Najem lokalu użytkowego o powierzchni 119,07 m2 na terenie nieruchomości przy ul. Poligonowej 3 w z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu gastronomicznego.

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW: 19 grudnia 2019 r. godz. 10.00Załączniki:

treść ogłoszenia
załącznik nr 1 do IWP
załącznik nr 2 do IWP
załącznik nr 1 do umowy
załącznik nr 3 do IWP
załącznik nr 4 do IWP