W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel.: (+48) 22 417-72-72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel.22 417-72-72
Czytelnia Akt tel.22 417-73-73
Biuro Podawcze tel.22 417-72-00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel.22 417-74-74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.waw.sa.gov.pl/#/login


Zakres czynności zastępcy dyrektora

Zastępca dyrektora sądu zastępuje dyrektora sądu w trakcie jego nieobecności.

Zadania i kompetencje zastępcy dyrektora sądu obejmują w szczególności:

1.Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem zadań przez Oddział Inwestycyjny, Sekcje Zamówień Publicznych, Samodzielne stanowisko ds. BHP oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
2.Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań w zakresie BHP, ppoż. oraz zadań w zakresie bezpieczeństwa obiektów Sądów na terenie Okręgu Warszawsko-Praskiego. Nadzór nad prawidłową współpracą w ww. zakresie ze strony odpowiedzialnych komórek organizacyjnych Sądu z odpowiedzialnymi podmiotami zewnętrznymi, a w szczególności Sądem Okręgowym w Warszawie oraz podległymi Sądami rejonowymi, oraz Rodzinnym Ośrodkiem Diagnostyczno-Konsultacyjnym.
3.Przedstawianie Dyrektorowi Sądu do akceptacji projekt planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na dany rok z uwzględnieniem harmonogramu płatności. Opracowywanie wniosków dotyczących planów wieloletnich.
4.Przedstawienie Dyrektorowi Sądu wniosków w sprawie zapewnienie właściwych warunków BHP, ppoż oraz bezpieczeństwa obiektów Sądów.
5, Przedstawienie Dyrektorowi Sądu do akceptacji projekt planu zamówień publicznych na dany rok.
6.Akceptacja dokumentów sporządzanych przez podległe komórki organizacyjne na potrzeby planu zamówień publicznych oraz wszczynania poszczególnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
7.Przedkładanie Dyrektorowi Sądu do akceptacji projektów wystąpień z zakresu nadzorowanych komórek organizacyjnych kierowanych do podmiotów zewnętrznych Sądu, w tym Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądu Apelacyjnego oraz innych organów administracji państwowej.
8.Nadzór nad zapewnieniem właściwej współpracy z zarządcami obiektów użytkowanych przez Sąd.
9.Podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem Sądu w zakresie podległych komórek organizacyjnych.
10.W zakresie spraw kadrowych:
a. bieżący nadzór nad pracą podległych kierowników komórek organizacyjnych, w tym opracowywanie zakresów obowiązków oraz kontrolowanie prowadzonych spraw;
b. dbałość o stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych podległych pracowników oraz egzekwowanie znajomości przepisów prawnych dotyczących spraw z zakresu ich działania; c. przedstawianie Dyrektorowi Sądu własnych ocen dotyczących pracy podległych pracowników oraz propozycji w przedmiocie ich awansowania, nagradzania lub ukarania.
11.Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Sądu.

Zastępstwo:
W trakcie nieobecności zastępcę dyrektora sądu zastępuje dyrektor sądu.

Powiadom znajomego