W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel. (+48) 22 417 72 72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel. 22 417 72 72
Czytelnia Akt tel. 22 417 73 73
Biuro Podawcze tel. 22 417 72 00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel. 22 417 74 74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login

 

karty usług i wzory pism

Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie nr 18/21 z dnia 1 marca 2021 roku wprowadzono do stosowania, opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości:

  1. Standardy obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym
  2. Katalog usług wraz z kartami usług dla interesantów sądów powszechnych - dla sądów okręgowych oraz
  3. Katalog procedur wraz procedurami świadczenia usług.

W ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiony został także portal internetowy - dostępny pod adresem: https://wsoi.ms.gov.pl, gdzie oprócz informacji dotyczących określonych postępowań znajdą również Państwo wzory wniosków i pism procesowych oraz formularzy stanowiących załączniki do poszczególnych kart usług (zakładka "Do pobrania").

Poniżej prezentujemy karty usług i wzory pism opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a także dodatkowe wzory pism i broszury informacyjne zredagowane przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie:

PION CYWILNY

WZÓR 1a Wniosek o informację o stanie sprawy - karta usługi 1/K/UP/CiG 


WZÓR 2a Wniosek o wgląd w akta sprawy - karta usługi 2/K/UP/CiG

WZÓR 2b Wniosek o wykonanie kserokopii/fotokopii/wydanie wydruku z akt sprawy  - karta usługi 2/K/UP/CiG


WZÓR 3a Wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia - karta usługi 3/K/UP/CiG

przy składaniu wniosków o odpis prawomocnego orzeczenia Sądu z Wydziałów Cywilnych: I, II, III prosimy o skonsultowanie w sali obsługi możliwości uzyskania dokumentu od razu w stanowiskach informacyjnych 


WZÓR 4a Wniosek o udostępnienie elektronicznego protokołu zapisu rozprawy - karta usługi 4/K/UP/CiG


WZÓR 5a wniosek o zwolnienie od kosztów sądowychkarta usługi 5/K/UP/CiG

ulotka informacyjna dot opłat sądowych


WZÓR 6a Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu - karta usługi 6/K/UP/CiG

INFORMACJA O FUNKCJONUJĄCYM SYSTEMIE DARMOWEJ POMOCY PRAWNEJ - karta usługi 7/K/UP/CiG

ulotka informacyjna dotycząca instytucji i punktów świadczących darmową pomoc prawną


WZÓR 8a Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności - karta usługi 8/K/UP/CiG


WZÓR 9a Wniosek o zwrot kosztów podróży/utraconego zarobku - karta usługi 9/K/UP/CiG


WZÓR 10a Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności - karta usługi 10/K/UP/CiG

WZÓR 10b Wniosek stwierdzenie prawomocności orzeczenia i wydanie jego odpisu - karta usługi 10/K/UP/CiG


INFORMACJA O PORTALU INFORMACYJNYM - karta usługi 11/K/UP/CiG

ulotka informacyjna dotycząca portalu informacyjnego sądów apelacji warszawskiej


WZÓR 12a Skarga na przewlekłość postępowania - karta usługi 12/K/UP/CiG


INFORMACJA O WYKAZIE SZCZEGÓLNYCH KATEGORII SPRAW Z OBSZARU CAŁEGO KRAJU, ROZPOZNAWANYCH PRZEZ WYZNACZONY SĄD POWSZECHNY - karta usługi 13/K/UP/CiG


INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZAKOŃCZENIA SPORU W DRODZE MEDIACJI W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH SPRAW, ZASADACH I PROCEDURZE MEDIACJI ORAZ SPOSOBIE KONTAKTU Z MEDIATOREM - karta usługi 14/K/UP/CiG


INFORMACJA O LEKARZACH SĄDOWYCH, BIEGŁYCH SĄDOWYCH, TŁUMACZACH PRZYSIĘGŁYCH WPISANYCH NA LISTĘ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI - karta usługi 15/K/UP/CiG

ulotka informacyjna dotycząca lekarzy sądowych


WZÓR 31a Pozew o rozwód - karta usługi 31/K/UU/SO 

        ulotka informacyjna dot rozwodu i separacji


WZÓR 32a Pozew o separację - karta usługi 32/K/UU/SO

WZÓR 32b Wniosek zgodny stron o separację (gdy nie posiadają małoletnich dzieci) - karta usługi 32/K/UU/SO


WZÓR 33a Wniosek o ubezwłasnowolnienie -  karta usługi 33/K/UU/SO

          ulotka informacyjna dotycząca wniosków o ubezwłasnowolnienie


WZÓR 34a Pozew o zapłatę  (wartość przedmiotu sporu powyżej 100 000 zł.) - karta usługi 34/K/UU/SO


WZÓR 35a Apelacja - karta usługi 35/K/UU/SO


WZÓR 36a Zażalenie - karta usługi 36/K/UU/SO


WZÓR 37a Skarga na orzeczenie referendarza sadowego - karta usługi 37/K/UU/SO


SKARGA KASACYJNA - karta usługi 38/K/UU/SO


WZÓR 39a Skarga o wznowienie postępowania - karta usługi 39/K/UU/SO


WZÓR 48a Odwołanie od decyzji organów rentowych lub orzeczeń wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - karta usługi 48/k/uu/so


Dodatkowe wzory pism wytworzone w celu ułatwienia Państwu korespondencji z Sądem Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie - pion cywilny:

wzór D1 - wniosek o wydanie zaświadczenia o toczącej się sprawie

wzór D2 - wskazanie numeru konta

wzór D3 - wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia w sprawie cywilnej

wzór D5 - wniosek o przeprowadzenie rozprawy zdalnej

wzór D6 - wniosek o rejestracje czasopisma, dziennika

wzór D9 - pełnomocnictwo dla osoby najbliższej

wzór D10 - wniosek o wydanie oryginałów dokumentów ze sprawy

wzór D11 - pismo przewodnie do uzupełnienie braków

wzór D12 - informacja o zmianie adresu

wzór D13 - pismo do sprawy w uzupełnieniu pozwu/wniosku

wzór D14 - skarga na czynności komornika (wnosi się do sądu rejonowego)

wzór D15 - wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej

wzór D16 - wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego

wzór D18 - wniosek o wydanie awizowanej korespondencji z akt sprawy

wzór D21 - pismo ogólne

wzór D22 – wniosek o ustanowienie doradcy tymczasowego

wzór D23 wniosek o wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego

UWAGA: Pisma procesowe wniesione drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP  lub przesłane w wiadomości mailowej , nie wywołują  skutków prawnych, ponieważ nie spełniają warunków pism procesowych określonych w przepisach prawa regulujących procedury sądowe (art.126 k.p.c. i art. 119 k.p.k.). W związku z tym pismo winno być złożone w formie papierowej.

PION KARNY

 

wzór 16a Wniosek o udzielenie informacji o sprawie - karta usługi 16/K/UP/K


wzór 17a wniosek o wgląd w akta sprawy - karta usługi 17/K/UP/K

wzór 17b wniosek o wydanie fotokopii, wydruku, kserokopii z akt sprawy - karta usługi 17/K/UP/K


wzór 18a wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia - karta usługi 18/K/UP/K


wzór 19a wniosek o wydanie elektronicznego zapisu protokołu rozprawy - dotyczy KARTY USŁUGI 19/K/UP/K


wzór 20a wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych - karta usługi 20/K/UP/K

ulotka informacyjna dotycząca opłat sądowych


wzór 21a wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu - karta usługi 21/K/UP/K

ulotka informacyjna dotycząca instytucji i punktów świadczących darmową pomoc prawną


wzór 23a wniosek o usprawiedliwienie nieobecności - karta usługi 23/K/UP/K


wzór 24a wniosek o zwrot kosztów podróży i utraconego zarobku - karta usługi 24/K/UP/K


wzór 25a wniosek o klauzulę wykonalności - karta usługi 25/K/UP/K


INFORMACJA O PORTALU INFORMACYJNYM - karta usługi 26/K/UP/K

ulotka informacyjna dotycząca portalu informacyjnego sądów apelacji warszawskiej


wzór 27a wniosek o stwierdzenie przewlekłości postępowania - karta usługi 27/K/UP/K


INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZAKOŃCZENIA SPORU W DRODZE MEDIACJI W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH SPRAW, ZASADACH I PROCEDURZE MEDIACJI ORAZ SPOSOBIE KONTAKTU Z MEDIATOREM - karta usługi 28/K/UP/K


INFORMACJA O LEKARZACH SĄDOWYCH, BIEGŁYCH SĄDOWYCH, TŁUMACZACH PRZYSIĘGŁYCH WPISANYCH NA LISTĘ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI - karta usługi 29/K/UP/K

ulotka informacyjna dotycząca lekarzy sądowych


wzór 30a zapytanie do Krajowego Rejestru Karnego o udzielenie informacji o osobie - karta usługi 30/K/UP/K

wzór 30b zapytanie do Krajowego Rejestru Karnego o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym - karta usługi 30/K/UP/K


wzór 40a wniosek o wydanie wyroku łącznego - karta usługi 40/K/UU/SO


wzór 41a wniosek o zatarcie skazania - karta usługi 41/K/UU/SO


wzór 42a wniosek o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego - karta usługi 42/K/UU/SO


APELACJA - karta usługi 43/K/UU/SO


wzór 44a zażalenie - karta usługi 44/K/UU/SO


SKARGA NA WYROK SĄDU ODWOŁAWCZEGO - karta usługi 45/K/UU/SO


KASACJA - karta usługi 46/K/UU/SO


WNIOSEK O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA - karta usługi 47/K/UU/SO


Dodatkowe wzory pism wytworzone w celu ułatwienia Państwu  korespondencji z Sądem  Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie - pion karny:

wzór D1 wniosek o wydanie zaświadczenia o toczącym się postępowaniu

wzór D2 wskazanie numeru konta

wzór D4 wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia w sprawach karnych

wzór D5 - wniosek o przeprowadzenie rozprawy zdalnej

wzór D7 wniosek o zezwolenie na widzenie

wzór D8 oświadczenie o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego

wzór D12 informacja o zmianie adresu

wzór D21 pismo ogólne

wzór D23 wniosek o wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego

 

UWAGA: Pisma procesowe wniesione drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP  lub przesłane w wiadomości mailowej , nie wywołują  skutków prawnych, ponieważ nie spełniają warunków pism procesowych określonych w przepisach prawa regulujących procedury sądowe (art.126 k.p.c. i art. 119 k.p.k.). W związku z tym pismo winno być złożone w formie papierowej.

Niektóre formularze i wzory ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości

Formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym:
pozew - formularz „P”
pismo zawierające wnioski dowodowe - formularz „WD”
odpowiedź na pozew - formularz „OP”
pozew wzajemny - formularz „PW”
sprzeciw od wyroku zaocznego-zarzuty od nakazu zapłaty-sprzeciw od nakazu zapłaty - formularz „SP”
dane uzupełniające stron lub pełnomocników - formularz „DS”
wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego
wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym


Formularze uzasadnień w sprawach karnych 
(na stronie: http://www.gov.pl/sprawiedliwosc/program-zeus opublikowane są pliki instalacyjne do systemu ZEUS, umożliwiającego edycję poniżej wymienionych formularzy w wersji elektronicznej)

  • wzór formularza uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji, w tym wyroku nakazowego (UK 1) - Plik word Załącznik nr 1 – Uzasadnienie – formularz UK 1,
  • wzór formularza uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji – wyroku wydanego w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 58 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks postępowania karnego (UWO) - Plik word Załącznik nr 2 – Uzasadnienie – formularz UWO,
  • wzór formularza uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji – wyroku łącznego (UWŁ) - Plik word Załącznik nr 3 – Uzasadnienie – formularz UWŁ,
  • wzór formularza uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego (UK 2) - Plik word Załącznik nr 4 – Uzasadnienie – formularz UK 2,
  • wzór załącznika do formularza uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego - Plik word Załącznik nr 5 – Załącznik do formularza UK 2,
  • wzór formularza uzasadnienia wyroku wydanego w postępowaniu o wznowienie postępowania (UWP) - Plik word Załącznik nr 6 – Uzasadnienie – formularz UWP

Wzory pism publikowane w broszurach informacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości:


Broszura „Obywatel w postępowaniu cywilnym”
Wzór nr 1 – Pozew
Wzór nr 2 – Wniosek
Wzór nr 3 – Apelacja
Wzór nr 4 – Zażalenie
Wzór nr 5 – Sprzeciw od nakazu zapłaty
Wzór nr 6 – Sprzeciw od wyroku zaocznego
Wzór nr 7 – Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu
Wzór nr 8 – Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej
• Wzór nr 9 – wniosek o przywrócenie terminu 8

Broszura „Obywatel w postępowaniu karnym”
Wzór nr 1 – Prywatny akt oskarżenia
Wzór nr 2 – Apelacja
Wzór nr 3 – Zażalenie
Wzór nr 4 – Skarga w postępowaniu wykonawczym
Wzór nr 5 – Wniosek o obrońcę z urzędu
Wzór nr 6 – Wniosek o przywrócenie terminu

Broszura „Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym”
Wzór nr 1 – Skarga
Wzór nr 2 – Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
Wzór nr 3 – Zażalenie na postanowienie
Wzór nr 4 – wniosek o przywrócenie terminu

Inne broszury, wzory i formularze – dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: w sekcji Załatw sprawę/Pobierz broszury i publikacje oraz w sekcji Załatw sprawę/Pobierz formularz lub informację


Powiadom znajomego