W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel. (+48) 22 417 72 72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel. 22 417 72 72
Czytelnia Akt tel. 22 417 73 73
Biuro Podawcze tel. 22 417 72 00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel. 22 417 74 74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login

 

Konkurs na stanowisko inspektora / specjalistę ds. administracyjnych

Data przyjmowania zgłoszeń: 2013-08-30
Status konkursu: Rozstrzygnięty

KONKURS

NA STANOWISKO INSPEKTORA/SPECJALISTY DS. ADMINISTRACYJNYCH

W SĄDZIE OKRĘGOWYM

WARSZAWA – PRAGA W WARSZAWIE

W DNIU 27 WRZEŚNIA 2013 r.

WYGRAŁA:


• Pani Emilia Kotowska

Warszawa, dnia 03 października 2013 r.


Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko
inspektora, który odbędzie się w dniu
27 września 2013 roku w sali 384, godz. 09:00
w gmachu Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie
przy Al. Solidarności 127 w Warszawie
1. Ewelina Banaszewska
2. Katarzyna Anita Bardońska-Flisińska
3. Piotr Czubała
4. Luiza Drąg
5. Marta Grzeszczyk
6. Beata Kosiewicz
7. Emilia Kotowska
8. Anna Krzyczkowska
9. Marta Netter
10. Jarosław Różycki
11. Joanna Rychlewska
12. Angelika Sosińska
13. Maria Stachyra
14. Monika Trzaskoma
15. Anna Wielądek
16. Monika Wieliczko
17. Natalia Zięba

III etap konkursurozmowa kwalifikacyjna, odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu II etapu konkursu od godz. 11:00 w dniu 27 września 2013 roku, w sali 384 w gmachu Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie przy Al. Solidarności 127 w Warszawie.

Warszawa, dnia 09 września 2013 roku

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2013 r.

OGŁOSZENIE 8 /2013
Dyrektor Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie
ogłasza konkurs na wolne stanowisko
w Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie
Al. Solidarności 127, 00 - 898 Warszawa
zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy o pracownikach
sądów i prokuratury ( Dz.U. z 1998r., nr 162, poz. 1125 z późn. zm.)

na stanowisko: inspektora / specjalistę ds. administracyjnych. - w pełnym wymiarze czasu pracy.
liczba wolnych etatów: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku inspektora/ specjalista ds. administracyjnych

organizacja pracy oraz prowadzenie sekretariatu dyrektora i zastępcy dyrektora Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie;
bezpośrednia, telefoniczna i e-mailowa obsługa interesantów;
przyjmowanie oraz rejestracja faktur, korespondencji wpływającej i wychodzącej;
zarządzanie i nadzór nad korespondencją tradycyjną oraz elektroniczną;
wewnętrzna koordynacja przepływu informacji i dokumentacji;
gromadzenie, przechowywanie i archiwizacja dokumentacji zgodnie z wewnętrznym rzeczowym wykazem akt;
monitorowanie terminowości wykonania spraw / projektów realizowanych przez komórki organizacyjne jednostki;
prowadzenie oraz nadzór nad sprawami merytorycznymi wskazanymi przez dyrektora / zastępcę dyrektora;
przygotowywanie projektów pism w sprawach wskazanych przez dyrektora / zastępcę dyrektora;
sporządzanie notatek, protokołów ze spotkań;
gromadzenie i przygotowywanie materiałów dla przełożonych; adiustacja tekstów; prowadzenie terminarza spotkań oraz innych zajęć dyrektora oraz zastępcy dyrektora;
przygotowywanie oraz obsługa narad, konferencji i innych spotkań;

Wymagania konieczne na stanowisku inspektora:

wykształcenie wyższe I stopnia, preferowane w zakresie administracji,
znajomość zasad funkcjonowania Wymiaru Sprawiedliwości,
znajomość zagadnień dotyczących obsługi kancelaryjnej,
znajomość zagadnień kontroli zarządczej,
umiejętność biegłego pisania na komputerze,
biegła obsługa komputera (Windows, pakiet biurowy MICROSOFT OFFICE)oraz
obsługa urządzeń biurowych ( np.: telefon, kserokopiarka, skaner, faks).
posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych,
nieposzlakowana opinia,
niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
nie może być stosunku do kandydata prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania preferowane:

wysoki poziom komunikatywności,
sprawność działania,
dobre umiejętności organizacyjne,
elastyczność w podejściu do ludzi,
podzielność uwagi,
opanowanie, samodzielność, asertywność.

Oferujemy:

pracę w przyjaznym zespole,
możliwość rozwoju zawodowego,
możliwość korzystania z wachlarza świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
wynagrodzenie adekwatne do efektywności i jakości wykonywanej pracy,
stanowisko pracy wyposażone w nowoczesne narzędzia,
możliwość samorealizacji przy wykonywaniu nowych zadań.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

CV ( mile widziane zdjęcie kandydata),
list motywacyjny,
kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
wypełnioną ankietę personalną,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publicznych,
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa,
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe,
oświadczenie że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, póz.926 ze zm.).

Mile widziane referencje od poprzedniego pracodawcy.

(druki oświadczeń oraz ankiety personalnej dostępne na stronie internetowej sądu www.warszawapraga.so.gov.pl w zakładce oferty pracy/wymagane dokumenty)

W/w dokumenty należy złożyć lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) do dnia 30 sierpnia 2013 roku do Oddziału Kadr Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa, III piętro pokój nr 386.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. W budynku istnieją bariery architektoniczne . Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w tutejszej jednostce w II kwartale 2013 r. nie osiągnął poziomu 6 %.

Rekrutacja będzie przebiegała według następujących etapów:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności,
III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Termin przeprowadzenia II i III etapu konkursu wraz z listą osób zakwalifikowanych
do II etapu zostanie ogłoszony na stronie internetowej i tablicy informacyjnej Sądu najpóźniej
w dniu 11 września 2013 r.

Inne informacje:
Oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci dopuszczeni do konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia rekrutacji poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Sądu. Oferty odrzucone będzie można odebrać w Oddziale Kadr, III piętro pokój nr 386, w ciągu trzech dni od ukazania się komunikatu na stronie internetowej. Nieodebrane dokumenty po upłynięciu zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

Powiadom znajomego