasady organizacji praktyk absolwenckich"

 1. Zgłoszenie na praktykę absolwencką
 2. Oświadczenie
 3. Umowa o praktykę absolwencką
 4. Wzór potwierdzenia odbycia praktyki absolwenckiej
 5. Wzór zaświadczenia
 6. Zasady organizacji praktyk absolwenckich

„Zasady dotyczące wykonywania świadczeń wolontarystycznych"

 1. Formularz zgłoszenia
 2. Oświadczenie
 3. Wolontariat-porozumienie
 4. Wzór potwierdzenia wykonania świadczeń wolontarystycznych
 5. Wzór zaświadczenia
 6. Zasady wykonywania świadczeń wolontarystycznych
 7. Zgłoszenie na wolontariat« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Beata Janusz
Wprowadzony przez: Kamil Laskowski
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 26.03.2012
Data wprowadzenia: 26.03.2012
Data aktualizacji: 29.01.2020
Dokument wyświetlony razy: 41 585
Dokument aktualizowany razy: 33
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku