W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel. (+48) 22 417 72 72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel. 22 417 72 72
Czytelnia Akt tel. 22 417 73 73
Biuro Podawcze tel. 22 417 72 00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel. 22 417 74 74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login

 

Konkurs na stanowisko inspektora/specjalisty ds.kadrowych

 Data przyjmowania zgłoszeń: 2013-07-05
Status konkursu: Rozstrzygnięty

KONKURS NA STANOWISKO INSPEKTORA W ODDZIALE KADR
W SĄDZIE OKRĘGOWYM WARSZAWA – PRAGA
W WARSZAWIE

W DNIU 26 lipca 2013 r.

WYGRAŁA:

• Pani Agnieszka Kozera


Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r.


Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu
na stanowisko inspektora/ specjalisty ds. kadrowych,

który odbędzie się w dniu
26 lipca 2013 roku w sali 376, godz. 10:00
w gmachu Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie
przy Al. Solidarności 127 w Warszawie

1. Banasiak Monika
2. Biernacki Łukasz
3. Bijak Marlena
4. Brodnicka Agnieszka
5. Florek Sylwia
6. Frączyk Joanna
7. Gadomska-Załęska Aleksandra
8. Kaczmarczyk Kinga
9. Klepczyńska Magdalena
10. Kosiewicz Beata
11. Kozera Agnieszka
12. Mandes Agnieszka
13. Mirończyk Robert
14. Osak Aldona
15. Patalan Alicja
16. Piłat Karolina
17. Radajczyk Barbara
18. Redzik Agata
19. Stańczyk Elżbieta
20. Stolarska Aneta
21. Szuchnik Monika
22. Ufel Robert
23. Wasilewska Elżbieta
24. Wielądek Anna
25. Wójcik Marzenna
26. Wybranowska Monika
27. Zięba Dominika

III etap konkursu rozmowa kwalifikacyjna, odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu II etapu konkursu, w dniu 26 lipca 2013 roku w sali 376Warszawa, dnia 26 czerwiec 2013 r.

OGŁOSZENIE 7/2013

Dyrektor Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie
ogłasza konkurs na wolne stanowisko
w Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie
Al. Solidarności 127, 00 - 898 Warszawa
zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy o pracownikach
sądów i prokuratury ( Dz.U. z 1998r., nr 162, poz. 1125 z późn. zm.)

na stanowisko: inspektora/specjalisty ds. kadrowych - w pełnym wymiarze czasu pracy.
liczba wolnych etatów: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku inspektora/ specjalisty ds. kadrowych:
• Zakładanie oraz prowadzenie akt osobowych;
• Przekazywanie akt osobowych do archiwum zakładowego;
• Przyjmowanie korespondencji wpływającej do Oddziału Kadr;
• Rejestracja pism w programie Sawa zgodnie z instrukcja kancelaryjną;
• Sporządzanie projektów pism dotyczących m.in. nagród jubileuszowych, dodatków za wysługę lat, zmiany wynagrodzeń, itp;
• Wprowadzanie danych kadrowych do programu kadrowo – płacowego;

Wymagania konieczne na stanowisku inspektora/ specjalisty ds. kadrowych:
• wykształcenie wyższe I stopnia;
• umiejętność biegłego pisania na komputerze,
• biegła obsługa komputera (Windows, pakiet biurowy MICROSOFT OFFICE),
• znajomość obowiązujących przepisów( m.in. Kodeks pracy);
• umiejętność organizacji własnej pracy,
• sumienność, komunikatywność,
• gotowość do uczenia się,
• wysoka kultura osobista,
• posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych,
• nieposzlakowana opinia,
• niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania preferowane:
• wykształcenie kierunkowe,
• znajomość metod i technik pracy biurowej,
• samodzielność, kreatywność, systematyczność, dokładność, komunikatywność, odporność na sytuacje stresowe, praca w zespole.

Oferujemy:
• pracę w przyjaznym zespole,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• możliwość korzystania z wachlarza świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• wynagrodzenie adekwatne do efektywności i jakości wykonywanej pracy,
• stanowisko pracy wyposażone w nowoczesne narzędzia,
• możliwość samorealizacji przy wykonywaniu nowych zadań.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV (mile widziane zdjęcie kandydata),
• list motywacyjny,
• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
• wypełnioną ankietę personalną,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publicznych,
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,
• oświadczenie że nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, póz.926 ze zm.).
Mile widziane referencje od poprzedniego pracodawcy.

(druki oświadczeń oraz ankiety personalnej dostępne na stronie internetowej sądu www.warszawapraga.so.gov.pl w zakładce oferty pracy/wymagane dokumenty)

W/w dokumenty należy złożyć lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) do dnia 05 lipca 2013 roku do Oddziału Kadr Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa, III piętro pokój nr 386.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. W budynku istnieją bariery architektoniczne. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w tutejszej jednostce
w I kwartale 2013 roku nie osiągnął poziomu 6%.

Rekrutacja będzie przebiegała według następujących etapów:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności,


III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Termin przeprowadzenia II i III etapu konkursu wraz listą osób zakwalifikowanych
do II etapu zostanie ogłoszony na stronie internetowej i tablicy informacyjnej Sądu najpóźniej
w dniu 16 lipca 2013 roku.

Inne informacje:
Oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci dopuszczeni do konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia rekrutacji poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Sądu. Oferty odrzucone będzie można odebrać w Oddziale Kadr, III piętro pokój nr 386, w ciągu trzech dni od ukazania się komunikatu na stronie internetowej. Nieodebrane dokumenty po upłynięciu zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

Powiadom znajomego