W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel. (+48) 22 417 72 72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel. 22 417 72 72
Czytelnia Akt tel. 22 417 73 73
Biuro Podawcze tel. 22 417 72 00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel. 22 417 74 74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login

 

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Data przyjmowania zgłoszeń: 2011-12-16
Status konkursu: Nierozstrzygnięty

Konkurs na asystenta sędziego został zakończony w dniu 23 stycznia 2012 roku - kandydaci nie stawili się na II etap

Warszawa, dnia 17 października 2011 r.
OGŁOSZENIE 3/11

Prezes Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie
Al. Solidarności 127, 00 - 898 Warszawa

zgodnie z art. 155a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
( Dz.U. z 2008r., nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).

1. na stanowisko: asystenta sędziego - w pełnym wymiarze czasu pracy 
liczba wolnych etatów: 2

1 wolny etat w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa,

1 wolny etat w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa

- Termin konkursu: 23 stycznia 2012 r., godz. 1000 w siedzibie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa

- Termin składania zgłoszeń na konkurs: od dnia 17 października do dnia 16 grudnia 2011 r.

Na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

• jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
• jest nieskazitelnego charakteru,
• ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
• ukończył 24 lata,
• ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończył aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
• życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
• oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa,
• oświadczenie, iż przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,*
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,*
• ankieta personalna,*
• 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych Mile widziane dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

*(druki oświadczeń oraz ankiety personalnej dostępne na stronie internetowej sądu www.warszawapraga.so.gov.pl w zakładce oferty pracy/wymagane dokumenty) W/w dokumenty należy złożyć lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) do dnia 16 grudnia 2011 roku do Oddziału Kadr Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa, III piętro pokój nr 386.

Inne informacje:
Oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci dopuszczeni do konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia rekrutacji poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Sądu. Oferty odrzucone będzie można odebrać w Oddziale Kadr, III piętro pokój nr 386, w ciągu trzech dni od ukazania się komunikatu na stronie internetowej. Nieodebrane dokumenty po upłynięciu zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.


Powiadom znajomego