W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel. (+48) 22 417 72 72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel. 22 417 72 72
Czytelnia Akt tel. 22 417 73 73
Biuro Podawcze tel. 22 417 72 00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel. 22 417 74 74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login

 

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego 

przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga  w Warszawie


ul. Poligonowa 3 
04-051 Warszawa
parter, korytarz BOI


godziny przyjęć Interesantów
poniedziałek-piątek 8:30 -15:30

 

Uprzejmie informujemy, o możliwości uzyskania zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego  drogą elektroniczną https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web 

Pliki do pobrania:

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny/materialy-do-pobrania2)

Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym (https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny/materialy-do-pobrania2)

informacja ze strony MS: Jak poprawnie wypełnić wniosek/zapytanie


Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie wniosków dot. osób fizycznych oraz podmiotów zbiorowych uiszcza się opłatę w kwocie:

  • wnioski składane drogą tradycyjną, czyli w formie pisemnej w punkcie KRK - 30 zł;
  • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy e-KRK https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web - 20 zł.

 

Powyższą opłatę wnosi się w jeden z następujących sposobów:

  • w formie znaków opłaty sądowej dostępnych w opłatomacie umiejscowionym na parterze budynku;
  • gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości lub Sądu;
  • przelewem na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (do wniosku załącza się potwierdzenie wykonania przelewu) https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny/oplaty. 

W tytule przelewu należy wskazać: imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.

Wypełnione i opłacone formularze zapytań można składać osobiście lub przesłać pocztą. Składając wniosek osobiście należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości lub pełnomocnictwo od osoby, której zapytanie dotyczy.

Opłatę za pełnomocnictwo w kwocie 17 zł. należy dokonać na konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Na formularzu zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym należy wypełnić punkty od 1 do 3, natomiast punktów 4 i 5 nie należy wypełniać.

W zapytaniach i wnioskach o udzielenie informacji o osobach i podmiotach zbiorowych, jako podstawy prawne udzielenia informacji powinny być wskazywane następujące przepisy:

1. Odnośnie do wykonawców będących osobami fizycznymi:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019) – dalej ustawy PZP;

- art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP i art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP;

- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy PZP.
 

2. W zapytaniach o udzielenie informacji o urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta:

- art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP;

- art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP i art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP;  

- art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP.

3. We wnioskach o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym nie ma obowiązku wskazywania podstawy prawnej, może jednak zostać powołany art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP.

4. Do postępowań przetargowych dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa we wnioskach i zapytaniach o udzielenie informacji o osobie wskazywany powinien być art. 405 ust. 1 ustawy PZP i art. 405 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP.

5. Odnośnie do zamówień sektorowych podstawą prawną udzielenie informacji będzie art. 393 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP z zastrzeżeniem zawartym w art. 393 ust. 4 ustawy PZP.

Osoby, które osobiście składają zapytanie o podmiocie zbiorowym muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (może być kserokopia). W podpisie winna figurować osoba, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jeżeli zapytanie składa inna osoba niż wymieniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, powinna posiadać upoważnienie sporządzone na druku firmowym przez osobę, która złożyła podpis na zapytaniu oraz przedłożyć do wglądu aktualny wypis z KRS.


Procedura uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Karnego przez osobę przebywającą za granicą

Należy wypełnić i podpisać wniosek o „udzielenie informacji o osobie”, a następnie przesłać go na adres:
Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego
Wydział ds. Współpracy Międzynarodowej Pomiędzy Rejestrami Karnymi
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa
Poland

oraz wnieść opłatę o równowartości 30,00 PLN przelewem na konto:
NBP O/O Warszawa
PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
SWIFT (kod BIC): NBPLPLPW

dane banku:
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 4
00-950 Warszawa

odbiorcą przelewu jest:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

Do wniosku należy załączyć potwierdzenie wpłaty.

W tytule przelewu należy wpisać „opłata za udzielenie informacji o osobie – imię i nazwisko osoby wnioskującej”. Należy również podać adres zwrotny, na który ma zostać wysłana udzielona odpowiedź.

Odpowiedź zostanie udzielona jak tylko wpłynie wniosek oraz zostanie potwierdzone dokonanie wpłata na konto.Pytania i odpowiedzi dot. KRK na stronie MS

Uzyskaj zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (informator na stronie MS)

Informacje krajowe i formularze online na potrzeby rozporządzenia (UE) 2016/1191

 

 

Powiadom znajomego