Nazwa podmiotu publicznego: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w WarszawieStatus pod względem zgodności z ustawą: zgodnaPowody wyłączenia i nieprawidłowości:

  • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
  • ...

Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu: http://stronka.plData sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2020-04-23Osoba odpowiedzialna za treść Deklaracji: Katarzyna Chrobak-ZielonkaDeklarację sporządzono na podstawie: wlasnaNazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: Logonet ul. PiotrowskaImię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Katarzyna Chrobak-ZielonkaAdres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: katarzyna.chrobak@warszawapraga.so.gov.plNumer telefonu do osoby kontaktowej: (+48 ) 22 417-74-43Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Protokół nr 1 z 30.07.2021 r. Zespołu ds. dostępności wraz przygotowanym planem działań na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Załącznik nr 1 do protokołu)

Protokół nr 2 z 16.09.2021 r. Zespołu ds. dostępności wraz planem działań na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Załącznik nr 1 do protokołu nr 1 z 30.07.2021 r.)

Informacja z 5.01.2022 r. Zespołu ds. dostępności o modyfikacji planu działań

Dostępność architektoniczna:

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 1.01.2021 r.

Aplikacje mobilne:

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 1.01.2021 r.

Dodatkowe informacje:

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020, poz. 1062 – tekst jednolity), każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należą m.in.:

-wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie;
-przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie;
-monitorowanie działalności Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.