W dniu 12 października 2010r. Naczelna Rada Adwokacka oficjalnie uruchomiła Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich.

Baza danych udostępniona została pod adresem internetowym: www.rejestradwokatow.pl.

Rejestr jest ogólnie dostępnym spisem wszystkich członków palestry: czynnych adwokatów, aplikantów adwokackich oraz adwokatów niewykonujących zawodu.

Korzystanie z zasobów rejestru pozwala na:
potwierdzenie, czy dana osoba rzeczywiście jest adwokatem oraz czy wykonuje zawód,
odnalezienie adresu kancelarii i danych kontaktowych adwokata (wraz z mapką),
wyszukanie adwokata według jego specjalizacji w różnych dziedzinach prawa lub
potwierdzenie prowadzenie tzw. praktyki ogólnej.
Obecnie w bazie danych można odszukać informacje dotyczące 8560 adwokatów wykonujących zawód, 2089 niewykonujących zawodu oraz 5277 aplikantów.