OŚRODKI MEDIACYJNE prowadzące listy stałych mediatorów:Centralny Ośrodek Mediacyjny przy Fundacji "Siła Serca"

Centrum Mediacji Fundacji Polskie Niebo

Centrum Mediacji Gospodarczej

Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Siedlcach

Centrum Mediacji Lewiatan

Centrum Mediacji przy Fundacji Polski Instytut Rozwoju

Centrum Mediacji Stowarzyszenia Sursum Corda

Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF

Centrum Mediacji Partners Polska

Centrum Mediacyjne przy NRA w Warszawie

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW

Fundacja Dobrego Dialogu

Fundacja Kocyk

Fundacja „Mediacja i Prawo”

Fundacja Rozwoju Mediacji

Fundacja Edukacji Nowoczesnej

Fundacja Wsparcia i Mediacji PAXCORDIS

Krajowe Centrum Mediacji

Kancelaria Mediatorów Dobry Mediator

Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów

Krajowy Sąd Arbitrażowy w Warszawie

Markert Mediacje

Mediacje Rodzinne - Alam Beraik

MEDIACIO Stowarzyszenie Dyplomowanych Mediatorów

Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śłąskiego "Facultas Iuridica"

Ośrodek Mediacji INIGO

Ośrodek Mediacji i Pozasądowych Metod Rozwiązywania Sporów

Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Ośrodek Mediacji MEDIACJA.EDU.PL

Ośrodek Mediacji mediatorzy.pl

Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia Notariuszy RP

Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia Notariuszy RP

Ośrodek Mediacji przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Ośrodek Mediacyjny przy Stowarzyszeniu PoMocny Sztab

Polskie Centrum Mediacji

Prawo i Mediacje

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych

Stowarzyszenie Mediatorów Polskich

Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia Rodziny "Strefa Rodziny"

Warszawskie Centrum Mediacji