W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel. (+48) 22 417 72 72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel. 22 417 72 72
Czytelnia Akt tel. 22 417 73 73
Biuro Podawcze tel. 22 417 72 00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel. 22 417 74 74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login

 

Kraje Unii Europejskiej

Od dnia 18 czerwca 2011 r. podstawą wszczęcia transgranicznego postępowania windykacyjnego alimentów jest  rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.Urz. UE typ L z dnia 10 stycznia 2009 r. Nr 7, s. 1)

Zasięg terytorialny

państwa członkowskie Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania*, Estonia, Francja, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Grecja, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Rumunia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy

* Przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 mają zastosowanie do stosunków między UE a Danią, z wyjątkiem przepisów rozdziału III (Prawo właściwe) i rozdziału VII (Współpraca między organami centralnymi). 

I. Dokumenty potrzebne do wszczęcia postępowania o egzekucję alimentów na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009:

1. wniosek wierzyciela (formularz - załącznik VI do wyżej wymienionego rozporządzenia - dwie wersje językowe) - wypełnić część B od pkt. 7-14, oraz własnoręcznie podpisać oba formularze

2. wyciąg z orzeczenia/ugody - formularz - załącznik I lub II do wyżej wymienionego rozporządzenia - dwie wersje językowe - wypełnia sąd, który wydał orzeczenie na pisemny wniosek wierzyciela

3. odpis wyroku/postanowienia zasądzającego alimenty z adnotacją sądu o prawomocności i/lub wykonalności (nie kserokopia) lub protokół ugody

4. zestawienie zaległości alimentacyjnych – zestawienie należy sporządzić w formie oświadczenia na zalecanych formularzach kalkulacyjnych, w jęz. polskim i obcym 

5. pełnomocnictwo dla właściwego organu centralnego w następujących państwach: Francja, Grecja, Czechy

6. jeśli dziecko uprawnione do alimentów ukończyło 18 lat należy dołączyć do wniosku (lub w trakcie postępowania przesyłać na początku każdego roku szkolnego) zaświadczenie o kontynuowaniu nauki

7. pismo przewodnie wierzyciela do Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, w którym wskazuje się: adres zamieszkania wnioskodawcy, numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej)

Wszystkie dokumenty (dot. pkt 1-6) składa się w 2 egzemplarzach, tj. oryginały + kserokopie!


II. Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o podjęcie szczególnych działań:

1. wniosek wierzyciela do Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie o podjęcie szczególnych działań na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 (brak odpowiedniego formularza, wniosek sporządza się w formie pisma).

Wniosek powinien zawierać:

a) określenie zakresu przedmiotowego (informacje poniżej) wraz z krótkim uzasadnieniem oraz dane dłużnika/wierzyciela takie jak:
- imię i nazwisko,
- data i miejsce urodzenia,

a także, o ile są znane:
- ostatni znany adres za granicą,
- zagraniczny numer identyfikacyjny lub ubezpieczenia społecznego,
- wszelkie inne informacje, które mogą okazać się przydatne np. nazwa obecnego/poprzedniego pracodawcy, nazwiska i adresy członków rodziny, dane dot. pojazdu lub nieruchomości, których dłużnik jest właścicielem itp.

b) informacje, czy zachodzi niebezpieczeństwo, że poinformowanie osoby, której dane się zbiera, może zaszkodzić skutecznemu odzyskaniu należności alimentacyjnych

c) załączniki: odpis/kserokopię orzeczenia zasądzającego/alimenty/protokołu ugody (wymagane!)

Zakres przedmiotowy wniosku o podjęcie szczególnych działań:

Wnioski o podjęcie szczególnych działań obejmują:
• pomoc w ustaleniu miejsca pobytu dłużnika i wierzyciela
• ułatwienie poszukiwania informacji na temat dochodów lub majątku dłużnika lub wierzyciela
• ułatwienie uzyskania dokumentacji lub innych dowodów
• udzielenie pomocy w ustaleniu ojcostwa
• wszczęcie postępowania lub ułatwienie jego wszczęcia, aby doprowadzić do podjęcia niezbędnych środków tymczasowych
• ułatwienie doręczenia dokumentu


INSTRUKCJE I FORMULARZE

Przydatne linki:

Europejski portal e-sprawiedliwość


Powiadom znajomego