Przedstawiamy informację o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia w przydziale spraw w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1640).