Art.1 (...) Komornik sądowy,  jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym

Art. 3. (...) Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 882)

 


Krajowa Rada Komornicza w  Warszawie


Lista (wyszukiwarka) komorników sądowych (strona Krajowej Rady Komorniczej)

Lista (wyszukiwarka) komorników sądowych (strona Ministerstwa Sprawiedliwości)


Sąd Rejonowy w Legionowie - wykaz kancelarii>>>


Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim - wykaz kancelarii>>>


Sąd Rejonowy w Otwocku - wykaz kancelarii>>>


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie - wykaz kancelarii>>>


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie - wykaz kancelarii>>>


Sąd Rejonowy w Wołominie - wykaz kancelarii>>>