W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel.: (+48) 22 417-72-72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel.22 417-72-72
Czytelnia Akt tel.22 417-73-73
Biuro Podawcze tel.22 417-72-00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel.22 417-74-74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.waw.sa.gov.pl/#/login


Petycje

Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195; t.j. Dz.U.2018 poz.870)

 

Petycja o podjęciu kroków sprzyjających zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa – wpłynęła do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie 08.11.2023 r. 

petycja rozpatrzona

skan petycji
odpowiedź


Petycja o rozdystrybuowanie wśród sędziów z sądów okręgowych i sądów rejonowych orzekających w sprawach rodzinnych, specjalistów z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, oraz zawodowych kuratorów rodzinnych opracowania tematycznego Senatu RP Oe-263 „Ocena wpływu opieki naprzemiennej na małoletnie dzieci i ich relacje z rodzicami” sporządzonego na potrzeby rozpatrywania petycji wielokrotnej „Stop Alienacji Rodzicielskiej” PW9-01/17, oraz publikacji naukowej „Rozwód rodziców a dobro dziecka” opublikowanej w kwartalniku Ministerstwa Sprawiedliwości – „Na wokandzie” nr 24. – wpłynęła do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie 12.12.2022r. 
petycja rozpatrzona

skan petycji
odpowiedź


Petycja o udostępnienie materiałów informacyjnych sędziom orzekającym w sprawach rodzinnych, biegłych psychologów sądowych i specjalistów z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów oraz zawodowych kuratorów rodzinnych w zakresie problematyki alienacji rodzicielskiej opublikowanymi na kanale YouTube pt. „Trudne relacje” oraz pt. „Zrozumieć Relacje” – wpłynęła do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie 29.09.2022 r. 

petycja rozpatrzona

skan petycji
odpowiedź


Petycja o udostępnienie materiałów informacyjnych sędziom w zakresie problematyki hipotecznych kredytów walutowych (denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej) oraz Raportu Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy EKF „Kredytów Walutowych Portret Własny” - wpłynęła do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie 28.12.2021 r. 

petycja rozpatrzona
odpowiedź
skan petycji
załącznik do petycji


Petycja o zaprzestanie stosowania przez Rzeczpospolitą Polską tortur w stosunku do dzieci i rodziców - wpłynęła do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie 7.10.2020 r. 

petycja rozpatrzona – przekazana zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o petycjach
odpowiedź udzielona wnioskodawcy
skan petycji


Petycja o zmianę zarządzenia Prezesa Sądu w zakresie obowiązku zakrywania ust i nosa w budynku sądu, co do osób wykonujących na terenie sądu czynności zawodowe - wpłynęła do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie 10.09.2020 r. 

petycja rozpatrzona – w związku z zmianą przepisów obowiązek zakrywania ust i nosa uchylony
skan petycji Petycja o rozdystrybuowanie wśród sędziów z sądów okręgowych i sądów rejonowych orzekających w sprawach rodzinnych, specjalistów z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów oraz zawodowych kuratorów rodzinnych materiałów z międzynarodowej konferencji nt. naprzemiennej opieki rodzicielskiej, która odbyła się w Strasburgu w dniach 22-23 listopada 2018 r., a które zostały opublikowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich
 - wpłynęła do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie 04.06.2019 r.

skan petycji
zarządzenie Prezesa SOWP nr 61/2019
zarządzenie Prezesa SOWP nr 78/19 z 15 lipca 2019 r.


Petycja o udostępnienie wyroku z 28.11.2018 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) sędziom Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych - wpłynęła do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie za pośrednictwem poczty elektronicznej 10.12.2018 r.
wnoszący wyraził zgodę na publikację danych osobowych
petycja uwzględniona
odpowiedź została udzielona wnioskodawcy
skan petycji


Petycja o udostępnienie materiałów informacyjnych (wyroków TSUE, uchwał SN) sędziom Sądu Apelacyjnego, Okręgowego oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych - wpłynęła do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie 05.10.2018 r.

skan petycji
zarządzenie Prezesa SOWP nr 144/2018
zarządzenie Prezesa SOWP nr 166/2018 z 19 listopada 2018 r


Petycja o udostępnienie materiałów informacyjnych sędziom Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych - wpłynęła do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie 16.01.2017 r.

skan petycji
zarządzenie Wiceprezesa SOWP nr 14/2017
zarządzenie Wiceprezesa SOWP nr 28/2017 z 24 lutego 2017 r.


Petycja o skierowanie sędziów, specjalistów z OZSS i zawodowych kuratorów rodzinnych na szkolenie "ALIENACJA RODZICIELSKA w perspektywie psychologicznej i prawnej" oraz rozdystrybuowanie publikacji naukowych dot. alienacji rodzicielskiej - wpłynęła do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie 10.08.2017 r.

skan petycji
zarządzenie Prezesa SOWP nr 129/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r
zarządzenie Prezesa SOWP nr 147/17 z dnia 26 września 2017 r.


Petycja o rozdystrybuowanie wśród sędziów z sądów okręgowych i sądów rejonowych orzekających w sprawach rodzinnych, specjalistów z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów oraz zawodowych kuratorów rodzinnych opracowania tematycznego Senatu RP OE-263 "Ocena wpływu opieki naprzemiennej na małoletnie dzieci i ich relacje z rodzicami" sporządzonego na potrzeby rozpatrywania petycji wielokrotnej "Stop Alienacji Rodzicielskiej" PW9-01/17, oraz publikacji naukowej "Rozwód Rodziców a dobro dziecka" opublikowanej w kwartalniku Ministerstwa Sprawiedliwości - "Na Wokandzie" nr 24 - wpłynęła do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie 12.02.2018 r.

skan petycji
zarządzenie Wiceprezesa SOWP nr 28/2018 z dnia 15 marca 2018 r.
zarządzenie Wiceprezesa SOWP nr 52/2018 z 17 kwietnia 2018 r.

Powiadom znajomego