W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel. (+48) 22 417 72 72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel. 22 417 72 72
Czytelnia Akt tel. 22 417 73 73
Biuro Podawcze tel. 22 417 72 00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel. 22 417 74 74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login

 

Konkurs na staż urzędniczy

Data przyjmowania zgłoszeń: 2011-07-11
Status konkursu: Rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE 1/11


Prezes Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie


ogłasza konkurs na wolne stanowiska pracy


w Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie


Al. Solidarności 127, 00 - 898 Warszawa


zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury

( Dz.U. z 1998r., nr 162, poz. 1125 z późn. zm.).

1. na stanowisko: protokolanta sądowego/ sekretarza sądowego - w pełnym wymiarze czasu pracy liczba wolnych etatów: 5


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku protokolanta sądowego/sekretarza sądowego

 1. prawidłowe i terminowe wykonywanie zarządzeń wydanych przez sędziego referenta celem zapewnienia prawidłowego toku spraw (przygotowanie pism wychodzących z referatu),
 2. protokołowanie na rozprawach,
 3. wprowadzanie danych do programu Sawa w zakresie obsługiwanego referatu Sędziego i monitorowanie zgodności i kompletności wpisów w systemie z aktami,
 4. podkładanie do właściwych akt wpływającej korespondencji oraz zwrotnych potwierdzeń odbioru i przesyłek nie doręczonych, dokonywanie reklamacji,
 5. przedstawianie sędziemu akt z korespondencją,
 6. przygotowywanie akt na sesję i drukowanie wokand,
 7. chronologiczne i staranne prowadzenie akt (opisywanie obwolut w zakresie informacji dodatkowych, łączenie kart w sposób trwały i ich numerowanie).
Wymagania konieczne na stanowisku protokolanta sądowego/ sekretarza sądowego:
 1. wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie,
 2. umiejętność biegłego pisania na komputerze,
 3. biegła obsługa komputera (Windows, pakiet biurowy MICROSOFT OFFICE),
 4. posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 7. nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
Wymagania preferowane:
 1. znajomość metod i technik pracy biurowej,
 2. zdolność analitycznego myślenia,
 3. samodzielność, kreatywność, systematyczność, dokładność, komunikatywność, odporność na sytuacje stresowe, praca w zespole,
 4. umiejętność bezwzrokowego pisania na komputerze,
Oferujemy:
 1. osobom podejmującym po raz pierwszy prace w wymiarze sprawiedliwości staż urzędniczy obejmujący zajęcia praktyczne i teoretyczne,
 2. pracę w przyjaznym zespole,
 3. możliwość rozwoju zawodowego,
 4. możliwość korzystania z wachlarza świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 5. wynagrodzenie adekwatne do efektywności i jakości wykonywanej pracy,
 6. stanowisko pracy wyposażone w nowoczesne narzędzia,
 7. środowisko przyjazne osobom niepełnosprawnym,
 8. możliwość samorealizacji przy wykonywaniu nowych zadań.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. CV
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. wypełnioną ankietę personalną,*
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publicznych,*
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,*
 7. oświadczenie że nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,*
 8. podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, póz.926 ze zm.).*

Mile widziane referencje od poprzedniego pracodawcy.

*(druki oświadczeń oraz ankiety personalnej dostępne na stronie internetowej sądu www.warszawapraga.so.gov.pl w zakładce oferty pracy/wymagane dokumenty)

W/w dokumenty należy złożyć lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) do dnia 11 lipca 2011 roku do Oddziału Kadr Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa, III piętro pokój nr 386.

Rekrutacja będzie przebiegała według następujących etapów:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności,

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Termin przeprowadzenia II i III etapu konkursu wraz listą osób zakwalifikowanych do II etapu zostanie ogłoszony na stronie internetowej i tablicy informacyjnej Sądu w dniu 14 lipca 2011 roku

Inne informacje:

Oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci dopuszczeni do konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia rekrutacji poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Sądu. Oferty odrzucone będzie można odebrać w Oddziale Kadr, III piętro pokój nr 386, w ciągu trzech dni od ukazania się komunikatu na stronie internetowej. Nieodebrane dokumenty po upłynięciu zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

Powiadom znajomego