Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 882)

Art.1 (...) Komornik sądowy,  jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym
Art. 3. (...) Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa


Krajowa Rada Komornicza w  Warszawie

Lista (wyszukiwarka) komorników sądowych (strona Krajowej Rady Komorniczej)
Lista (wyszukiwarka) komorników sądowych (strona Ministerstwa Sprawiedliwości)

Sąd Rejonowy w Legionowie - wykaz kancelarii

Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim - wykaz kancelarii

Sąd Rejonowy w Otwocku - wykaz kancelarii

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie - wykaz kancelarii

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie - wykaz kancelarii
Sąd Rejonowy w Wołominie - wykaz kancelarii