W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel. (+48) 22 417 72 72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel. 22 417 72 72
Czytelnia Akt tel. 22 417 73 73
Biuro Podawcze tel. 22 417 72 00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel. 22 417 74 74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login

 

Konkurs na stanowisko informatyka

Data przyjmowania zgłoszeń: 2013-06-27
Status konkursu: Unieważniony


KONKURS NA STANOWISKO INFORMATYKA
W ODDZIALE INFORMATYCZNYM
W SĄDZIE OKRĘGOWYM WARSZAWA – PRAGA
W WARSZAWIE W DNIU 16 LIPCA 2013 r.
WYGRAŁ:


• Pan Marcin Słomka


Warszawa, dnia 17 lipca 2013 r.

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko
informatyka, który odbędzie się w dniu
16 lipca 2013 roku w sali 376, godz. 10.00
w gmachu Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie
przy Al. Solidarności 127 w Warszawie


1. Góźdź Wojciech,
2. Rutkowski Marek,
3. Słomka Marcin,
4. Zugaj Robert.

III etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna, odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu II etapu konkursu, w dniu 16 lipca 2013 roku.

Warszawa, dnia 04 lipca 2013 roku

Warszawa, dnia 6 czerwca 2013 r.

OGŁOSZENIE 6/13
Dyrektor Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie
ogłasza konkurs na wolne stanowisko
w Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie
Al. Solidarności 127, 00 - 898 Warszawa
zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy o pracownikach
sądów i prokuratury ( Dz.U. z 1998r., nr 162, poz. 1125 z późn. zm.)na stanowisko: informatyka - w pełnym wymiarze czasu pracy.
liczba wolnych etatów: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku informatyka:

• Pomoc dla użytkowników w zakresie poprawnego funkcjonowania sprzętu oraz oprogramowania komputerowego,
• Czuwanie nad prawidłowym wykorzystaniem przez pracowników sprzętu komputerowego i oprogramowania,
• Usuwanie usterek sprzętu komputerowego i oprogramowania,
• Zapewnienie szkolenia pracowników sądowych z zakresu obsługi programów oraz sprzętu komputerowego, będących w użytkowaniu Sądu,
• Nadzór nad funkcjonowaniem oraz zabezpieczanie aplikacji wspierających pracę wydziałów sądowych,
• Ewidencja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wykorzystywanego w Sądzie.

Wymagania konieczne na stanowisku informatyka :

• wykształcenie wyższe kierunkowe zawodowe lub magisterskie,
• posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych,
• nieposzlakowana opinia,
• niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
• Praktyczna znajomość działania sieci komputerowych LAN i WAN,
• Praktyczna znajomość działania środowiska Active Directory opartego o systemy MS Windows Server 2003 i nowsze,
• Praktyczna znajomość konfigurowania i zarządzania systemami operacyjnymi MS Windows XP i nowsze, a także pakietu biurowego MS Office 2003 i nowsze,
• Praktyczna znajomość budowy i działania sprzętu komputerowego oraz jego serwisowania (PC, drukarki, laptopy),
• Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem i ochroną danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych,
• Znajomość języka angielskiego na poziomie posługiwania się dokumentacją techniczną.

Wymagania preferowane:

• znajomość systemów informatycznych i oprogramowania funkcjonującego w jednostkach organizacyjnych sądownictwa / system „SAWA” firmy Currenda, system wizyjnej i fonicznej rejestracji rozpraw sądowych, system Wspomagania i Obsługi Rozpraw „ SWOR”, system obsługi Budżetu Państwa „TREZOR” i „ORCOM” oraz system statystyki sądowej „MSTAT” oraz „SAP”.
• zdolność analitycznego myślenia,
• samodzielność, kreatywność, systematyczność, dokładność, komunikatywność, odporność na sytuacje stresowe, praca w zespole.

Oferujemy:

• osobom podejmującym po raz pierwszy prace w wymiarze sprawiedliwości staż urzędniczy obejmujący zajęcia praktyczne i teoretyczne,
• pracę w przyjaznym zespole,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• możliwość korzystania z wachlarza świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• wynagrodzenie adekwatne do efektywności i jakości wykonywanej pracy,
• stanowisko pracy wyposażone w nowoczesne narzędzia,
• możliwość samorealizacji przy wykonywaniu nowych zadań.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• CV ( mile widziane zdjęcie kandydata),
• list motywacyjny,
• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
• wypełnioną ankietę personalną,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publicznych,
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,
•oświadczenie że nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, póz.926 ze zm.).
Mile widziane referencje od poprzedniego pracodawcy.

(druki oświadczeń oraz ankiety personalnej dostępne na stronie internetowej sądu www.warszawapraga.so.gov.pl w zakładce oferty pracy/wymagane dokumenty)

W/w dokumenty należy złożyć lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) do dnia 27 czerwca 2013 roku do Oddziału Kadr Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa, III piętro pokój nr 386.

Rekrutacja będzie przebiegała według następujących etapów:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności,

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Termin przeprowadzenia II i III etapu konkursu wraz listą osób zakwalifikowanych
do II etapu zostanie ogłoszony na stronie internetowej i tablicy informacyjnej Sądu najpóźniej w dniu 10 LIPCA 2013 roku.

Inne informacje:

Oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci dopuszczeni do konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia rekrutacji poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Sądu. Oferty odrzucone będzie można odebrać w Oddziale Kadr, III piętro pokój nr 386, w ciągu trzech dni od ukazania się komunikatu na stronie internetowej. Nieodebrane dokumenty po upłynięciu zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor
Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie
Katarzyna Kadej

Powiadom znajomego