W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel. (+48) 22 417 72 72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel. 22 417 72 72
Czytelnia Akt tel. 22 417 73 73
Biuro Podawcze tel. 22 417 72 00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel. 22 417 74 74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login

 

Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania)

Mając na uwadze, że Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania), będąc członkiem Unii Europejskiej przystąpiło do rozporządzenia Rady (WE) Nr 4/2009, instrument ten ma nadal zastosowanie do uznawania na terytorium Wielkiej Brytanii wydanych orzeczeń, zatwierdzonych lub zawartych ugód w postępowaniach sądowych wszczętych między 18 czerwca 2011 r. a 31 grudnia 2020 r. oraz sporządzonych dokumentów urzędowych. W odniesieniu do wyżej wymienionych orzeczeń/ugód/dokumentów urzędowych wniosek o uznanie i wykonanie winien być złożony na podstawie Konwencji o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny, sporządzona dnia 23 listopada 2007 r.

Oznacza to, że do wszczęcia transgranicznych postępowań windykacyjnych w Wielkiej Brytanii na podstawie orzeczeń/ugód wydanych/zatwierdzonych w postępowaniach sądowych prowadzonych  między 18 czerwca 2011 r. a 31 grudnia 2020 r. oraz orzeczeń/ugód wydanych po 18 czerwca 2011 r. w ramach postępowań wszczętych przed tą datą należy złożyć następujące dokumenty:

  1. odpis orzeczenia zasądzającego alimenty z adnotacją sądu o prawomocności i/lub wykonalności lub odpis protokołu ugody,
  2. wyciąg z orzeczenia/ugody - formularz - załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.Urz. UE typ L z dnia 10 stycznia 2009 r. Nr 7, s. 1) - dwie wersje językowe - wypełnia sąd, który wydał orzeczenie na pisemny wniosek wierzyciela,
  3. zestawienie zaległości alimentacyjnych – zestawienie należy sporządzić w formie oświadczenia na zalecanych dwujęzycznych formularzach kalkulacyjnych,
  4. wniosek o uznanie i wykonanie orzeczenia/ugody na podstawie Konwencji o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny, sporządzona dnia 23 listopada 2007 r. (dwie wersje językowe). Wniosek dodatkowo powinien zawierać własnoręczny podpis osoby uprawnionej oraz datę jego sporządzenia.

Wniosek oraz zestawienie zaległości alimentacyjnej są do pobrania tutaj

Od dnia 1 stycznia 2021 r.  do transgranicznych postępowań windykacyjnych zastosowanie będą miały wszelkie międzynarodowe konwencje lub umowy (dwustronne lub wielostronne) obowiązujące między Wielką Brytanią a zainteresowanymi państwami członkowskimi UE.

W odniesieniu do uznawania i wykonywania orzeczeń wydanych w postępowaniach sądowych wszczętych 1 stycznia 2021 r. lub później – oraz do ugód sądowych zatwierdzonych lub zawartych oraz dokumentów urzędowych sporządzonych w tym samym dniu lub później – w stosunkach z Polską zastosowanie ma Konwencja o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny, sporządzona dnia 23 listopada 2007 r. (Dz.U. z 1961 r. Nr 17, poz. 87 i 88). 

Pełny wykaz dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania windykacyjnego w Wielkiej Brytanii w odniesieniu do określonych wyżej orzeczeń/ugód znajduje się w zakładce: konwencja haska z 2007 r.;

W momencie ratyfikacji Zjednoczone Królestwo złożyło jednostronną deklarację o rozszerzeniu zakresu stosowania rozdziałów II i III konwencji haskiej z 2007 r. (odpowiednio: Współpraca administracyjna i Wnioski składane przez organy centralne) na alimenty dla współmałżonków.

 


 


 

Powiadom znajomego