Wtorek, 19 czerwca 2018 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Elektroniczne postępowanie upominawcze
 
To jest wersja archiwalna z dnia 23.06.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodano ulotkę informacyjną MS dot. EPU , aktualizacja danych kontaktówych

Elektroniczne postępowanie upominawcze - e-Sąd


Elektroniczne postępowanie upominawcze – e-Sąd

www.e-sad.gov.pl

Składanie pozwów do sądu przez Internet dotyczy wyłącznie postępowania upominawczego.
Wszystkie sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym – bez względu na wartość przedmiotu sporu – będzie rozpatrywał jeden sąd –
Sąd Rejonowy w Lublinie XVI Wydział Cywilny
ul. Boczna Lubomelskiej 13
20-070 Lublin
Szczegółowe informacje dotyczące elektronicznego postępowania upominawczego znajdują się pod adresem:  www.e-sad.gov.pl

Informacja epu:
(81 5350746

Dodatkowe telefony kontaktowe:
81 5350751
81 5350748

pomoc techniczna dla użytkowników epu:

e-mail: pomoctechniczna@e-sad.gov.pl

Informacje ogólne
Elektroniczne postępowanie upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

W elektronicznym postępowaniu upominawczym akta sprawy prowadzone są w systemie teleinformatycznym e-Sądu.

Akta są udostępniane uprawnionym użytkownikom za pośrednictwem ich kont w systemie teleinformatycznym.

Konto udostępniane jest użytkownikowi wyłącznie po uwierzytelnieniu, które następuje za pomocą podpisu elektronicznego.

Aby założyć konto w systemie teleinformatycznym należy podać następujące dane:

  • imiona i nazwiska,
  • numer PESEL,
  • numer dokumentu tożsamości,
  • miejsce urodzenia,
  • adres poczty elektronicznej,
  • adres do korespondencji.

Wnioskodawca musi także wskazać nazwę użytkownika oraz hasło.

Konto zostanie założone po dokonaniu automatycznej weryfikacji imion, nazwiska oraz numeru PESEL.

Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego aktualizowania podanych przez siebie danych, ma również prawo do zmiany hasła za pomocą systemu teleinformatycznego.

Wniesienie pisma procesowego następuje po uwierzytelnieniu użytkownika, utworzeniu pisma w systemie teleinformatycznym i uiszczeniu opłaty sądowej.

Datą wniesienia pisma procesowego drogą elektroniczną jest data wprowadzenia pisma do systemu teleinformatycznego e-Sądu.

W pozwie powód powinien wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń. Dowody nie są dołączane do pozwu.

Pozew powinien również zawierać:

  • numer PESEL powoda będącego osobą fizyczną,
  • numer NIP powoda innego niż osoba fizyczna oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym ( w przypadku jego braku należy podać numer w innym właściwym rejestrze lub ewidencji).

Opłaty sądowe w elektronicznym postępowaniu upominawczym wnoszone są wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem dostawcy usług płatności.


Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-Sądu.

Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym e-Sądu.

Powód lub osoba działająca w jego imieniu składając pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym wybiera elektroniczną formę komunikacji z sądem za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Sądu oraz akceptuje regulamin doręczeń elektronicznych.

Po uprawomocnieniu się nakazu wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym elektroniczna klauzula wykonalności nadawana jest z urzędu.
Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Sądu powód lub osoba działająca w jego imieniu  w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji do wybranego komornika sądowego.

Tabela prowizji

Wysokość opłaty sądowej                  Opłata manipulacyjna:
 prowizja operatora płatności - eCard SA
0 - 100,00 zł 2,60%
100,01 zł - 250,00 zł 2,50%
250,01 zł - 500,00 zł 2,35%
500,01 zł - 750,00 z 2,20%
750,01 zł - 1 000,00 zł 2,10%
1 000,01 zł - 1 500,00 zł 2,00%
1 500,01 zł - 3 000,00 zł 1,95%
3 000,01 zł - 5 000,00 zł 1,90%
powyżej 5 000,00 zł 1,80%Obieg sprawy w Elektronicznym postępowaniu upominawczym (epu)

Prezentacja Ministerstwa Sprawiedliwości: e-Sąd – podstawowe informacje

Prezentacja Ministerstwa Sprawiedliwości: Elektroniczne postępowanie upominawcze – założenie konta, złożenie pozwu


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych czynności Krajowej Rady Komorniczej oraz szczegółowych czynności komornika związanych z egzekucją prowadzoną na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia sądu rejonowego, któremu przekazuje się rozpoznawanie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należących do właściwości innych sądów rejonowych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie trybu doręczeń elektronicznych w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie trybu zakładania konta oraz sposobu posługiwania się podpisem elektronicznym w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym
« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Wprowadzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Aktualizowany przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Data wytworzenia: 23.06.2010
Data wprowadzenia: 23.06.2010
Data aktualizacji: 23.06.2010
Dokument wyświetlony razy: 32 941
Dokument aktualizowany razy: 8
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku