a:47:{s:4:"name";s:17:"Wydziały Cywilne";s:8:"position";i:6;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:12:"Anna Bartoń";s:11:"createdDate";s:10:"2005-12-30";s:18:"responsibleContent";N;s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:28022:"

I Wydział Cywilny

Do właściwości I Wydziału Cywilnego należy rozpoznawanie w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie(dzielnice: Białołęka, Praga Północ , Targówek) z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Cywilnemu


Przewodniczący I Wydziału Cywilnego - SSO Anna Pawłowska-Patro

Zastępca Przewodniczącego - SSO Agnieszka Gradowska-Okrój

Kierownik Sekretariatu I Wydziału Cywilnego -  Bożena Błażewicz
pok. 4002, tel. 22 440 41 55
fax 22 440 42 21
e-mail: 1cywilny@warszawapraga.so.gov.pl

podział czynności

podział czynności (referendarz)

Interesanci przyjmowani są wyłącznie w Biurze Informacyjnym Sądu: stanowiska informacyjne oznaczone literami F, G, H – w holu głównym na parterze (wejście do Sądu od strony al. Solidarności); czytelnia akt - pok. 387 (III piętro, korytarz M); Punkt Wydawania Dokumentów - pok. 387 (III piętro, korytarz M); informacja telefoniczna o sprawach za pośrednictwem Biura Informacyjnego Sądu:infolinia 22 440 60 00

I Wydział Cywilny dysponuje salami rozpraw numer:

175 -  I piętro -  korytarz M

241 - II piętro -- korytarz K

366 - III piętro - korytarz J

384 - III piętro - korytarz M


schemat kondygnacji:
schemat kondygnacji
parter I piętro II piętro III piętro


Czytelnia akt - pok. nr 387 (III piętro) - Regulamin Czytelni akt 

informacja o opłatach sądowych w pasku menu  - zakładka "Informacje -Opłaty sądowe"

DRUKI

formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym (strona Ministerstwa Sprawiedliwości)II Wydział Cywilny

Do właściwości II Wydziału Cywilnego należy rozpoznawanie w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie(dzielnice: Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła) z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Cywilnemu.


Przewodniczący II Wydziału Cywilnego - SSO Katarzyna Wilczyńska

Zastępca Przewodniczącego - SSO Piotr Rempoła


Kierownik Sekretariatu II Wydziału Cywilnego - Katarzyna Pękała
pok. 4014, tel. 22 440 80 45
fax 22 440 40 76
e-mail: 2cywilny@warszawapraga.so.gov.pl

podział czynności

podział czynności (referendarz)

Interesanci przyjmowani są wyłącznie w Biurze Informacyjnym Sądu: stanowiska informacyjne oznaczone literami F, G, H – w holu głównym na parterze (wejście do Sądu od strony al. Solidarności); czytelnia akt - pok. 387 (III piętro, korytarz M); Punkt Wydawania Dokumentów - pok. 387 (III piętro, korytarz M); informacja telefoniczna o sprawach za pośrednictwem Biura Informacyjnego Sądu:infolinia 22 440 60 00

 

II Wydział Cywilny dysponuje salami rozpraw numer:

252a -II piętro - korytarz M

361 - III piętro - korytarz J

362 - III piętro - korytarz J

384 - III piętro - korytarz M

schemat kondygnacji:
schemat kondygnacji
parter I piętro II piętro III piętro


Czytelnia akt - pok. nr 387 (III piętro) - Regulamin Czytelni akt

informacja o opłatach sądowych w pasku menu - zakładka "Informacje - Opłaty sądowe"

DRUKI

formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym (strona Ministerstwa Sprawiedliwości)III Wydział Cywilny

Do właściwości III Wydziału Cywilnego należy rozpoznawanie spraw rejestrowych, poza powierzonymi Sądowi Okręgowemu w Warszawie na podstawie odrębnych przepisów, i spraw o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych z obszaru właściwości tego Sądu oraz do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Legionowie (dla miasta Legionowa oraz gmin: Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew), Nowym Dworze Mazowieckim (dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz gmin: Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym), Otwocku (dla miast Józefów i Otwock oraz gmin: Celestynów, Karczew, Kołbiel, Wiązowna), Wołominie (dla miast: Kobyłka, Marki, Ząbki, Zielonka oraz gmin: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin)

Przewodniczący III Wydziału Cywilnego - SSO Radosław Olszewski

Zastępca Przewodniczącego - SSO Błażej Domagała

Kierownik Sekretariatu III Wydziału Cywilnego - Irena Remiszewska
pok. 497, tel. 22 440 41 41,
fax 22 440 40 93
e-mail: 3cywilny@warszawapraga.so.gov.pl

podział czynności

podział czynności (referendarz)

 

Interesanci przyjmowani są wyłącznie w Biurze Informacyjnym Sądu: stanowiska informacyjne oznaczone literami F, G, H – w holu głównym na parterze (wejście do Sądu od strony al. Solidarności); czytelnia akt - pok. 387 (III piętro, korytarz M); Punkt Wydawania Dokumentów - pok. 387 (III piętro, korytarz M); informacja telefoniczna o sprawach za pośrednictwem Biura Informacyjnego Sądu:infolinia 22 440 60 00

III Wydział Cywilny dysponuje salami rozpraw numer:

166 -  I piętro - korytarz M

251 - II piętro - korytarz M

365 - III piętro - korytarz J

382 - III piętro - korytarz M

383 - III piętro - korytarz M

 

schemat kondygnacji:
schemat kondygnacji
parter I piętro II piętro III piętro


Czytelnia akt - pok. nr 387 (III piętro) - Regulamin Czytelni akt

informacja o opłatach sądowych w pasku menu - zakładka "Informacje - Opłaty sądowe"

DRUKI

formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym (strona Ministerstwa Sprawiedliwości)

 


IV Wydział Cywilny Odwoławczy

ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa

 

Do właściwości IV Wydziału Cywilnego Odwoławczego należy rozpoznawanie w II instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych z tego samego okręgu z wyjątkiem spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego.

 

Przewodniczący IV Wydziału Cywilnego Odwoławczego -
SSO Iwona Wróblewska-Pokora

Zastępca Przewodniczącego - SSO Wojciech Szcząska

Kierownik Sekretariatu IV Wydziału Cywilnego Odwoławczego - Grażyna Sobkowicz
pok. 407, tel. 22 536-01-69
e-mail: 4cywilny@warszawapraga.so.gov.pl

podział czynności


Interesanci przyjmowani są w sekretariacie - pok. 404
tel. 22 536-01-66, fax 22 827-51-87

  • w sprawach apelacji (Ca) - tel. 22 536-01-71
  • w sprawach zażaleniowych (Cz) - tel. 22 536-01-68
  • w sprawach skarg na przewlekłość - tel. 22 536-01-71
  • w sprawach skarg kasacyjnych - tel. 22 536-01-67

     

W budynku przy ul. Sapieżyńskiej 10a nie ma możliwości zakupu znaków opłaty sądowej. Najbliższe punkty, gdzie można dokonać zakupu znaków opłaty sądowej znajdują się w budynkach sądów: przy ul. Marszałkowskiej 82, al. Solidarności 127 oraz Pl. Krasińskich 2/4/6

 

informacja o opłatach sądowych w pasku menu - zakładka "Informacje - Opłaty sądowe"
 

zamawianie i udostępnianie akt pozostających w dyspozycji IV Wydziału Cywilnego Odwoławczego SOWP odbywa się bezpośrednio w Wydziale (ul. Sapieżyńska 10a) pod nr telefonu: 22 536-01-66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:19:"2017-10-25 12:39:05";s:8:"editDate";s:19:"2017-10-25 12:39:05";s:6:"editBy";s:3:"205";s:4:"tags";N;s:7:"banners";N;s:9:"frontpage";a:1:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";}s:15:"interpellations";a:5:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"term_id";s:2:"-1";s:14:"interpellation";s:0:"";}s:3:"rss";N;s:4:"sios";a:20:{s:6:"number";s:6:"1/2017";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:12:"documentName";s:0:"";s:5:"range";s:0:"";s:4:"area";s:43:"Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie";s:8:"signcase";s:0:"";s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:0:"";s:8:"approved";s:0:"";s:12:"approvedDate";s:0:"";s:9:"placeName";s:0:"";s:8:"place_id";s:1:"0";s:12:"placeDetails";s:0:"";s:3:"url";s:0:"";s:5:"final";s:0:"";s:16:"finalDescription";s:0:"";s:7:"numbers";s:0:"";s:8:"listDate";s:0:"";s:12:"reservations";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";}s:16:"competitionsCare";a:4:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";}s:4:"maps";N;s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:16:"Imię i nazwisko";s:4:"home";s:13:"Miejscowość";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"notices";a:3:{s:8:"signcase";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:10:"ngosOffers";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:6:"assets";a:2:{s:8:"identity";s:0:"";s:8:"group_id";s:2:"-1";}s:18:"competitionsOffers";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:0:"";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"estates";a:9:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:5:"order";s:0:"";s:7:"address";s:0:"";s:5:"price";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:5:"cases";a:3:{s:4:"case";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:7:"unit_id";s:2:"-1";}s:11:"resolutions";a:13:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:13:"regardingType";s:1:"0";s:15:"regardingChange";s:2:"-1";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"important";a:4:{s:9:"startShow";s:0:"";s:13:"startShowTime";s:0:"";s:8:"stopShow";s:0:"";s:12:"stopShowTime";s:0:"";}s:10:"ordinances";a:8:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:2:"-1";s:20:"topicOrdinanceChange";s:0:"";s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:1:{s:6:"access";s:1:"1";}}