Mając na uwadze Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych") informujemy, że:

1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie z  siedzibą w Warszawie przy ul. Poligonowej 3, kod pocztowy 04-051 Warszawa, Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, Dyrektor Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie oraz Minister Sprawiedliwości, w zakresie realizowanych zadań.

2. Inspektorem ochrony danych w Sądzie Okręgowym Warszawa - Praga w Warszawie jest Pan Maciej Karwas. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pomocą e-maila: iod@warszawapraga.so.gov.pl lub telefonu 22 417 74 42.


3. Klauzula informacyjna Portalu Informacyjnego sądów powszechnych

4. Klauzula informacyjna dla stron i uczestników postępowań sądowych

5. Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski

6. Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej

7. Klauzula informacyjna dla osób telefonujących do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

8.  
Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym w Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie w budynku przy ul. Poligonowej 3