W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel.: (+48) 22 417-72-72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel.22 417-72-72
Czytelnia Akt tel.22 417-73-73
Biuro Podawcze tel.22 417-72-00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel.22 417-74-74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.waw.sa.gov.pl/#/login


Inwestycje

K A L E N D A R I U M

budowy nowej siedziby Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie:


2010.12.17- zakup nieruchomości przy ul. Poligonowej 3 od Centrum Naukowo Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 04-051, przy ulicy Poligonowej 30 (Akt Notarialny Repertorium A 4595/2010 z dn. 17.12.2010 r.);
2011.05.30- zatwierdzenie przez Dyrektora Sądu „Programu Funkcjonalno Użytkowego” określającego zakres przebudowy obiektu przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie na potrzeby nowej siedziby Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie;
2011.09.23- zawarcie umowy z wykonawcą Skanska S.A. nr SOWP/INW/53/11, której przedmiotem jest opracowanie dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonanie przebudowy i rozbudowy budynków oraz zagospodarowania terenu na zasadzie zaprojektuj i zbuduj przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie dla Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie – część I; (dokument)
2011.10.10- zawarcie umowy z Konsorcjum Fadbet-Tytan nr SOWP/INW/54/11 na opracowanie dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonanie przebudowy i rozbudowy budynków oraz zagospodarowania terenu na zasadzie zaprojektuj i zbuduj przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie dla Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie – część II (niejawna); (dokument)
2011.11.05- przekazanie przez Skanska wstępnej opinii technicznej budynku wskazującej zastrzeżenia do płatwi dachowych oraz stropów w osiach 1-2/L-K;
2011.11.30 - odpowiedź Gwaranta (obecnie Bumar Elektronika S.A.) negującą opinię techniczną przekazaną przez Skanska w dniu 5.11.2011r.;
2011.12.01 - przekazanie przez Skanska ekspertyzy technicznej budynku przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie;
2011.12.13 - pismo Skanska do Sądu informujące, że prace projektowe w zakresie opracowania projektu budowlanego przebudowy budynku przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie na potrzeby Sądu są cały czas kontynuowane oraz, że gotowy projekt budowlany zostanie przekazany w możliwie najszybszym terminie;
2012.01.09 - przedłożenie przez Gwaranta opinii konstruktora o prawidłowej nośności konstrukcyjnej budynku;
2012.02.15- poinformowanie przez Sąd, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie o zagrożeniu bezpieczeństwa użytkowania Budynku „C” wraz z wezwaniem Gwaranta do naprawy wskazanych przez Skanska wad;
2012.02.27 - zgoda Sądu na wejście ekspertów do obiektu w celu przeprowadzenia wizualnej oceny jego stanu technicznego;
2012.02.28 - protokół Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z oględzin obiektu,
2012.03.05 - wniosek Skanska o konieczności wykonania badań technicznych stanu istniejącego obiektu przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie;
2012.03.15 - spotkanie projektantów obiektów Radwar Business Park z projektantami Skanska, na którym nie osiągnięto zgodności poglądów w sprawie stanu technicznego obiektu;
2012.04.04 - informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o braku podstaw do wyłączenia z użytkowania obiektu przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie;
2012.04.13 - 2012.06.11- przekazanie przez Skanska ośmiu ekspertyz technicznych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz Politechniki Śląską Łódzką, Świętokrzyska i Wrocławską, w oparciu o analizę dokumentacji projektowej stwierdzających wady konstrukcji obiektu;
2012.05.08 - 2012.06.12 - przekazanie przez Bumar Elektronika trzech opracowań rzeczoznawców budowlanych potwierdzających właściwą wytrzymałość konstrukcji budynku, z wyjątkiem konieczność wzmocnienia stref głowicowych w osiach F/9 i G/9 Budynku „C”;
2012.06.27 - opinia Kancelarii Prawniczej Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A., w sprawie oceny stanu prawnego realizacji umowy przez Skanska rekomendująca zawarcie ugody pomiędzy Sądem, Skanska i Bumar Elektronika;
2012.09.24 - zawarcie ugody pomiędzy Sądem Okręgowym Warszawa- Praga w Warszawie, Bumar Elektronika S.A. oraz Skanska S.A. w sprawie opracowania „Nowej Ekspertyzy” przez „Komisję Ekspertów”, wyjaśniającej wszelkie wątpliwości dotyczące stanu technicznego Budynku przy ul. Poligonowej 3, w sposób dla stron wiążący; (dokument)
2012.10.04 - 2013.04.09 - prace Komisji Ekspertów: pobranie próbek, przeprowadzenie pomiarów oraz badań przez Politechniki Warszawską i Śląską z wskazanych przez Komisję Ekspertów elementów konstrukcyjnych budynku;
2013.04.09 - przekazanie końcowej wersji „Nowej Ekspertyzy”; (dokument)
- Nowa Ekspertyza TOM I
- Nowa Ekspertyza TOM II konstrukcja stalowa budynku A i B
- Nowa Ekspertyza TOM III
- Nowa Ekspertyza TOM IV
2013.04.11- określenie przez Bumar Elektronika harmonogramu usunięcia Wad Uznanych, przewidujący zakończenie prac w IV kwartale 2013 r.;
2013.04.12 - rozpoczęcie naprawy przez Bumar Elektronika stref głowicowych w osiach F/9 i G/9 Budynku „C” w ramach usuwania Wad Uznanych;
2013.04.26- złożenie przez Skanska harmonogramu kontynuacji prac;
2013.05.07- wyłonienie przez Bumar Elektronika firm do wykonania dokumentacji projektowej usunięcia Wad Stwierdzonych w budynku przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie.
2013.05.21- zakończono roboty budowlane związane z usuwaniem Wad Uznanych w Budynku C w osiach F9 I G9;
2013.06.14- przekazanie przez Komisję Ekspertów Tomu VI Nowej Ekspertyzy obejmującej sprawdzenie i akceptację dokumentacji projektowej usunięcia Wad Stwierdzonych w budynku przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie (dokument);
2013.08.03- akceptacja przez Komisję Ekspertów dokumentacji projektowej usunięcia Wad Stwierdzonych (dokument);
2013.08.13- złożenie dokumentacji projektowej w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego w Warszawie w celu uzyskania pozwolenia na budowę wykonania wzmocnień konstrukcji stalowej oraz stopy fundamentowej w budynku przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie;

Powiadom znajomego