Interesanci przyjmowani są wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego Warszawa- Praga w Warszawie, mieszczącym się na parterze budynku.


I Wydział Cywilny


Do właściwości I Wydziału Cywilnego należy rozpoznawanie w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości SOWP z wyłączeniem spraw rejestrowych przekazanych III Wydziałowi Cywilnemu

 

Przewodniczący I Wydziału Cywilnego - SSO Mariusz Metera


Kierownik Sekretariatu I Wydziału Cywilnego - Monika Badowska
tel. 22 417 72 17
e-mail: 1cywilny@warszawapraga.so.gov.pl
kontakt telefoniczny odbywa się za pośrednictwem BOI
pod nr tel.: 22 417 72 72


I Wydział Cywilny dysponuje salami rozpraw numer:
1 011 - I piętro
1 027 - I piętro (wejście przez II piętro)
1 029 - I piętro (wejście przez II piętro)
2 021 - II piętro
2 023 - II piętro
2 029 - II piętro


II Wydział Cywilny

 

Do właściwości II Wydziału Cywilnego należy rozpoznawanie w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości SOWP z wyłączeniem spraw rejestrowych przekazanych III Wydziałowi Cywilnemu

 

Przewodniczący II Wydziału Cywilnego - SSO Piotr Rempoła
Zastępca Przewodniczącego -

Kierownik Sekretariatu II Wydziału Cywilnego - Renata Kucewicz
tel. 22 417 72 36
e-mail: 
2cywilny@warszawapraga.so.gov.pl
kontakt telefoniczny odbywa się za pośrednictwem BOI
pod nr tel.: 22 417 72 72


II Wydział Cywilny dysponuje salami rozpraw numer:
2 009 - II piętro
2 004 - II piętro
2 011 - II piętro
2 013 - II piętro
2 015 - II piętro
2 059 - II piętro


III Wydział Cywilny


Do właściwości III Wydziału Cywilnego należy rozpoznawanie w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości SOWP, a także spraw rejestrowych, poza powierzonymi Sądowi Okręgowemu w Warszawie na podstawie odrębnych przepisów


Przewodniczący III Wydziału Cywilnego - SSO Radosław Olszewski
Zastępca Przewodniczącego - SSO Błażej Domagała

Kierownik Sekretariatu III Wydziału Cywilnego - Dorota Latała
tel. 22 417 72 62
e-mail: 3cywilny@warszawapraga.so.gov.pl
kontakt telefoniczny odbywa się za pośrednictwem BOI
pod nr tel.: 22 417 72 72


III Wydział Cywilny dysponuje salami rozpraw numer:
1 001 - I piętro
1 002 - I piętro
1 003 - I piętro
1 005 - I piętro
1 007 - I piętro
1 063 - I piętro
1 069 - I piętro


IV Wydział Cywilny Odwoławczy


Do właściwości IV Wydziału Cywilnego Odwoławczego należy rozpoznawanie w II instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych z tego samego okręgu.


Przewodniczący IV Wydziału Cywilnego Odwoławczego - SSO Iwona Wróblewska-Pokora
Zastępca Przewodniczącego - SSO Julita Wyrębiak-Romero

Kierownik Sekretariatu IV Wydziału Cywilnego Odwoławczego - Rafał Jadacki
tel. 22 417 72 83
e-mail: 4cywilny@warszawapraga.so.gov.pl
kontakt telefoniczny odbywa się za pośrednictwem BOI
pod nr tel.: 22 417 72 72


IV Wydział Cywilny dysponuje salami rozpraw numer:
1 055 - I piętro
1 057 - I piętro
2 049 - II piętro