W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel. (+48) 22 417 72 72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel. 22 417 72 72
Czytelnia Akt tel. 22 417 73 73
Biuro Podawcze tel. 22 417 72 00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel. 22 417 74 74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login

 

Petycje

Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195; t.j. Dz.U.2018 poz.870)

 

Petycja o podjęciu kroków sprzyjających zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa – wpłynęła do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie 08.11.2023 r. 

petycja rozpatrzona

skan petycji
odpowiedź


Petycja o rozdystrybuowanie wśród sędziów z sądów okręgowych i sądów rejonowych orzekających w sprawach rodzinnych, specjalistów z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, oraz zawodowych kuratorów rodzinnych opracowania tematycznego Senatu RP Oe-263 „Ocena wpływu opieki naprzemiennej na małoletnie dzieci i ich relacje z rodzicami” sporządzonego na potrzeby rozpatrywania petycji wielokrotnej „Stop Alienacji Rodzicielskiej” PW9-01/17, oraz publikacji naukowej „Rozwód rodziców a dobro dziecka” opublikowanej w kwartalniku Ministerstwa Sprawiedliwości – „Na wokandzie” nr 24. – wpłynęła do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie 12.12.2022r. 
petycja rozpatrzona

skan petycji
odpowiedź


Petycja o udostępnienie materiałów informacyjnych sędziom orzekającym w sprawach rodzinnych, biegłych psychologów sądowych i specjalistów z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów oraz zawodowych kuratorów rodzinnych w zakresie problematyki alienacji rodzicielskiej opublikowanymi na kanale YouTube pt. „Trudne relacje” oraz pt. „Zrozumieć Relacje” – wpłynęła do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie 29.09.2022 r. 

petycja rozpatrzona

skan petycji
odpowiedź


Petycja o udostępnienie materiałów informacyjnych sędziom w zakresie problematyki hipotecznych kredytów walutowych (denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej) oraz Raportu Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy EKF „Kredytów Walutowych Portret Własny” - wpłynęła do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie 28.12.2021 r. 

petycja rozpatrzona
odpowiedź
skan petycji
załącznik do petycji


Petycja o zaprzestanie stosowania przez Rzeczpospolitą Polską tortur w stosunku do dzieci i rodziców - wpłynęła do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie 7.10.2020 r. 

petycja rozpatrzona – przekazana zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o petycjach
odpowiedź udzielona wnioskodawcy
skan petycji


Petycja o zmianę zarządzenia Prezesa Sądu w zakresie obowiązku zakrywania ust i nosa w budynku sądu, co do osób wykonujących na terenie sądu czynności zawodowe - wpłynęła do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie 10.09.2020 r. 

petycja rozpatrzona – w związku z zmianą przepisów obowiązek zakrywania ust i nosa uchylony
skan petycji Petycja o rozdystrybuowanie wśród sędziów z sądów okręgowych i sądów rejonowych orzekających w sprawach rodzinnych, specjalistów z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów oraz zawodowych kuratorów rodzinnych materiałów z międzynarodowej konferencji nt. naprzemiennej opieki rodzicielskiej, która odbyła się w Strasburgu w dniach 22-23 listopada 2018 r., a które zostały opublikowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich
 - wpłynęła do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie 04.06.2019 r.

skan petycji
zarządzenie Prezesa SOWP nr 61/2019
zarządzenie Prezesa SOWP nr 78/19 z 15 lipca 2019 r.


Petycja o udostępnienie wyroku z 28.11.2018 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) sędziom Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych - wpłynęła do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie za pośrednictwem poczty elektronicznej 10.12.2018 r.
wnoszący wyraził zgodę na publikację danych osobowych
petycja uwzględniona
odpowiedź została udzielona wnioskodawcy
skan petycji


Petycja o udostępnienie materiałów informacyjnych (wyroków TSUE, uchwał SN) sędziom Sądu Apelacyjnego, Okręgowego oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych - wpłynęła do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie 05.10.2018 r.

skan petycji
zarządzenie Prezesa SOWP nr 144/2018
zarządzenie Prezesa SOWP nr 166/2018 z 19 listopada 2018 r


Petycja o udostępnienie materiałów informacyjnych sędziom Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych - wpłynęła do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie 16.01.2017 r.

skan petycji
zarządzenie Wiceprezesa SOWP nr 14/2017
zarządzenie Wiceprezesa SOWP nr 28/2017 z 24 lutego 2017 r.


Petycja o skierowanie sędziów, specjalistów z OZSS i zawodowych kuratorów rodzinnych na szkolenie "ALIENACJA RODZICIELSKA w perspektywie psychologicznej i prawnej" oraz rozdystrybuowanie publikacji naukowych dot. alienacji rodzicielskiej - wpłynęła do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie 10.08.2017 r.

skan petycji
zarządzenie Prezesa SOWP nr 129/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r
zarządzenie Prezesa SOWP nr 147/17 z dnia 26 września 2017 r.


Petycja o rozdystrybuowanie wśród sędziów z sądów okręgowych i sądów rejonowych orzekających w sprawach rodzinnych, specjalistów z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów oraz zawodowych kuratorów rodzinnych opracowania tematycznego Senatu RP OE-263 "Ocena wpływu opieki naprzemiennej na małoletnie dzieci i ich relacje z rodzicami" sporządzonego na potrzeby rozpatrywania petycji wielokrotnej "Stop Alienacji Rodzicielskiej" PW9-01/17, oraz publikacji naukowej "Rozwód Rodziców a dobro dziecka" opublikowanej w kwartalniku Ministerstwa Sprawiedliwości - "Na Wokandzie" nr 24 - wpłynęła do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie 12.02.2018 r.

skan petycji
zarządzenie Wiceprezesa SOWP nr 28/2018 z dnia 15 marca 2018 r.
zarządzenie Wiceprezesa SOWP nr 52/2018 z 17 kwietnia 2018 r.

Powiadom znajomego