W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel. (+48) 22 417 72 72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel. 22 417 72 72
Czytelnia Akt tel. 22 417 73 73
Biuro Podawcze tel. 22 417 72 00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel. 22 417 74 74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login

 

Inwestycje

K A L E N D A R I U M

budowy nowej siedziby Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie:


2010.12.17- zakup nieruchomości przy ul. Poligonowej 3 od Centrum Naukowo Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 04-051, przy ulicy Poligonowej 30 (Akt Notarialny Repertorium A 4595/2010 z dn. 17.12.2010 r.);
2011.05.30- zatwierdzenie przez Dyrektora Sądu „Programu Funkcjonalno Użytkowego” określającego zakres przebudowy obiektu przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie na potrzeby nowej siedziby Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie;
2011.09.23- zawarcie umowy z wykonawcą Skanska S.A. nr SOWP/INW/53/11, której przedmiotem jest opracowanie dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonanie przebudowy i rozbudowy budynków oraz zagospodarowania terenu na zasadzie zaprojektuj i zbuduj przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie dla Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie – część I; (dokument)
2011.10.10- zawarcie umowy z Konsorcjum Fadbet-Tytan nr SOWP/INW/54/11 na opracowanie dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonanie przebudowy i rozbudowy budynków oraz zagospodarowania terenu na zasadzie zaprojektuj i zbuduj przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie dla Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie – część II (niejawna); (dokument)
2011.11.05- przekazanie przez Skanska wstępnej opinii technicznej budynku wskazującej zastrzeżenia do płatwi dachowych oraz stropów w osiach 1-2/L-K;
2011.11.30 - odpowiedź Gwaranta (obecnie Bumar Elektronika S.A.) negującą opinię techniczną przekazaną przez Skanska w dniu 5.11.2011r.;
2011.12.01 - przekazanie przez Skanska ekspertyzy technicznej budynku przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie;
2011.12.13 - pismo Skanska do Sądu informujące, że prace projektowe w zakresie opracowania projektu budowlanego przebudowy budynku przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie na potrzeby Sądu są cały czas kontynuowane oraz, że gotowy projekt budowlany zostanie przekazany w możliwie najszybszym terminie;
2012.01.09 - przedłożenie przez Gwaranta opinii konstruktora o prawidłowej nośności konstrukcyjnej budynku;
2012.02.15- poinformowanie przez Sąd, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie o zagrożeniu bezpieczeństwa użytkowania Budynku „C” wraz z wezwaniem Gwaranta do naprawy wskazanych przez Skanska wad;
2012.02.27 - zgoda Sądu na wejście ekspertów do obiektu w celu przeprowadzenia wizualnej oceny jego stanu technicznego;
2012.02.28 - protokół Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z oględzin obiektu,
2012.03.05 - wniosek Skanska o konieczności wykonania badań technicznych stanu istniejącego obiektu przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie;
2012.03.15 - spotkanie projektantów obiektów Radwar Business Park z projektantami Skanska, na którym nie osiągnięto zgodności poglądów w sprawie stanu technicznego obiektu;
2012.04.04 - informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o braku podstaw do wyłączenia z użytkowania obiektu przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie;
2012.04.13 - 2012.06.11- przekazanie przez Skanska ośmiu ekspertyz technicznych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz Politechniki Śląską Łódzką, Świętokrzyska i Wrocławską, w oparciu o analizę dokumentacji projektowej stwierdzających wady konstrukcji obiektu;
2012.05.08 - 2012.06.12 - przekazanie przez Bumar Elektronika trzech opracowań rzeczoznawców budowlanych potwierdzających właściwą wytrzymałość konstrukcji budynku, z wyjątkiem konieczność wzmocnienia stref głowicowych w osiach F/9 i G/9 Budynku „C”;
2012.06.27 - opinia Kancelarii Prawniczej Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A., w sprawie oceny stanu prawnego realizacji umowy przez Skanska rekomendująca zawarcie ugody pomiędzy Sądem, Skanska i Bumar Elektronika;
2012.09.24 - zawarcie ugody pomiędzy Sądem Okręgowym Warszawa- Praga w Warszawie, Bumar Elektronika S.A. oraz Skanska S.A. w sprawie opracowania „Nowej Ekspertyzy” przez „Komisję Ekspertów”, wyjaśniającej wszelkie wątpliwości dotyczące stanu technicznego Budynku przy ul. Poligonowej 3, w sposób dla stron wiążący; (dokument)
2012.10.04 - 2013.04.09 - prace Komisji Ekspertów: pobranie próbek, przeprowadzenie pomiarów oraz badań przez Politechniki Warszawską i Śląską z wskazanych przez Komisję Ekspertów elementów konstrukcyjnych budynku;
2013.04.09 - przekazanie końcowej wersji „Nowej Ekspertyzy”; (dokument)
- Nowa Ekspertyza TOM I
- Nowa Ekspertyza TOM II konstrukcja stalowa budynku A i B
- Nowa Ekspertyza TOM III
- Nowa Ekspertyza TOM IV
2013.04.11- określenie przez Bumar Elektronika harmonogramu usunięcia Wad Uznanych, przewidujący zakończenie prac w IV kwartale 2013 r.;
2013.04.12 - rozpoczęcie naprawy przez Bumar Elektronika stref głowicowych w osiach F/9 i G/9 Budynku „C” w ramach usuwania Wad Uznanych;
2013.04.26- złożenie przez Skanska harmonogramu kontynuacji prac;
2013.05.07- wyłonienie przez Bumar Elektronika firm do wykonania dokumentacji projektowej usunięcia Wad Stwierdzonych w budynku przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie.
2013.05.21- zakończono roboty budowlane związane z usuwaniem Wad Uznanych w Budynku C w osiach F9 I G9;
2013.06.14- przekazanie przez Komisję Ekspertów Tomu VI Nowej Ekspertyzy obejmującej sprawdzenie i akceptację dokumentacji projektowej usunięcia Wad Stwierdzonych w budynku przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie (dokument);
2013.08.03- akceptacja przez Komisję Ekspertów dokumentacji projektowej usunięcia Wad Stwierdzonych (dokument);
2013.08.13- złożenie dokumentacji projektowej w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego w Warszawie w celu uzyskania pozwolenia na budowę wykonania wzmocnień konstrukcji stalowej oraz stopy fundamentowej w budynku przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie;

Powiadom znajomego