Amnesty International http://amnesty.org.pl

Helsińska Fundacja Praw Człowieka https://hfhr.pl

Pomoc humanitarna i ochrona ludności - strona internetowa Unii Europejskiej https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/humanitarian-aid-and-civil-protection_pl

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie http://www.unic.un.org.pl

Polski Komitet ds. UNESCO https://www.unesco.pl