W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel. (+48) 22 417 72 72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel. 22 417 72 72
Czytelnia Akt tel. 22 417 73 73
Biuro Podawcze tel. 22 417 72 00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel. 22 417 74 74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login

 

Pracownicy opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów

KIEROWNIK:

Maria Juzwa - absolwentka psychologii w KUL, Studium Pedagogicznego i Studium Życia Rodzinnego. Psycholog w RODK od 1996r. Od 2011r. pełni funkcję kierownika.
Od 2000r. jest mediatorem oraz biegłym w zakresie psychologii z list Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, członkiem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.
Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas stażu w Zakładzie Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich CMKP w Warszawie, pracując w poradni psychologiczno – pedagogicznej, poradni rodzinnej, przedszkolach masowych oraz dla dzieci z porażeniem mózgowym, pełniąc funkcję kuratora społecznego przez 12 lat.
Ukończyła liczne kursy dotyczące diagnozy i pomocy terapeutycznej oraz mediacji w konfliktach wewnątrzrodzinnych i wewnątrzgrupowych. Od 2005r. posiada uprawnienia do prowadzenia terapii rodzinnej. Współpracuje z Warszawskim Centrum Psychoterapii Adeste w Warszawie.

Agnieszka Olszewska – pedagog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej - Curie w Lublinie. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Pomocy Dziecku i Rodzinie dla Kadr Instytucji Społeczno - Wychowawczych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studia Podyplomowe z oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Pracowała jako wychowawca, później jako pedagog, w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej. Pełniła funkcję kuratora społecznego. Uzyskała tytuł nauczyciela dyplomowanego. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, warsztatach, kursach podnoszących jej kompetencje i umiejętności zawodowe. Od 2015 roku specjalista w OZSS Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie.

Izabela Smolińska–Trała – pedagog, absolwentka UW Wydział Pedagogiki Ogólnej ze specjalizacją pedagogika społeczno – wychowawcza. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako kurator sądowy. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje w ramach regularnych szkoleń. Sprawuje opiekę merytoryczną nad studentami odbywającymi praktykę i staże zawodowe w Zespole.
Od 1999 roku pedagog ROD-K Warszawa – Praga, obecnie w Zespole. W 2013 roku otrzymała Nagrodę Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie. Od 2014 roku pełni funkcję członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim.

Lidia Tkaczenko – Trybun – absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (obecnie: Akademia Pedagogiki Specjalnej). Doświadczenie zdobywała pracując w Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie współtworzyła świetlicę socjoterapeutyczną, w Poradni Psychosomatycznej SZPZOZ przy ul. Niekłańskiej 4/24 i w Domu Dziecka nr 1. Dodatkowo ukończyła podyplomowe szkolenie w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii Analitycznej w Warszawie. W całej swojej karierze zawodowej zajmowała się problemami dziecka i jego rodziny w różnych aspektach. Dzięki różnorodnemu doświadczeniu wykorzystuje podejście interdyscyplinarne. Od 2017 r. specjalista w zakresie pedagogiki w OZSS.

PSYCHOLODZY:

Magdalena Jastrzębska – absolwentka psychologii klinicznej i osobowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada uprawnienia pedagogiczne, aktualnie odbywa staż na nauczyciela dyplomowanego. Ukończyła Studium opiniowania sądowo – psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci. Regularnie uczestniczy w szkoleniach, m.in. „Dziecko – świadek szczególnej troski. Praktyka przyjaznego przesłuchiwania małoletnich świadków” organizowanym przez Fundację Dzieci Niczyje.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Józefowie z młodzieżą niedostosowaną społecznie oraz prowadząc zajęcia grupowe i indywidualne konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży w Ognisku Wychowawczym „Dudziarska”.
Od stycznia 2008 roku w RODK, obecnie w Zespole. Od 2012 roku jest biegłym z listy Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie. Jest również członkiem Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim. W 2013 roku została uhonorowana Nagrodą Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej.

Małgorzata Michta - ukończyła psychologię na UAM w Poznaniu. Jest również absolwentką Studium Opiniowania sądowo - psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci współorganizowanego przez FDN i PTP; Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowanego przez Instytut Psychologii Zdrowia oraz PTP. Ponadto bierze udział w licznych szkoleniach z zakresu pracy z dziećmi oraz dotyczących stosowania narzędzi diagnostycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, opuszczonymi, odrzuconymi, mającymi problemy adaptacyjne, w kontaktach z rówieśnikami; nie radzącymi sobie z „trudnymi” emocjami.
Od 2008 roku w RODK, obecnie w Zespole.

Ewa Romańczuk - absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego o specjalizacji sądowej. Studiowała na Uniwersytecie Barcelońskim, gdzie zdobywała wiedzę z zakresu psychologii sądowej w aspekcie międzynarodowym. Ukończyła studia podyplomowe pt. „Biegły psycholog sądowy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego oraz prawa pracy” na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie, podczas których odbyła staż w Instytucie Medycyny Sądowej Katalonii. Pracowała z dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, mającymi problemy w funkcjonowaniu emocjonalno – społecznym. Doświadczenie w pracy z zakresu opiniowania sądowego zdobywała w I OZSS Sądu Okręgowego w Warszawie. Nieustannie doskonali swój warsztat zawodowy poprzez udział w konferencjach naukowych z obszaru m.in. diagnozy sądowo – psychologicznej dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz stosowania narzędzi diagnostycznych w sprawach opiekuńczych, rozwodowych i nieletnich. W kręgu jej zainteresowań zawodowych znajduje się również obszar psychologii klinicznej. Należy do Klubu Biegłego Psychologa w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie bierze udział w cyklicznych wykładach oraz wymienia doświadczenia zawodowe z innymi specjalistami. Od 2017 r. specjalista w zakresie psychologii w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie. Swoją pracę regularnie poddaje superwizji.

Magdalena Włodarczyk – magister psychologii, absolwentka społecznej psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła roczne studium z zakresu opiniowania sądowo-psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci w Fundacji Dzieci Niczyje w Warszawie. Dyplomowany trener umiejętności wychowawczych po studium Trenerów i Coachów Umiejętności Wychowawczych.
Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu diagnozy i opiniowania sądowo-psychologicznego m.in. „Ocena kompetencji wychowawczych rodziców w sytuacji konfliktu o uregulowanie kontaktów z dziećmi” w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie, „Zastosowanie i interpretacja Listy Przymiotnikowej ACL w diagnozie psychologicznej”, „Diagnoza neuropsychologiczna w praktyce”. Prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Nieustannie doskonali swój warsztat pracy i wymienia doświadczenia zawodowe z innymi specjalistami w trakcie konferencji naukowych. W Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Diagnoza w praktyce psychologicznej” (marzec 2017 r.) zaprezentowała projekt skali do badania więzi pomiędzy rodzicami a dziećmi w wieku 0-3.
Od lutego 2013 roku psycholog w RODK, od 2016 r. specjalista w OZSS Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie.

Dorota Wołodko - psycholog

Aleksandra Woś-Janik - psycholog. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Umiejętności zawodowe zdobywała zarówno w placówkach leczniczych jak też współpracując z organizacjami pozarządowymi. Ukończyła szkolenia z zakresu systemowej pracy psychoterapeutycznej z pacjentami indywidualnymi i rodzinami, terapii poznawczo - behawioralnej dzieci i młodzieży. Brała udział w warsztatach szkoleniowych z wybranych zagadnień współczesnej seksuologii. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczestniczyła w szkoleniach diagnostycznych oraz licznych konferencjach i warsztatach szkoleniowych. Od 2006 roku związana z RODK-Praga, obecnie Zespołem, gdzie zajmuje się diagnozą psychologiczną i opiniowaniem w sprawach zleconych przez sądy.

Dobromiła Wronowska – absolwentka psychologii wychowawczej stosowanej i neuropsychologii klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła Studium opiniowania sądowo – psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci organizowanego przez Fundację Dzieci Niczyje. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych konferencjach i szkoleniach – m.in. „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”, „Przemoc seksualna wobec dzieci”, szkolenia z zastosowania technik diagnostycznych. Od 2007 roku w ROD-K Warszawa – Praga w Warszawie, obecnie w Zespole. W 2013 roku została uhonorowana Nagrodą Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie.

Anna Żulewska - psycholog, absolwentka SWPS w Warszawie, ukończyła specjalność w obszarze interwencji kryzysowej. Posiada doświadczenie w pracy z rodziną, które zdobywała m.in. w ramach współpracy z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie współprowadziła warsztaty dla młodzieży. Regularnie poszerza swój warsztat pracy w ramach udziału w specjalistycznych szkoleniach dotyczących diagnozy oraz pomocy psychologicznej rodzinie w sytuacji kryzysu.
Od lutego 2013 roku Psycholog w ROD-K Warszawa – Praga, obecnie w Zespole.

PSYCHIATRZY:

Adam Bajguz - absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku. Proces specjalizacji z psychiatrii zakończył w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w IV Klinice Ogólnopsychiatrycznej. W tym czasie pełnił także obowiązki lekarza psychiatry w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego. Pracował także w Poradni Leczenie Uzależnienia od Alkoholu i Osób Współuzależnionych oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Diagnosta i klinicysta psychiatrii dorosłych. Od 8 lat jest zatrudniony w OZSS Warszawa Praga (dawniej RODK).
W swoim etosie pracy kładzie duży nacisk na empatię i wypracowanie więzi terapeutycznej z pacjentami. Priorytetami są również tolerancja i walka ze stereotypami. Będąc pracownikiem OZSS, w procesie diagnostyki i oceny zdrowia psychicznego osoby badanej pozostaje obiektywny i nie ulega stereotypom. Jakkolwiek, jako psychiatra dorosłych, konsultuje głównie rodziców, to dobro dziecka jest dla niego zawsze nadrzędnym priorytetem.


Powiadom znajomego