Krajowy Rejestr Karny

Krajowy Rejestr Sądowy

WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - przepisy nakładają obowiązek publikacji wpisu do KRS jedynie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym a opłata z tego tytułu wnoszona jest na rachunek sądu. Wpłata na konto prywatnych podmiotów nadsyłających zawiadomienia do spółek jest dobrowolna i nie ma charakteru obowiązku wynikającego z przepisów prawa.


Księgi Wieczyste

Rejestr Zastawów