W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel.: (+48) 22 417-72-72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel.22 417-72-72
Czytelnia Akt tel.22 417-73-73
Biuro Podawcze tel.22 417-72-00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel.22 417-74-74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.waw.sa.gov.pl/#/login


Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego 

przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga  w Warszawie


ul. Poligonowa 3 
04-051 Warszawa
parter, korytarz BOI


godziny przyjęć Interesantów
poniedziałek-piątek 8:30 -15:30

 

Uprzejmie informujemy, o możliwości uzyskania zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego  drogą elektroniczną https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web 

Pliki do pobrania:

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny/materialy-do-pobrania2)

Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym (https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny/materialy-do-pobrania2)

informacja ze strony MS: Jak poprawnie wypełnić wniosek/zapytanie


Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie wniosków dot. osób fizycznych oraz podmiotów zbiorowych uiszcza się opłatę w kwocie:

  • wnioski składane drogą tradycyjną, czyli w formie pisemnej w punkcie KRK - 30 zł;
  • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy e-KRK https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web - 20 zł.

 

Powyższą opłatę wnosi się w jeden z następujących sposobów:

  • w formie znaków opłaty sądowej dostępnych w opłatomacie umiejscowionym na parterze budynku;
  • gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości lub Sądu;
  • przelewem na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (do wniosku załącza się potwierdzenie wykonania przelewu) https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny/oplaty. 

W tytule przelewu należy wskazać: imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.

Wypełnione i opłacone formularze zapytań można składać osobiście lub przesłać pocztą. Składając wniosek osobiście należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości lub pełnomocnictwo od osoby, której zapytanie dotyczy.

Opłatę za pełnomocnictwo w kwocie 17 zł. należy dokonać na konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Na formularzu zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym należy wypełnić punkty od 1 do 3, natomiast punktów 4 i 5 nie należy wypełniać.

W zapytaniach i wnioskach o udzielenie informacji o osobach i podmiotach zbiorowych, jako podstawy prawne udzielenia informacji powinny być wskazywane następujące przepisy:

1. Odnośnie do wykonawców będących osobami fizycznymi:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019) – dalej ustawy PZP;

- art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP i art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP;

- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy PZP.
 

2. W zapytaniach o udzielenie informacji o urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta:

- art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP;

- art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP i art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP;  

- art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP.

3. We wnioskach o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym nie ma obowiązku wskazywania podstawy prawnej, może jednak zostać powołany art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP.

4. Do postępowań przetargowych dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa we wnioskach i zapytaniach o udzielenie informacji o osobie wskazywany powinien być art. 405 ust. 1 ustawy PZP i art. 405 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP.

5. Odnośnie do zamówień sektorowych podstawą prawną udzielenie informacji będzie art. 393 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP z zastrzeżeniem zawartym w art. 393 ust. 4 ustawy PZP.

Osoby, które osobiście składają zapytanie o podmiocie zbiorowym muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (może być kserokopia). W podpisie winna figurować osoba, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jeżeli zapytanie składa inna osoba niż wymieniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, powinna posiadać upoważnienie sporządzone na druku firmowym przez osobę, która złożyła podpis na zapytaniu oraz przedłożyć do wglądu aktualny wypis z KRS.


Procedura uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Karnego przez osobę przebywającą za granicą

Należy wypełnić i podpisać wniosek o „udzielenie informacji o osobie”, a następnie przesłać go na adres:
Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego
Wydział ds. Współpracy Międzynarodowej Pomiędzy Rejestrami Karnymi
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa
Poland

oraz wnieść opłatę o równowartości 30,00 PLN przelewem na konto:
NBP O/O Warszawa
PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
SWIFT (kod BIC): NBPLPLPW

dane banku:
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 4
00-950 Warszawa

odbiorcą przelewu jest:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

Do wniosku należy załączyć potwierdzenie wpłaty.

W tytule przelewu należy wpisać „opłata za udzielenie informacji o osobie – imię i nazwisko osoby wnioskującej”. Należy również podać adres zwrotny, na który ma zostać wysłana udzielona odpowiedź.

Odpowiedź zostanie udzielona jak tylko wpłynie wniosek oraz zostanie potwierdzone dokonanie wpłata na konto.Pytania i odpowiedzi dot. KRK na stronie MS

Uzyskaj zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (informator na stronie MS)

Informacje krajowe i formularze online na potrzeby rozporządzenia (UE) 2016/1191

 

 

Powiadom znajomego