W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel. (+48) 22 417 72 72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel. 22 417 72 72
Czytelnia Akt tel. 22 417 73 73
Biuro Podawcze tel. 22 417 72 00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel. 22 417 74 74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login

 

Konkurs na aplikację kuratorską

Data przyjmowania zgłoszeń: 2013-12-20
Status konkursu: Rozstrzygnięty


Ogłoszenie o wynikach konkursu na aplikację kuratorską

Lista rezerwowa kandydatów na aplikantów kuratorskich


Wyniki konkursu przeprowadzonego 7.03.2014 - część ustna

KOMUNIKAT dot. części ustnej konkursu

W związku z § 2 ust. 2 Regulaminu zasad przeprowadzenia Konkursu i dokonywania oceny kandydatów na aplikantów kuratorskich na Zarządzenie nr 197/13 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 5 grudnia 2013 roku, termin części ustnej konkursu został wyznaczony na dzień 7 marca 2013 roku, godzina 9.30. Przystąpienie do konkursu będzie odbywać się według kolejności, zgodnie z wcześniej wylosowanym numerem „Bk”.

Miejsce egzaminu: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, al. Solidarności 127, sala 376.


WYNIKI KONKURSU - część pisemna

Zgodnie z §5 pkt 4 Regulaminu zasad przeprowadzenia Konkursu i dokonywania oceny kandydatów na aplikantów kuratorskich na Zarządzenie nr 197/13 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 5 grudnia 2013 roku, poniżej zamieszczone zostały wyniki z części pisemnej konkursu, który odbył się w dniu 31 stycznia 2014 roku:

numer Bkuzyskana liczba punktów
Bk- 1/14 72
Bk- 2/14 58
Bk- 3/14 52
Bk- 4/14 60
Bk- 5/14 51
Bk- 6/14 49
Bk- 7/14 78
Bk- 8/14 58
Bk- 9/14 62
Bk- 10/14 63
Bk- 11/14 55
Bk- 12/14 63
Bk- 13/14 57
Bk- 14/14 67
Bk- 15/14 70
Bk- 16/14 56
Bk- 17/14 50
Bk- 18/14 70
Bk- 19/14 40
Bk- 20/14 68
Bk- 24/14 77


 Zgodnie z §19 pkt 2 ww. Regulaminu do części ustnej Konkursu zakwalifikowani zostali wszyscy kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 60 punktów z części pisemnej.

Termin części ustnej Konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej Sądu Okręgowego Warszawa- Praga w Warszawie zgodnie z § 2 ww. Regulaminu.


Zgodnie z § 4 Regulaminu zasad przeprowadzenia Konkursu i dokonywania oceny kandydatów na aplikantów kuratorskich, Uchwałą nr 1/14 z dnia 10 stycznia 2014 roku Komisji Konkursowej na aplikację kuratorską w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, powołanej Zarządzenie nr 197/13 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 5 grudnia 2013 roku,

do konkursu zakwalifikowane zostały następujące osoby:

a) bezwarunkowo:
- Pani Agnieszka Czerska,
- Pani Joanna Karpińska,
- Pani Iwona Krzysztofik,
- Pani Karolina Michalska,
- Pani Małgorzata Pepławska,
- Pani Joanna Rozbicka,
- Pani Joanna Sadowska,
- Pani Anna Skomorucha,
- Pani Iwona Willa,
- Pani Katarzyna Witek

b) warunkowo:
- Pani Katarzyna Bonik,
- Pani Hanna Danielewska,
- Pani Agnieszka Godziebiewska,
- Pani Mariola Gołębiewska,
- Pani Marta Grabowska,
- Pani Marzena Grzesiak,
- Pani Natalia Jabłońska,
- Pani Joanna Łęczycka,
- Pani Ilona Potentas,
- Pani Sylwia Rojek,
- Pani Anna Rosiak,
- Pani Małgorzata Sochaczewska-Ryś,
- Pani Anna Turkiewicz,
- Pani Alicja Walczak,
- Pani Małgorzata Wójcik,
- Pani Anna Zdziarska.

Osoby zakwalifikowane warunkowo, zgodnie z § 4 ww. Regulaminu, są zobowiązane do uzupełnienia złożonej dokumentacji w oryginale lub w formie odpisu, w terminie 2 dni od ogłoszenia na stronie internetowej Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, pod rygorem niedopuszczenia do Konkursu.
Dokumentację należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Biura Kuratora Okręgowego, Warszawa ul. Sapieżyńska 10a, pok. 436, do dnia 17 stycznia 2014r. do godziny 16.00.

Termin części pisemnej Konkursu został wyznaczony na:
31 stycznia 2014 r., godz. 9.30, sala 376
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie,
al. Solidarności 127

pdfUchwała nr 1/14 Komisji Konkursowej z 10.01.2014 r.

pdfRegulamin zasad przeprowadzenia konkursu i dokonywania oceny kandydatów

Sprostowanie omyłki pisarskiej w „Regulaminie zasad przeprowadzenia konkursu i dokonywania oceny kandydatów na aplikantów kuratorskich na Zarządzenie nr 197/13 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 5 grudnia 2013 roku” - §25 ust. 2 powinien brzmieć:

„Na listę rezerwową wpisani są wszyscy kandydaci, którzy uzyskali z obu części Konkursu co najmniej 105 punktów, przy spełnieniu warunków wskazanych w art. §20 ust.2. Do kolejności przyjęcia na aplikację osoby z listy rezerwowej stosuje się odpowiednio §24 ust. 2 i 3.”KOMUNIKAT:
przyjmowanie zgłoszeń na aplikację - termin upływa o północy 20 grudnia 2013 r.

W związku z organizowanym naborem na aplikację kuratorską na 1 wakat kuratorski w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, oczekuje się w terminie do dnia 20 grudnia 2013 roku zgłoszeń kandydatów.

Wymagane dokumenty:
podanie,
własnoręczny życiorys,
zaświadczenie o niekaralności,
dyplom ukończenia studiów magisterskich,
oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystania z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
ewentualnie zaświadczenia o ukończeniu dodatkowych studiów podyplomowych lub kursów,
dwa zdjęcia,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - wzór poniżej
należy składać drogą pocztową do Biura Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego Warszawa- Praga w Warszawie, ul. Sapieżyńska 10A, 00-215 Warszawa bądź osobiście (adres jak wyżej) codziennie w godzinach 8.00- 15.00, pokój 436, piętro III. Jednocześnie prosi się o wskazanie w podaniu kontaktu telefonicznego.

Forma naboru: egzamin konkursowy składający się z części pisemnej i ustnej.

Komisja rekrutacyjna zamieści na stronie internetowej Sądu Okręgowego Warszawa- Praga w Warszawie listę kandydatów spełniających wymagania formalne i termin egzaminu, po dokonaniu analizy dostarczonych aplikacji.

Zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (Dz. U. 2001.98.1071) aplikantem kuratorskim może zostać ten, kto odpowiada warunkom określonym w art. 5 ust. 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy oraz przedłoży informację z Krajowego Rejestru Karnego, która jego dotyczy.

W sprawie naboru można kontaktować się z Panią Moniką Banasiak pod nr telefonu: (22) 536-01-83.

Zakres przedmiotowy egzaminu będzie obejmował wiedzę dotyczącą:
- Konstytucji RP,
- Ustawy o kuratorach sądowych,
- Prawa o ustroju sądów powszechnych,
- Ustawy o Sądzie Najwyższym i Trybunale Konstytucyjnym,
- Prawa rodzinnego i karnego w zakresie wykonywania orzeczeń,
- wiedzę psychologiczną i pedagogiczną w zakresie pracy z człowiekiem i rodziną oraz wiedzę z zakresu resocjalizacji i pracy socjalnej.


Zarządzenie numer 197/13 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 5 grudnia 2013 roku

pdfoświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Powiadom znajomego