W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel. (+48) 22 417 72 72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel. 22 417 72 72
Czytelnia Akt tel. 22 417 73 73
Biuro Podawcze tel. 22 417 72 00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel. 22 417 74 74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login

 

Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy

Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy

ul. Jachowicza 4
04-995 Warszawa
e-mail sekretariat@sdnzp-falenica.pl
tel. 22 872 91 75 lub 22 872 90 88 (centrala)
NIP 952-12-62-894
REGON 000-32-47-25
adres internetowy: www.sdnzp-falenica.pl

Status prawny lub forma prawnej jednostki:
Skarb Państwa - jednostka budżetowa Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy. Schroniska dla Nieletnich i Zakłady Poprawcze działają w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 487) oraz zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenia ich rodzajów i limitów miejsc. (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 6, poz. 20 - § 1 pkt 15 dotyczy Schroniska dla Nieletnich i § 2 pkt 13 dotyczy Zakładu Poprawczego).

Organizacja jednostki
Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy jest jednostką organizacyjną prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości wykonuje nadzór zwierzchni nad zakładami i schroniskami poprzez prezesów sądów okręgowych oraz wyznaczone osoby.
Nadzór pedagogiczny Ministra Sprawiedliwości jest sprawowany przez wizytatorów zajmujących stanowiska wymagające kwalifikacji pedagogicznych oraz dyrektorów zakładów i schronisk albo osoby, o których mowa w § 21 ust. 11 rozporządzenia.

Przedmiot działalności i kompetencje
W schronisku przebywają nieletnie dziewczęta na mocy postanowienia Wydziału Rodzinnego i dla Nieletnich Sądu Rejonowego, po popełnieniu czynu karalnego ujętego w Kodeksie Karnym.
W czasie pobytu nieletnia jest diagnozowana w aspekcie pedagogicznym, psychologicznym, psychiatrycznym i medycznym, a na podstawie wyników badań sporządzana jest opinia, stanowiąca podstawę w orzekaniu sądowym o dalszych losach nieletniej.
Pobyt nieletniej w schronisku wykorzystuje się również do pracy wychowawczej i psychokorekcyjnej, modelując zachowania społecznie akceptowane.
W Zakładzie Poprawczym przebywają nieletnie dziewczęta na mocy wyroku Sądu Rodzinnego i Nieletnich, otrzymują skierowania z Ministerstwa Sprawiedliwości na pobyt w tym ośrodku. Praca resocjalizacyjna polega na oddziaływaniach wychowawczych skierowanych na kulturę zachowania, naukę prawidłowych relacji rówieśniczych, nabywanie umiejętności właściwej komunikacji interpersonalnej , przywrócenie pozytywnych relacji z domem rodzinnym, ukazywanie właściwych wzorców postaw i autorytetów.

W ośrodku funkcjonują następujące szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 235,
Gimnazjum Publiczne nr 7,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 55
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organami jednostki jest Dyrektor oraz Rada Schroniska i Zakładu dla Nieletnich.

Dyrektor Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego:
Romuald Sadowski

więcej informacji o Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Falenicy na stronie internetowej: http://www.sdnzp-falenica.pl

Majątek
Wartość majątku Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Warszawie Falenicy na podstawie dokumentacji księgowej wynosi:
wg stanu na dzień 31 marca 2010 r. - 1.583.937,22 zł.
wg stanu na dzień 31 marca 2011 r. - 1.604.093,58 zł.
wg stanu na dzień 31 marca 2012 r. - 2.209.436,80 zł.
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych.
Dokumentacja dotycząca statutowej działalności jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i przechowywana w archiwum. Udostępnianie akt osobowych wychowanek lub innych dokumentów objętych ustawą o ochronie danych odbywa się na zlecenie sądu, prokuratury, lub określonych pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości. W innych przypadkach za zgodą osób objętych ewidencją lub rejestrem.

Szersze informacje dot. zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/zaklady-poprawcze-schroniska-dla-nieletnich/

Powiadom znajomego