Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie

  ul. Poligonowa 3 
04-051 Warszawa
mapa dojazdu
 REGON 140039870
 NIP 527-24-63-389
informacja telefoniczna o sprawach 22 417-72-72
elektroniczna skrzynka podawcza

ePUAP Identyfikator adresata w epuap: sowawapraga

(UWAGA: Pisma procesowe wniesione drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP  lub przesłane w wiadomości mailowej , nie wywołują  skutków prawnych, ponieważ nie spełniają warunków pism procesowych określonych w przepisach prawa regulujących procedury sądowe (art.126 k.p.c. i art. 119 k.p.k.). W związku z tym pismo winno być złożone w formie papierowej.)

e-mail kontakt@warszawapraga.so.gov.pl
komórki SOWP Wydziały Cywilne
Wydziały Karne
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Wydział Wizytacyjny
Oddziały
OZSS
godziny przyjęć interesantów Biuro Obsługi Interesantów
Biuro Podawcze
Kasa 
Czytelnia Akt
redakcja BIP redaktor: 
Joanna Adamowicz
redakcja: Warszawa ul. Poligonowa 3
tel.: 22 417-74-74
e-mail: prasowy@warszawapraga.so.gov.pl
miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
w redakcji w godzinach urzędowania sądu