a:46:{s:4:"name";s:33:"Informacje dla niepełnosprawnych";s:8:"position";i:10000;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:17:"Artur Niedziałek";s:11:"createdDate";s:10:"2017-01-11";s:18:"responsibleContent";N;s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:6606:"

Łatwiejszy dostęp do pomieszczeń Sądu przy al. ,,Solidarności" 127

Budynek Sądu Okręgowego w Warszawie jest obiektem zabytkowym i posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym.

Dlatego też, planując przybycie do Sądu, należy zadzwonić i umówić się z przewodnikiem lub, będąc w budynku, poprosić Straż Sądową o jego przywołanie.

Osoby poruszające się na wózkach, mogą dostać się do siedziby Sądu Okręgowego w Warszawie oraz siedziby Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, zarówno wejściem od strony al. ,,Solidarności" jak i od strony ul. Ogrodowej (zobacz mapkę dla niepełnosprawnych).  

Mapa wind i platform (PDF)


1.Wejście od strony al. ,,Solidarności"

Należy udać się do wejścia (oznaczonego znaczkiem na mapce) i przycisnąć przycisk dzwonka, następnie poczekać na strażnika, który otworzy bramę i wprowadzi osobę na wózku do holu głównego.

Pracownik Straży Sądowej przeprowadza standardowe przeszukanie osoby wprowadzanej i powiadamia przewodnika, który prowadzi interesanta do wskazanego miejsca.


2. Wejście od strony ul. Ogrodowej

Pracownik Straży Sądowej przeprowadza standardowe przeszukanie osoby wprowadzanej i powiadamia przewodnika, który zaprowadzi do platformy dla niepełnosprawnych i pomoże poruszać się po całym budynku.

Wprowadzenie wózka do wind oznaczonych: nr 10 i nr 9 z osobą towarzyszącą jest możliwe tylko po zdemontowaniu podstopnic.

Jednocześnie informujemy, że niedostateczna szerokość wind nr 10 i 9 uniemożliwia transport wózków elektrycznych.

W celu ułatwienia przemieszczania się wewnątrz budynku Sądu na al. ,,Solidarności" 127 wyznaczono przewodników do opieki i pomocy niepełnosprawnym interesantom oraz udostępniono wózek o odpowiednich rozmiarach, który ułatwi poruszanie się po gmachu.

Dostosowane toalety znajdują się na parterze pok. 9 korytarz G i na poszczególnych piętrach w korytarzach H pok. 122A, 231C , 355C , 463A, 559B, 645A .

Wejście od al. ,,Solidarności"
Zadzwoń i poczekaj" brama od strony al.,,Solidarności"

/uploads/files/migration/sow/Informacje/brama solidarnosci.jpg /uploads/files/migration/sow/Informacje/informacje/wejscie al. solidarnosci.jpg

 

Wejście od ul. Ogrodowej

        

 

 

Kontakt do przewodników

Osoby pragnące opuścić gmach Sądu proszone są o kontakt z przewodnikiem lub z pracownikiem Straży Sądowej.

Straż Sądowa:
1. Gustaw Kurek - Straż Sądowa, parter, pokój 16, tel. 22 440 80 89;
2. Andrzej Zakrzewski - Straż Sądowa, parter, pokój 16, tel. 22 440 80 89;
3. Jerzy Sutkowski - Straż Sądowa, holl, wartownia, tel. 22 440 80 85 lub 22 440 70 21;
4. Marek Ciura - Straż Sądowa, holl, wartownia, tel. 22 440 80 85 lub 22 440 70 21;
5. Paweł Kadłubowski - Straż Sądowa, holl, wartownia, tel. 22 440 80 85 lub 22 440 70 21;
6. Tadeusz Smoliński - Straż Sądowa, holl, wartownia, tel. 22 440 80 85 lub 22 440 70 21.

Pracownicy Wydziałów:
1. Joanna Kałużyńska – XXV Wydział Cywilny, piętro 4, pokój 488, tel. 22 440 42 77;
2. Wioletta Krasnodębska – XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych, piętro 5, pokój 565, tel. 22 440 70 70;

 

";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:18:"2017-3-23 15:33:05";s:8:"editDate";s:18:"2017-3-23 15:33:05";s:6:"editBy";s:3:"222";s:4:"tags";N;s:7:"banners";N;s:9:"frontpage";a:1:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";}s:15:"interpellations";a:5:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"term_id";s:2:"-1";s:14:"interpellation";s:0:"";}s:3:"rss";a:1:{s:6:"access";s:1:"1";}s:4:"sios";a:20:{s:6:"number";s:6:"1/2017";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:12:"documentName";s:0:"";s:5:"range";s:0:"";s:4:"area";s:43:"Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie";s:8:"signcase";s:0:"";s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:0:"";s:8:"approved";s:0:"";s:12:"approvedDate";s:0:"";s:9:"placeName";s:0:"";s:8:"place_id";s:1:"0";s:12:"placeDetails";s:0:"";s:3:"url";s:0:"";s:5:"final";s:0:"";s:16:"finalDescription";s:0:"";s:7:"numbers";s:0:"";s:8:"listDate";s:0:"";s:12:"reservations";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";}s:16:"competitionsCare";a:4:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";}s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:16:"Imię i nazwisko";s:4:"home";s:13:"Miejscowość";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"notices";a:3:{s:8:"signcase";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:10:"ngosOffers";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:6:"assets";a:2:{s:8:"identity";s:0:"";s:8:"group_id";s:2:"-1";}s:18:"competitionsOffers";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:0:"";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"estates";a:9:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:5:"order";s:0:"";s:7:"address";s:0:"";s:5:"price";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:5:"cases";a:3:{s:4:"case";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:7:"unit_id";s:2:"-1";}s:11:"resolutions";a:13:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:13:"regardingType";s:1:"0";s:15:"regardingChange";s:2:"-1";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"important";a:4:{s:9:"startShow";s:0:"";s:13:"startShowTime";s:0:"";s:8:"stopShow";s:0:"";s:12:"stopShowTime";s:0:"";}s:10:"ordinances";a:8:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:2:"-1";s:20:"topicOrdinanceChange";s:0:"";s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:1:{s:6:"access";s:1:"1";}}