a:49:{s:4:"name";s:17:"Wydziały Cywilne";s:8:"position";i:6;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:12:"Anna Bartoń";s:11:"createdDate";s:10:"2005-12-30";s:18:"responsibleContent";N;s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:7975:"Interesanci przyjmowani są wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego Warszawa- Praga w Warszawie, mieszczącym się na parterze budynku.

I Wydział Cywilny


Do właściwości I Wydziału Cywilnego należy rozpoznawanie w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości SWOP z wyłączeniem spraw rejestrowych przekazanych III Wydziałowi Cywilnemu

Przewodniczący I Wydziału Cywilnego - SSO Kinga Kubuj
Zastępca Przewodniczącego -

Kierownik Sekretariatu I Wydziału Cywilnego - Renata Kucewicz
tel. 22-417-72-17
e-mail: 1cywilny@warszawapraga.so.gov.pl
kontakt telefoniczny odbywa się za pośrednictwem BOI
pod nr tel.: 22 417-72-72
podział czynności na 2020

I Wydział Cywilny dysponuje salami rozpraw numer:
1 011 - I piętro
1 027 - I piętro (wejście przez II piętro)
1 029 - I piętro (wejście przez II piętro)
2 021 - II piętro
2 023 - II piętro
2 029 - II piętro

II Wydział Cywilny

Do właściwości II Wydziału Cywilnego należy rozpoznawanie w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości SWOP z wyłączeniem spraw rejestrowych przekazanych III Wydziałowi Cywilnemu

Przewodniczący II Wydziału Cywilnego - SSO Marcin Kołakowski
Zastępca Przewodniczącego - SSO Piotr Rempoła

Kierownik Sekretariatu II Wydziału Cywilnego - Monika Dybowska-Kaczmarek
tel. 22 417-72-35
e-mail: 
2cywilny@warszawapraga.so.gov.pl
kontakt telefoniczny odbywa się za pośrednictwem BOI
pod nr tel.: 22 417- 72-72

podział czynności na 2020 

II Wydział Cywilny dysponuje salami rozpraw numer:
2 009 - II piętro
2 004 - II piętro
2 011 - II piętro
2 013 - II piętro
2 015 - II piętro
2 059 - II piętro

III Wydział Cywilny


Do właściwości III Wydziału Cywilnego należy rozpoznawanie w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości SOWP, a także spraw rejestrowych, poza powierzonymi Sądowi Okręgowemu w Warszawie na podstawie odrębnych przepisów


Przewodniczący III Wydziału Cywilnego - SSO Radosław Olszewski
Zastępca Przewodniczącego - SSO Błażej Domagała

Kierownik Sekretariatu III Wydziału Cywilnego - Irena Remiszewska
tel. 22 417-72-61
e-mail: 3cywilny@warszawapraga.so.gov.pl
kontakt telefoniczny odbywa się za pośrednictwem BOI
pod nr tel.: 22 417-72-72

podział czynności na 2020 


III Wydział Cywilny dysponuje salami rozpraw numer:
1 001 - I piętro
1 002 - I piętro
1 003 - I piętro
1 005 - I piętro
1 007 - I piętro
1 063 - I piętro
1 069 - I piętro

IV Wydział Cywilny Odwoławczy


Do właściwości IV Wydziału Cywilnego Odwoławczego należy rozpoznawanie w II instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych z tego samego okręgu z wyjątkiem spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego.


Przewodniczący IV Wydziału Cywilnego Odwoławczego - SSO Iwona Wróblewska-Pokora
Zastępca Przewodniczącego - SSO Julita Wyrębiak-Romero

Kierownik Sekretariatu IV Wydziału Cywilnego Odwoławczego - Grażyna Sobkowicz
tel. 22 417-72-83
e-mail: 4cywilny@warszawapraga.so.gov.pl
kontakt telefoniczny odbywa się za pośrednictwem BOI
pod nr tel.: 22 417-72-72
podział czynności na 2020 

IV Wydział Cywilny dysponuje salami rozpraw numer:
1 055 - I piętro
1 057 - I piętro
2 049 - II piętro";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:18:"2020-2-24 14:41:52";s:8:"editDate";s:18:"2020-2-24 14:41:52";s:6:"editBy";s:3:"205";s:10:"editorName";s:6:"Joanna";s:13:"editorSurname";s:9:"Adamowicz";s:4:"tags";N;s:7:"banners";N;s:9:"frontpage";a:1:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";}s:15:"interpellations";a:5:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"term_id";s:2:"-1";s:14:"interpellation";s:0:"";}s:3:"rss";N;s:4:"sios";a:20:{s:6:"number";s:6:"1/2020";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:12:"documentName";s:0:"";s:5:"range";s:0:"";s:4:"area";s:43:"Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie";s:8:"signcase";s:0:"";s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:0:"";s:8:"approved";s:0:"";s:12:"approvedDate";s:0:"";s:9:"placeName";s:0:"";s:8:"place_id";s:1:"0";s:12:"placeDetails";s:0:"";s:3:"url";s:0:"";s:5:"final";s:0:"";s:16:"finalDescription";s:0:"";s:7:"numbers";s:0:"";s:8:"listDate";s:0:"";s:12:"reservations";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";}s:16:"competitionsCare";a:4:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";}s:4:"maps";N;s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:16:"Imię i nazwisko";s:4:"home";s:13:"Miejscowość";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"notices";a:4:{s:8:"signcase";s:0:"";s:10:"lettersign";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:10:"ngosOffers";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:6:"assets";a:2:{s:8:"identity";s:0:"";s:8:"group_id";s:2:"-1";}s:18:"competitionsOffers";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:0:"";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"estates";a:9:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:5:"order";s:0:"";s:7:"address";s:0:"";s:5:"price";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:5:"cases";a:3:{s:4:"case";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:7:"unit_id";s:2:"-1";}s:11:"resolutions";a:13:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:13:"regardingType";s:1:"0";s:15:"regardingChange";s:2:"-1";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"important";a:4:{s:9:"startShow";s:0:"";s:13:"startShowTime";s:0:"";s:8:"stopShow";s:0:"";s:12:"stopShowTime";s:0:"";}s:10:"ordinances";a:8:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:2:"-1";s:20:"topicOrdinanceChange";s:0:"";s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:1:{s:6:"access";s:1:"1";}}