Wzory oświadczeń dla kandydatów biorących udział w konkursach ogłaszanych w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie


oświadczenie - urzędnik-stażysta
oświadczenie - asystent sędziego
oświadczenie - referendarz sądowy
oświadczenie - obsługa
oświadczenie dla kandydatów na stanowiska w OZSS

Dokumenty należy składać w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z zaznaczeniem na kopercie, że są kierowane do Oddziału Kadr oraz z podaniem sygnatury konkursu.

Informacje o konkursie na staż urzędniczy oraz o konkursie na stanowisko asystenta sędziego umieszczane są na stronie internetowej Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie oraz sądowej tablicy ogłoszeń.