W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel. (+48) 22 417 72 72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel. 22 417 72 72
Czytelnia Akt tel. 22 417 73 73
Biuro Podawcze tel. 22 417 72 00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel. 22 417 74 74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login

 

konkurs na stanowisko w Oddziale Informatycznym

Data przyjmowania zgłoszeń: 2010-09-20
Status konkursu: Rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie do Oddziału Informatycznego
w Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie
Sygnatura konkursu K /3 /10

z dnia 6 września 2010 r.

Ilość wolnych stanowisk: 1

Kandydat ubiegający się o pracę :
- powinien posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
- powinien posiadać nieposzlakowaną opinię,
- nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- powinien posiadać wykształcenie wyższe informatyczne,
- powinien posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
- pożądane cechy osobowości: umiejętność pracy w zespole, analityczne myślenie, działania w sytuacjach stresowych, rzetelność, odpowiedzialność i dokładność.

Niezbędna wiedza i umiejętności w zakresie:
- systemów operacyjnych MS Windows Serwer oraz UNIX /Linux,
- podstaw administracji systemów relacyjnych bazy danych,
- biegłej obsługi komputera m. in. systemów : WINDOWS XP, VISTA, WINDOWS 7 oraz pakietu MS OFFICE,
- budowy i konfiguracji sprzętu komputerowego,
- języka angielskiego umożliwiająca czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej sprzętu ,
- sieci WAN i LAN,
- instalowania konfiguracji serwera poczty elektronicznej.

Dodatkowe atuty:
- umiejętność diagnozowania uszkodzeń sprzętu komputerowego,
- znajomość zagadnień telekomunikacyjnych i sieci komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem sieci opartych na protokole TCP/IP,
- umiejętność programowania w UNIX, ORACLE, Access ,
- umiejętność tworzenia skryptów SQL na potrzeby Sądu,
- znajomość zagadnień związanych z administrowaniem sieciami lokalnymi VPN,
- znajomość UNIX ( Linux ), MySQL,
-umiejętność programowania w PHP, HTML, SQL.

Główne obowiązki i czynności:
- konsultacja i udzielanie porad dla użytkowników w zakresie eksploatacji systemów informatycznych wykorzystywanych w Sądzie oraz obsługi urządzeń komputerowych,
- codzienna obsługa systemów informatycznych Sądu,
- administrowanie serwerami i zapewnienie funkcjonowania wszystkich aplikacji w Sądzie,
- wdrażanie, instalowanie, aktualizowanie i stały monitoring systemów i aplikacji wykorzystywanych w Sądzie, - archiwizacja danych,
- współpraca z serwisem w zakresie konserwacji i napraw sprzętu oraz opieka nad częściami i materiałami eksploatacyjnymi,
- przeprowadzanie okresowych kontroli stanu urządzeń,
- udział merytoryczny w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych z zakresu informatyki,
- nadzór merytoryczny nad realizacją zawartych umów.

Oferty pracy wraz z załącznikami wymienionymi poniżej prosimy składać w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia t.j. od 6 września 2010 r. do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, Al. Solidarności 127, ( Oddział Kadr pok. 386, tel. 022 – 440 – 30-74 ), bądź drogą listową z zaznaczeniem sygnatury konkursu ( decyduje data stempla pocztowego ).

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane .

Kandydat powinien złożyć:
- podanie o przyjęcie do pracy z aktualnym adresem do korespondencji i numerem telefonu kontaktowego,
- ankietę personalną,
- życiorys,
- odpis dyplomu stwierdzającego posiadanie wyższego wykształcenia,
- oświadczenie o nie karalności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o nie prowadzeniu wobec kandydata postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- nadto pożądane złożenie opinii o kandydacie, względnie rekomendacji.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wiceprezes Sądu Okręgowego
Warszawa – Praga w Warszawie
Maciej Schulz

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w sprawie konkursu (plik PDF)

Protokół (plik PDF)

Powiadom znajomego