W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel.: (+48) 22 417-72-72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel.22 417-72-72
Czytelnia Akt tel.22 417-73-73
Biuro Podawcze tel.22 417-72-00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel.22 417-74-74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.waw.sa.gov.pl/#/login


Pracownicy opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów

KIEROWNIK:

Maria Juzwa - absolwentka psychologii w KUL, Studium Pedagogicznego i Studium Życia Rodzinnego. Psycholog w RODK od 1996r. Od 2011r. pełni funkcję kierownika.
Od 2000r. jest mediatorem oraz biegłym w zakresie psychologii z list Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, członkiem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.
Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas stażu w Zakładzie Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich CMKP w Warszawie, pracując w poradni psychologiczno – pedagogicznej, poradni rodzinnej, przedszkolach masowych oraz dla dzieci z porażeniem mózgowym, pełniąc funkcję kuratora społecznego przez 12 lat.
Ukończyła liczne kursy dotyczące diagnozy i pomocy terapeutycznej oraz mediacji w konfliktach wewnątrzrodzinnych i wewnątrzgrupowych. Od 2005r. posiada uprawnienia do prowadzenia terapii rodzinnej. Współpracuje z Warszawskim Centrum Psychoterapii Adeste w Warszawie.

Agnieszka Olszewska – pedagog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej - Curie w Lublinie. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Pomocy Dziecku i Rodzinie dla Kadr Instytucji Społeczno - Wychowawczych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studia Podyplomowe z oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Pracowała jako wychowawca, później jako pedagog, w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej. Pełniła funkcję kuratora społecznego. Uzyskała tytuł nauczyciela dyplomowanego. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, warsztatach, kursach podnoszących jej kompetencje i umiejętności zawodowe. Od 2015 roku specjalista w OZSS Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie.

Izabela Smolińska–Trała – pedagog, absolwentka UW Wydział Pedagogiki Ogólnej ze specjalizacją pedagogika społeczno – wychowawcza. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako kurator sądowy. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje w ramach regularnych szkoleń. Sprawuje opiekę merytoryczną nad studentami odbywającymi praktykę i staże zawodowe w Zespole.
Od 1999 roku pedagog ROD-K Warszawa – Praga, obecnie w Zespole. W 2013 roku otrzymała Nagrodę Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie. Od 2014 roku pełni funkcję członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim.

Lidia Tkaczenko – Trybun – absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (obecnie: Akademia Pedagogiki Specjalnej). Doświadczenie zdobywała pracując w Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie współtworzyła świetlicę socjoterapeutyczną, w Poradni Psychosomatycznej SZPZOZ przy ul. Niekłańskiej 4/24 i w Domu Dziecka nr 1. Dodatkowo ukończyła podyplomowe szkolenie w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii Analitycznej w Warszawie. W całej swojej karierze zawodowej zajmowała się problemami dziecka i jego rodziny w różnych aspektach. Dzięki różnorodnemu doświadczeniu wykorzystuje podejście interdyscyplinarne. Od 2017 r. specjalista w zakresie pedagogiki w OZSS.

PSYCHOLODZY:

Magdalena Jastrzębska – absolwentka psychologii klinicznej i osobowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada uprawnienia pedagogiczne, aktualnie odbywa staż na nauczyciela dyplomowanego. Ukończyła Studium opiniowania sądowo – psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci. Regularnie uczestniczy w szkoleniach, m.in. „Dziecko – świadek szczególnej troski. Praktyka przyjaznego przesłuchiwania małoletnich świadków” organizowanym przez Fundację Dzieci Niczyje.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Józefowie z młodzieżą niedostosowaną społecznie oraz prowadząc zajęcia grupowe i indywidualne konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży w Ognisku Wychowawczym „Dudziarska”.
Od stycznia 2008 roku w RODK, obecnie w Zespole. Od 2012 roku jest biegłym z listy Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie. Jest również członkiem Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim. W 2013 roku została uhonorowana Nagrodą Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej.

Małgorzata Michta - ukończyła psychologię na UAM w Poznaniu. Jest również absolwentką Studium Opiniowania sądowo - psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci współorganizowanego przez FDN i PTP; Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowanego przez Instytut Psychologii Zdrowia oraz PTP. Ponadto bierze udział w licznych szkoleniach z zakresu pracy z dziećmi oraz dotyczących stosowania narzędzi diagnostycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, opuszczonymi, odrzuconymi, mającymi problemy adaptacyjne, w kontaktach z rówieśnikami; nie radzącymi sobie z „trudnymi” emocjami.
Od 2008 roku w RODK, obecnie w Zespole.

Ewa Romańczuk - absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego o specjalizacji sądowej. Studiowała na Uniwersytecie Barcelońskim, gdzie zdobywała wiedzę z zakresu psychologii sądowej w aspekcie międzynarodowym. Ukończyła studia podyplomowe pt. „Biegły psycholog sądowy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego oraz prawa pracy” na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie, podczas których odbyła staż w Instytucie Medycyny Sądowej Katalonii. Pracowała z dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, mającymi problemy w funkcjonowaniu emocjonalno – społecznym. Doświadczenie w pracy z zakresu opiniowania sądowego zdobywała w I OZSS Sądu Okręgowego w Warszawie. Nieustannie doskonali swój warsztat zawodowy poprzez udział w konferencjach naukowych z obszaru m.in. diagnozy sądowo – psychologicznej dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz stosowania narzędzi diagnostycznych w sprawach opiekuńczych, rozwodowych i nieletnich. W kręgu jej zainteresowań zawodowych znajduje się również obszar psychologii klinicznej. Należy do Klubu Biegłego Psychologa w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie bierze udział w cyklicznych wykładach oraz wymienia doświadczenia zawodowe z innymi specjalistami. Od 2017 r. specjalista w zakresie psychologii w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie. Swoją pracę regularnie poddaje superwizji.

Magdalena Włodarczyk – magister psychologii, absolwentka społecznej psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła roczne studium z zakresu opiniowania sądowo-psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci w Fundacji Dzieci Niczyje w Warszawie. Dyplomowany trener umiejętności wychowawczych po studium Trenerów i Coachów Umiejętności Wychowawczych.
Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu diagnozy i opiniowania sądowo-psychologicznego m.in. „Ocena kompetencji wychowawczych rodziców w sytuacji konfliktu o uregulowanie kontaktów z dziećmi” w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie, „Zastosowanie i interpretacja Listy Przymiotnikowej ACL w diagnozie psychologicznej”, „Diagnoza neuropsychologiczna w praktyce”. Prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Nieustannie doskonali swój warsztat pracy i wymienia doświadczenia zawodowe z innymi specjalistami w trakcie konferencji naukowych. W Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Diagnoza w praktyce psychologicznej” (marzec 2017 r.) zaprezentowała projekt skali do badania więzi pomiędzy rodzicami a dziećmi w wieku 0-3.
Od lutego 2013 roku psycholog w RODK, od 2016 r. specjalista w OZSS Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie.

Dorota Wołodko - psycholog

Aleksandra Woś-Janik - psycholog. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Umiejętności zawodowe zdobywała zarówno w placówkach leczniczych jak też współpracując z organizacjami pozarządowymi. Ukończyła szkolenia z zakresu systemowej pracy psychoterapeutycznej z pacjentami indywidualnymi i rodzinami, terapii poznawczo - behawioralnej dzieci i młodzieży. Brała udział w warsztatach szkoleniowych z wybranych zagadnień współczesnej seksuologii. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczestniczyła w szkoleniach diagnostycznych oraz licznych konferencjach i warsztatach szkoleniowych. Od 2006 roku związana z RODK-Praga, obecnie Zespołem, gdzie zajmuje się diagnozą psychologiczną i opiniowaniem w sprawach zleconych przez sądy.

Dobromiła Wronowska – absolwentka psychologii wychowawczej stosowanej i neuropsychologii klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła Studium opiniowania sądowo – psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci organizowanego przez Fundację Dzieci Niczyje. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych konferencjach i szkoleniach – m.in. „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”, „Przemoc seksualna wobec dzieci”, szkolenia z zastosowania technik diagnostycznych. Od 2007 roku w ROD-K Warszawa – Praga w Warszawie, obecnie w Zespole. W 2013 roku została uhonorowana Nagrodą Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie.

Anna Żulewska - psycholog, absolwentka SWPS w Warszawie, ukończyła specjalność w obszarze interwencji kryzysowej. Posiada doświadczenie w pracy z rodziną, które zdobywała m.in. w ramach współpracy z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie współprowadziła warsztaty dla młodzieży. Regularnie poszerza swój warsztat pracy w ramach udziału w specjalistycznych szkoleniach dotyczących diagnozy oraz pomocy psychologicznej rodzinie w sytuacji kryzysu.
Od lutego 2013 roku Psycholog w ROD-K Warszawa – Praga, obecnie w Zespole.

PSYCHIATRZY:

Adam Bajguz - absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku. Proces specjalizacji z psychiatrii zakończył w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w IV Klinice Ogólnopsychiatrycznej. W tym czasie pełnił także obowiązki lekarza psychiatry w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego. Pracował także w Poradni Leczenie Uzależnienia od Alkoholu i Osób Współuzależnionych oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Diagnosta i klinicysta psychiatrii dorosłych. Od 8 lat jest zatrudniony w OZSS Warszawa Praga (dawniej RODK).
W swoim etosie pracy kładzie duży nacisk na empatię i wypracowanie więzi terapeutycznej z pacjentami. Priorytetami są również tolerancja i walka ze stereotypami. Będąc pracownikiem OZSS, w procesie diagnostyki i oceny zdrowia psychicznego osoby badanej pozostaje obiektywny i nie ulega stereotypom. Jakkolwiek, jako psychiatra dorosłych, konsultuje głównie rodziców, to dobro dziecka jest dla niego zawsze nadrzędnym priorytetem.


Powiadom znajomego