W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel. (+48) 22 417 72 72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel. 22 417 72 72
Czytelnia Akt tel. 22 417 73 73
Biuro Podawcze tel. 22 417 72 00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel. 22 417 74 74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login

 

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie

Data przyjmowania zgłoszeń: 2010-06-15
Status konkursu: Unieważniony

Ogłoszenie o Konkursie na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie
z dnia 17 maja 2010 r.

I. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie Al. Solidarności 127, kod 00 –898Warszawa
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego, oznaczony znakiem K/ 2/2010

II. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie dysponuje 4 wolnymi stanowiskami
asystenta sędziego, na których przewidziane jest zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu
pracy.

III. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 15 lipca 2010 r. godz. 10.00 w Gmachu Sądu
Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie w sali Nr 380 na zasadach określonych w
rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2009 r. w sprawie
przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego ( Dz. U. Nr 167, poz. 1037).

IV. Kandydat na stanowisko asystenta sędziego musi odpowiadać wymaganiom określonym w
art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
( Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 155 § 2 powołanej ustawy na stanowisku asystenta sędziego może być
zatrudniony ten, kto:
- jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- jest nieskazitelnego charakteru,
- ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
- ukończył 24 lata,
- ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończył aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin,
- odbył aplikację referendarską i złożył egzamin referendarski, albo odbył aplikację sądową lub prokuratorską bądź złożył egzamin referendarski ( art. 66 ust. 2 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 26 poz. 157 z 2009 r.).

V. Kandydat na stanowisko asystenta sędziego zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu oraz
wymagane dokumenty składa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2010r. bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego
Warszawa – Praga w Warszawie Oddział Kadr, Al. Solidarności 127, kod 00 – 898 Warszawa albo nadaje drogą pocztową,
za datę jego złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
Do zgłoszenia kandydat dołącza :
- wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
- życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
- oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,
- oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr98, poz. 1070 z późn. zm.), tj.: oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- 3 aktualne fotografie,
- ankietę personalną.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

Prezes Sądu Okręgowego
Warszawa – Praga w Warszawie
Lidia Malik..:: II ETAP ::..

Lista kandydatów na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie

Data konkursu 15 lipca 2010 r. – sala 380
Godzina 10.00

1. Anna Pysiak
2. Arkadiusz Suchenek


Żaden z kandydatów we wskazanym wyżej terminie nie zgłosił się na konkurs.

Zarządzenie Prezesa SOWP w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu.

Powiadom znajomego