W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel.: (+48) 22 417-72-72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel.22 417-72-72
Czytelnia Akt tel.22 417-73-73
Biuro Podawcze tel.22 417-72-00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel.22 417-74-74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.waw.sa.gov.pl/#/login


Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy

Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy

ul. Jachowicza 4
04-995 Warszawa
e-mail sekretariat@sdnzp-falenica.pl
tel. 22 872 91 75 lub 22 872 90 88 (centrala)
NIP 952-12-62-894
REGON 000-32-47-25
adres internetowy: www.sdnzp-falenica.pl

Status prawny lub forma prawnej jednostki:
Skarb Państwa - jednostka budżetowa Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy. Schroniska dla Nieletnich i Zakłady Poprawcze działają w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 487) oraz zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenia ich rodzajów i limitów miejsc. (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 6, poz. 20 - § 1 pkt 15 dotyczy Schroniska dla Nieletnich i § 2 pkt 13 dotyczy Zakładu Poprawczego).

Organizacja jednostki
Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy jest jednostką organizacyjną prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości wykonuje nadzór zwierzchni nad zakładami i schroniskami poprzez prezesów sądów okręgowych oraz wyznaczone osoby.
Nadzór pedagogiczny Ministra Sprawiedliwości jest sprawowany przez wizytatorów zajmujących stanowiska wymagające kwalifikacji pedagogicznych oraz dyrektorów zakładów i schronisk albo osoby, o których mowa w § 21 ust. 11 rozporządzenia.

Przedmiot działalności i kompetencje
W schronisku przebywają nieletnie dziewczęta na mocy postanowienia Wydziału Rodzinnego i dla Nieletnich Sądu Rejonowego, po popełnieniu czynu karalnego ujętego w Kodeksie Karnym.
W czasie pobytu nieletnia jest diagnozowana w aspekcie pedagogicznym, psychologicznym, psychiatrycznym i medycznym, a na podstawie wyników badań sporządzana jest opinia, stanowiąca podstawę w orzekaniu sądowym o dalszych losach nieletniej.
Pobyt nieletniej w schronisku wykorzystuje się również do pracy wychowawczej i psychokorekcyjnej, modelując zachowania społecznie akceptowane.
W Zakładzie Poprawczym przebywają nieletnie dziewczęta na mocy wyroku Sądu Rodzinnego i Nieletnich, otrzymują skierowania z Ministerstwa Sprawiedliwości na pobyt w tym ośrodku. Praca resocjalizacyjna polega na oddziaływaniach wychowawczych skierowanych na kulturę zachowania, naukę prawidłowych relacji rówieśniczych, nabywanie umiejętności właściwej komunikacji interpersonalnej , przywrócenie pozytywnych relacji z domem rodzinnym, ukazywanie właściwych wzorców postaw i autorytetów.

W ośrodku funkcjonują następujące szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 235,
Gimnazjum Publiczne nr 7,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 55
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organami jednostki jest Dyrektor oraz Rada Schroniska i Zakładu dla Nieletnich.

Dyrektor Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego:
Romuald Sadowski

więcej informacji o Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Falenicy na stronie internetowej: http://www.sdnzp-falenica.pl

Majątek
Wartość majątku Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Warszawie Falenicy na podstawie dokumentacji księgowej wynosi:
wg stanu na dzień 31 marca 2010 r. - 1.583.937,22 zł.
wg stanu na dzień 31 marca 2011 r. - 1.604.093,58 zł.
wg stanu na dzień 31 marca 2012 r. - 2.209.436,80 zł.
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych.
Dokumentacja dotycząca statutowej działalności jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i przechowywana w archiwum. Udostępnianie akt osobowych wychowanek lub innych dokumentów objętych ustawą o ochronie danych odbywa się na zlecenie sądu, prokuratury, lub określonych pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości. W innych przypadkach za zgodą osób objętych ewidencją lub rejestrem.

Szersze informacje dot. zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/zaklady-poprawcze-schroniska-dla-nieletnich/

Powiadom znajomego