W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel. (+48) 22 417 72 72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel. 22 417 72 72
Czytelnia Akt tel. 22 417 73 73
Biuro Podawcze tel. 22 417 72 00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel. 22 417 74 74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Akty oskarżenia, pozwy, wnioski oraz pisma procesowe i inne pisma, kierowane do sądu przez strony, uczestników postępowania, ich pełnomocników oraz osoby zainteresowane osobiście lub za pośrednictwem poczty przyjmowane są na Biurze Podawczym, gdzie są ewidencjonowane w sposób przewidziany zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku (Dz.Urz.MS.03.5.22) w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.
Na korespondencji wpływającej do sądu Biuro Podawcze zamieszcza adnotację zawierającą nazwę sądu, datę wpływu pisma, liczbę załączników i podpis przyjmującego pismo. Na żądanie kierujących korespondencję do sądu, biuro podawcze poświadcza przyjęcie pisma na jego kopii lub w książce doręczeń.

Z biura podawczego całość korespondencji przekazywana jest do właściwych komórek organizacyjnych (Wydziałów, Oddziałów, Sekcji) zgodnie ze wskazanym adresatem.

Sposób postępowania z pismami wszczynającymi postępowanie w sprawie (pozwy, wnioski, akty oskarżenia i inne) regulują przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku (Dz.U. 2019 poz. 1141) Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Sprawy wpływające do wydziałów są, co do zasady, rozpoznawane według kolejności wpływu (chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej) oraz stopnia ich przygotowania do merytorycznego rozpoznania (np. konieczność uzupełnienia braków formalnych, wniesienia opłaty sądowej, przedstawienia wniosków dowodowych).

Tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16 maja 2012 r. poz. 524), które weszło w życie 17 maja 2012 roku (więcej w zakładce "Skargi i wnioski").
W Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie, od dnia 1 stycznia 2012 roku biurowość sądowa prowadzona była w systemie informatycznym SAWA (zarządzenie Prezesa SOWP nr 113/11 z dnia 28.12.2011 r.) a od 7 lipca 2020 roku biurowość sądowa prowadzona jest w systemie informatycznym Sędzia2 (zarządzenie Prezesa SOWP nr 100/20 z dnia 7.07.2020 r.).

Powiadom znajomego