W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel. (+48) 22 417 72 72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel. 22 417 72 72
Czytelnia Akt tel. 22 417 73 73
Biuro Podawcze tel. 22 417 72 00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel. 22 417 74 74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login

 

Konwencja haska

Konwencja haska - informacje

 

Podstawa prawna: Konwencja o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny, sporządzona dnia 23 listopada 2007 r. (Dz.U.UE L z dnia 22 lipca 2011 r.)

Państwa-Strony Konwencji (wykaz nie uwzględnia państw członkowskich UE, do których ma zastosowanie rozporządzenie Rady (WE) Nr 4/2009): Albania, Azerbejdżan (od 28-02-2024 r.), Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Botswana (od 16-11-2023 r.), Brazylia, Czarnogóra, Ekwador, Filipiny, Gujana, Honduras, Kazachstan, Nikaragua, Norwegia, Nowa Zelandia, Serbia, Turcja, Ukraina, USA, Wielka Brytania

Konwencja ma zastosowanie:
• do zobowiązań alimentacyjnych wobec osoby, która nie ukończyła 21 lat, wynikających ze stosunków między rodzicami a dziećmi,
• do zobowiązań alimentacyjnych między małżonkami i byłymi małżonkami, w sytuacji gdy wniosek składany jest jednocześnie z wnioskiem o odzyskanie alimentów na rzecz uprawnionego poniżej 21 roku życia,
• do zobowiązań alimentacyjnych między małżonkami i byłymi małżonkami – z wyłączeniem rozdziałów II i III w/w Konwencji.

Konwencja haska z 2007 r. zastępuje m.in. :
- konwencję haską z dnia 2 października 1973 r. o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych
- konwencję haską z dnia 15 kwietnia 1958 r. o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w przedmiocie obowiązków alimentacyjnych w stosunku do dzieci
- konwencję nowojorską o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granica z dnia 20 czerwca 1956 r.
- o ile ich zakres stosowania między państwami pokrywa się z zakresem stosowania konwencji haskiej z 2007 r.

Wykonanie wyroku/postanowienia/ ugody alimentacyjnej - wymagane dokumenty:
1. wniosek osoby uprawnionej o uznanie lub uznanie i wykonanie orzeczenia albo wniosek o wykonanie orzeczenia wydanego lub uznanego w państwie wezwanym
2. odpis orzeczenia/ugody
3. dokument, wydany przez właściwy sąd stwierdzający, że orzeczenie/ugoda jest wykonalne
4. poświadczony odpis dowodu doręczenia pozwanemu odpisu pozwu i wezwania na rozprawę albo dokumenty poświadczające, że pozwany został należycie powiadomiony o wydaniu orzeczenia i miał możliwość wniesienia środka zaskarżenia lub środka odwoławczego – nie ma zastosowania do ugód zawartych przed sądem
5. dokument określający kwotę zaległych płatności z podaniem daty jej wyliczenia
6. jeżeli uprawniony do alimentów ukończył 18 lat do wniosku należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły (uczelni) o kształceniu; zaświadczenie ponadto powinno zawierać informację o planowanym końcu nauki (rok) oraz ewentualnie wzmiankę o pobieranym stypendium

Na żądanie właściwych organów zagranicznych do wniosku dołącza się oświadczenie o sytuacji osobistej i majątkowej osoby uprawnionej lub jego przedstawiciela ustawowego wraz z dokumentami potwierdzającymi informacje i dane zawarte w oświadczeniu.

Komplet dokumentów składa się przy odrębnym piśmie kierowanym do Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie – w piśmie przewodnim należy wskazać: adres zamieszkania wnioskodawcy, nr tel. kontaktowego, ewentualnie adres poczty elektronicznej.

INSTRUKCJE I FORMULARZE>

Powiadom znajomego